orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

List otwarty Spółki Hemarpol

Prezentujemy list otwarty, jaki wpłynął do tutejszego Urzędu dnia 2 sierpnia 2013 r., wystosowany do burmistrza oraz radnych Rady Miejskiej w Kaletach przez spółkę z o.o., spółkę komandytową Hemarpol z Kalet w sprawie informacji na temat planowanej inwestycji.

  zobacz więcej ->

Podejmij wyzwanie

Stowarzyszenie "Wolna Przedsiębiorczość" Oddział Terenowy w Gdańsku, które realizuje projekt "Podejmij wyzwanie" w ramach poddziałania 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, zaprasza do udziału w projekcie. Jego celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa 150 osób niepełnosprawnych w wieku 15-27 lat, zamieszkujących na terenie województwa śląskiego, pozostających bez zatrudnienia. Projekt swoim zasięgiem obejmuje tereny województwa śląskiego, na których odsetek osób korzystających z pomocy społecznej był wyższy niż średnia dla województwa śląskiego.

  zobacz więcej ->

Święto Gminne w Drutarni 2013 - Podziękowanie za pomoc w organizacji

16 lipca, w Święto Matki Boskiej Szkaplerznej w Drutarni odbyła się tradycyjna procesja z kościoła w Drutarni do kościoła w Bruśku, gdzie odprawiona została uroczysta Msza Święta celebrowana przez ks. Krzysztofa Sędłaka i ks. Pawła Gwoździa – Neoprezbitera, który po mszy udzielił zebranym prymicyjnego błogosławieństwa. Ksiądz Krzysztof podziękował serdecznie Orkiestrze Dętej z Tworoga za udział i uświetnienie procesji, przedstawicielom Rady Miejskiej w Kaletach obecnym na pielgrzymce, oraz wszystkim pielgrzymom za udział w dorocznej procesji.

  zobacz więcej ->

„Leśno Rajza”- raport o stanie projektu

Projekt „Leśno Rajza” realizowany jest od II połowy 2012 roku przez sześć gmin: Kalety, Koszęcin, Tworóg, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec i Woźniki. W jego ramach kończy się właśnie oznakowanie liczącego ( z odgałęzieniami) ponad 100 km szlaku rowerowego wiodącego w olbrzymiej większości leśnymi ścieżkami po terenach nadleśnictw: Świerklaniec, Koszęcin, Lubliniec i Brynek. Na szlaku powstały lub powstają miejsca spoczynkowe- stylowe drewniane wiaty, bez których będzie trzeba się obyć jedynie na terenie administrowanym przez nadleśnictwo Brynek. Za miesiąc gminy powinny dysponować mapami z przewodnikiem, dzięki którym można będzie swobodnie się poruszać w tym olbrzymim areale leśnym, nie gubiąc drogi do celu. Kończą się też prace nad dofinansowanym przez WFOŚ filmem promocyjnym projektu reklamującym atrakcje przyrodnicze miejscowości, przez które szlak przebiega. Film będzie dystrybuowany wraz z tygodnikiem „Gwarek”. O terminie dystrybucji gminy powiadomią na swoich portalach miejskich.

  zobacz więcej ->

Policyjne patrole rowerowe w Kaletach

Informujemy, iż miasto Kalety sfinansowało zakup dwóch rowerów, które zostały przekazane w użyczenie Komisariatowi Policji. Komenda Wojewódzka Policji ufundowała odpowiednie umundurowanie dla funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli rowerowe patrolowanie terenu miasta, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów rekreacyjnych w Zielonej. Patrol rowerowy jest jedynym tego typu w całym Powiecie Tarnogórskim.

  zobacz więcej ->

Ostrzeżenie Meteorologiczne Nr 66

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych wydało ostrzeżenie meteorologiczne Nr 66. Zjawisko: Upał. Stopień zagrożenia: 3. Obszar: Województwo śląskie. Ważność: od 2013-08-02 12:00:00 do 2013-08-08 19:30:00. Przebieg: Do poniedziałku przewiduje się temperaturę maksymalną od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna od 17°C do 19°C. Od wtorku temperatura maksymalna od 33°C do 35°C. Temperatura minimalna od 19°C do 21°C. Prawdopodobieństwo: 90%.

 

Oferta pracy

Przedsiębiorca z Kalet - p. Zbigniew Borek, zatrudni 2 osoby do prac dekarskich. Więcej informacji pod numerem tel. 728 952 985.

 

W Kaletach nie powstanie spalarnia śmieci

Wobec uporczywych pogłosek, krążących po Kaletach, jakoby w mieście miała powstać spalarnia śmieci, stwierdza się z całą stanowczością, że jest to nieprawda, choćby z tego powodu, że byłoby to sprzeczne z polityką rozwoju miasta, promującą m.in. walory przyrodnicze, a nadto takiej możliwości nie ma w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Informacja Miasta Kalety w sprawie przedsięwzięcia firmy Hemarpol pt. „Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego”

W wyniku toczącego się postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa Centrum Badawczo-Rozwojowego na działkach nr 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 w Kaletach, ze względu na nieuzupełnienie wniosku przez wnioskodawcę sprawa została pozostawiona bez rozpoznania, co praktycznie oznacza, że w/w przedsięwzięcie nie będzie realizowane.

 

Informacja Miasta Kalety w sprawie przedsięwzięcia firmy Hemarpol "Budowa Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego"

Informujemy, że toczy się, na wniosek firmy Hemarpol, postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych na działkach nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 w Kaletach. W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Kalet toczącym się postępowaniem administracyjnym, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych na działkach nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 w Kaletach, informuję mieszkańców, że sprawa była przedstawiona na XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach dnia 14 maja 2013 roku, w której uczestniczyli mieszkańcy oraz przedstawiciele inwestora, zamierzającego zrealizować planowane przedsięwzięcie. Ci ostatni udzielili odpowiedzi na zadane im pytania w kwestii przedmiotowego przedsięwzięcia.

  zobacz więcej ->

Wyłoniono laureatów konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród 2013

W dniu wczorajszym (31 lipca 2013 r.) komisja konkursowa w składzie: Ewa Czeluśniak – przewodnicząca, Agnieszka Kwoka oraz Marek Parys, dokonała oględzin posesji zgłoszonych do konkursu na najładniejszy balkon i przydomowy ogród w edycji 2013. Komisja konkursowa miała okazję podziwiać wspaniałe aranżacje przydomowych ogródków oraz przyozdobione pięknymi kwiatami balkony. Po długich naradach komisja postanowiła, że przyzna 3 równorzędne miejsca. Laureatami zostali...

  zobacz więcej ->

Droga wewnętrzna przy MDK wyremontowana

W dniu 1 sierpnia 2013 roku został dokonany odbiór końcowy prac związanych z generalnym remontem drogi wewnętrznej przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach. Wykonany remont poprawi funkcjonowanie Miejskiego Domu Kultury i jego wizerunek.

  zobacz więcej ->

Świetlica „Przystań” w Krasiejowie

30 lipca wychowankowie Świetlicy Środowiskowej „Przystań” wyruszyli na wycieczkę do Krasiejowa do Parku Dinozaurów. Mimo niesprzyjającej pogody i padającego deszczu odważnie wyruszyliśmy wraz z przewodnikiem na spacer po parku wśród wielu okazów przeróżnych prehistorycznych zwierząt. Po przejeździe tunelem czