orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

"Szlakiem gwiazd" w Kaletach. ZOBACZ ODCINEK

Zachęcamy do obejrzenia odcinka programu „Szlakiem gwiazd”, jaki ukazał się na stronie internetowej vod.tvp.pl. Odcinek został wyemitowany w Telewizji Polskiej program 1 w ubiegłą sobotę 31 sierpnia br. Bohaterem programu jest Piotr Polk, który oprowadził realizatorów po miejscach, które szczególnie utkwiły mu w pamięci. Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia opowiedział natomiast o pozyskanych dla naszego miasta funduszach zewnętrznych i najważniejszych inwestycjach, które udało się zrealizować dzięki środkom unijnym.

  zobacz więcej ->

Nowy Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - miesiąc wrzesień 2013 ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Poniżej prezentujemy harmonogram na miesiąc wrzesień 2013 wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Kalety.

  zobacz więcej ->

Nowe Terminy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - miesiąc wrzesień 2013 ZABUDOWA WIELORODZINNA

Informujemy, że w zabudowie wielorodzinnej (osiedla) wywóz odpadów komunalnych: zmieszanych nastąpi w dniach 6 oraz 20 wrzesień br., ekologii: - plastik – 3 oraz 17 wrzesień, - papier – 11 oraz 25 wrzesień, - szkło – 5 oraz 19 wrzesień, BIO – 4 oraz 18 wrzesień.

 

Ogłosznie o publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący własność Miasta Kalety

BURMISTRZ MIASTA KALETY ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) - wraz z ułamkową częścią gruntu, stanowiący własność Miasta Kalety. Nieruchomość (lokal mieszkalny) oznaczona jest nr działki 2163/36, pow. działki 0,0482 ha, o powierzchni użytkowej 49,80 m2 położona w Kaletach przy ul. 1 Maja 68/7 obręb Kalety, zapisana w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod Nr KW GL1T/00058112/8. Lokal mieszkalny Nr 7 usytuowany jest na II piętrze.

  zobacz więcej ->

Rozpoczęcie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach oraz Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku

Uroczystości inauguracji roku szkolnego 2013/14 w naszym mieście, rozpoczęły się koncelebrowanymi mszami św. w intencji uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły. Następnie obchody kontynuowano w placówkach szkolnych. Dyrektorzy szkół – p. Dorota Mańczak i B. Dziuk powitały wszystkich po wakacjach i życzyły samych sukcesów w nowym roku szkolnym. Do słów powitania przyłączył się także burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia życząc uczniom wytrwałości i samych sukcesów w nauce. W tym roku szkolnym naukę w Publicznej Szkole Podstawowej w Kaletach rozpoczęło 58 pierwszoklasistów, natomiast w Zespole Szkól i Przedszkola w Miotku – 14. Starsi koledzy i koleżanki nie zapomnieli o swoich nowych, młodszych kolegach - powitali ich słowami wierszy. Po części oficjalnej uczniowie spotkali się z wychowawcami. Z ramienia władz samorządowych w uroczystościach udział wzięli burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia, zastępca burmistrza Dariusz Szewczyk, Przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz radni Maria Wiatrek, Mirosława Potempa, Irena Nowak, Jan Klimek, a także radny powiatowy Józef Kalinowski.

  zobacz więcej ->

Tańsza energia dla miasta na 2014 rok

W dniu dzisiejszym, 29 sierpnia 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów miast wchodzących w skład Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej. Tematem spotkania była sprawa organizacji kolejnego, wspólnego przetargu na energię elektryczną. Zbiorowy zakup energii elektrycznej to przede wszystkim oszczędności, które w poprzednim przetargu wyniosły około 25-30%. Miasto Kalety po raz kolejny jako lider tego przedsięwzięcia będzie czuwać nad przebiegiem całej procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej. Do wspólnego porozumienia w powyższej sprawie, tak jak w roku ubiegłym, przystąpiły gminy: Boronów, Ciasna, Dobrodzień, Herby, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Zbrosławice, Zębowice oraz Kalety.

  zobacz więcej ->

Już wkrótce otwarcie szlaku rowerowego

Już 7 września wielkie otwarcie szlaku rowerowego „Leśno Rajza” 7 września o godzinie 7.00 z parku miejskiego w Kaletach-Jędrysku ruszy rajd rowerowy, który „przetrze” nowo utworzony szlak „Leśno Rajza". Rowerzyści przejadą ponad 100- kilometrową trasą z Kalet przez Miasteczko Śląskie, Świerklaniec, Woźniki, Koszęcin oraz Tworóg, po czym wrócą do miejsca docelowego witani przez władze sześciu gmin partycypujących w projekcie. W jędryskowskim parku odbędzie się impreza propagująca zdrowy tryb życia oraz uroki jazdy na dwóch kółkach. Nie obędzie się bez różnych konkurencji i atrakcji. Rajd dostępny będzie tylko dla rowerzystów zapisanych na listę startu do dnia 4 września. Akcję rekrutacji chętnych przeprowadzą miasta i gminy poprzez swoje portale internetowe oraz prasowe wydawnictwa lokalne. Każdy uczestnik rajdu otrzyma pamiątkową koszulkę startową. Zapisy cyklistów na otwarcie "Leśnej Rajzy" prowadzi insp. Jacek Lubos pod numerem tel. 034 352-76-52

 

„Polsko-czeskie spotkania europejskie w Kaletach”

Informujemy, iż Miasto Kalety w partnerstwie z miastem Vitkov, złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Polsko-czeskie spotkania europejskie w Kaletach” w ramach programu Europa dla Obywateli 2007-2013, Działanie 1 – Aktywni obywatele dla Europy, Poddziałanie 1.1 – Spotkania mieszkańców miast partnerskich. Program ten ma na celu wspieranie aktywności obywateli krajów Europejskich oraz pomoc w realizacji międzynarodowych projektów społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. W ramach Działania 1 organy władz lokalnych i regionalnych oraz organizacje pozarządowe mogły wnioskować o dotacje na projekty spotkań mieszkańców miast, wzmacniające dialog między obywatelami a instytucjami Europy i rozwijające trwałe relacje między miastami i ich obywatelami. W naborze działania 1.1 zostało złożonych 304 aplikacji z 25 krajów (w tym 12 z Polski). Dofinansowanie otrzyma 74 projektów, w tym 5 z Polski. Miasto Kalety w porozumieniu z miastem partnerskim Vitkov wnioskowało o 25.000,00 Euro. Obecnie znajdujemy się na 4 miejscu listy projektów rekomendowanych do dofinansowania. O wynikach naboru powiadomimy wkrótce.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego w kaletańskich placówkach oświatowych

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach oświatowych naszego miasta odbędzie się 2 września br. Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach rozpoczynają rok szkolny mszą św. o godz.8.00, po jej zakończeniu zapraszamy uczniów o godz. 9.30 na inaugurację roku szkolnego w szkole. Uczniowie gimnazjum spotykają się na mszy św. o godz. 9.00, rozpoczęcie roku szkolnego w szkole mają o godz. 10.00. Uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku podobnie spotykają się na mszy św. o godz. 9.00, a następnie o godz. 10.15 będzie miało miejsce uroczyste otwarcie roku szkolnego w szkole. Dzieci przedszkolne zapraszamy do Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach zgodnie z godzinami zadeklarowanymi na pisemnych deklaracjach złożonych przez rodziców podczas rekrutacji.

  zobacz więcej ->

Zmiana na stanowisku dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach

Z dniem 1 września 2013 r. upływa okres powierzenia funkcji dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach. Dyrektorem placówki przez dwie kadencje, tj. 10 lat, była Pani Jolanta Gansiniec. Przez ten okres wykonano remont pomieszczeń sanitarnych dla dzieci, unowocześniono szatnie i jadalnię, wykonano remont pomieszczeń socjalnych dla pracowników, częściowo wymieniono ogrodzenie, wymieniono okna w szatni, jadalni i łazienkach dla dzieci, zmodernizowano blok żywieniowy, uzupełniono elementy placu zabaw, uporządkowano otoczenie przedszkola. Dziękujemy Pani J.Gansiniec za sumienne i rzetelne pełnienie powierzonych zadań i ofiarowane serce i czas dla dzieci. Ponieważ dyrektor Gansiniec złożyła deklarację,że nie zamierza przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola, z dniem 1 września 2013 r. funkcję tę na okres 10 miesięcy powierzono nauczycielce przedszkola Pani Joannie Biadacz, która ukończyła w tym roku studia podyplomowe z zakresu zarządzania placówkami oświatowymi. Wiosną 2014 r. będzie ogłoszony konkurs na to stanowisko. Pani Biadacz życzymy sukcesów zawodowych i zadowolenia oraz satysfakcji z realizowania trudnych zadań oświatowych we współpracy z organem prowadzącym i organem nadzoru pedagogicznego.

 

Witaj szkoło!

Rok szkolny 2013/2014 dla uczniów ZSiP w Kaletach Miotku rozpocznie się w dniu 2 września 2013 roku uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym o godz. 9.00. Następnie ok. godz. 10.15 uczniowie spotkają się na sali gimnastycznej, na której odbędzie się oficjalna uroczystość inauguracji roku szkolnego – akademia przygotowana przez młodzież pod kierunkiem pań L. Wons i I. Nowak – Magiery. Na tę okoliczność zostali zaproszeni goście z Urzędu Miasta Kalety oraz radni. Po oficjalnych uroczystościach nastąpi spotkanie uczniów z wychowawcami w poszczególnych salach lekcyjnych, które, mimo trwającego remontu, zostaną odpowiednio przygotowane przez pracowników Zespołu, a Dyrektor placówki spotka się z rodzicami uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej.

  zobacz więcej ->

Mecz szachowy drużyn młodzieżowych Woźnik i Kalet

Dnia 15.08.2013 r. na rynku w Woźnikach rozegrany został mecz drużynowy młodzieży klubów MGOK OSP Woźniki i MDK Kalety. Mecz stanowił imprezę towarzyszącą mającemu miejsce w tym dniu „IX FESTIWALOWI ROZMAITOŚCI I SZTUKI WSZELAKIEJ”. Drużyny wystąpiły w następujących składach. Kalety reprezentowali: Mateusz Płonka, Piotr Gałka, Andrzej Galios i Marek Sanitra, a Woźniki: Paweł Mośny, Magdalena Jantos, Marzena Danielczyk, Dawid Broncel oraz jedna zawodniczka rezerwowa Weronika Stawska. Rozegrano 8 rund w tym 4 rundy grano partie z tempem po 15 minut na zawodnika i 4 rundy parami po 5 minut. Zdecydowanym zwycięzcą zawodów okazała się tym razem drużyna z Woźnik uzyskując wynik rundowy 7:1, w małych punktach 19:5. Marek Rupik

  zobacz więcej ->

Ligowe remanenty

14 sierpnia Unia Kalety wygrała na własnym stadionie z Wartą Mstów 1;0, w sobotę 17 sierpnia dość niespodziewanie sprawiła tęgie lanie Liswarcie wygrywając w Lisowie 3:0, zaś 24 sierpnia uległa 1:2 Lotnikowi Kościelec. Po czerech kolejkach- z 2 wygranymi i 2 porażkami- Unia zajmuje w tabeli 9-te miejsce. Zmagania w lublinieckiej klasie B rozpoczęła kuczowska Małapanew. W II kolejce (18 sierpnia kuczowianie pauzowali) Małapanew uległa zespołowi Dragona Rusinowice 0:2. Następny mecz, 1 września, drużyna z Paderewskiego zagra w Wierzbiu z LKS, a już w niedzielę 8 września czekają nas w Kuczowie małe derby z Victorią Strzebiń.

 

Nowy bruk wokół pomnika w centrum miasta

W związku z realizacją Strategii Rozwoju Miasta Kalety, trwają prace nad wykonaniem bruku wokół pomnika Bojowników o Wolność i Demokrację przy ul. 1 Maja. Wykonawcą robót jest Firma Ogólnobudowlana JAHON Pana Janusz Janczyka z Kalet. Estetyczny bruk w tym miejscu z pewnością wpłynie na pozytywny wizerunek głównej ulicy naszego miasta.

  zobacz więcej ->

Zaproszenie na otwarcie rundy jesiennej

TPD Kalety pragnie serdecznie zaprosić wszystkich kibiców speedrowera na otwarcie rundy jesiennej, w niedzielę 1 września 2013 r. o godz. 15.00. Wtedy to odbędzie się prawdopodobnie najciekawszy mecz speedrowera tego sezonu: TPD Kalety vs Lwy Częstochowa. Po ostatniej porażce TPD-owców ze Śląskiem Świętochłowice, kaletańska drużyna postanowiła ściągnąć posiłki z Warszawy, dlatego zaprezentuje się u nas sam „król Jagieło”: Maciej Jagieło. Z tego co wiadomo, Lwy mają smak na zwycięstwo i już ostrzą pazury. Przyjdź, oglądaj i dopinguj naszych!

 
Pokazano 1081 - 1095 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 2

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl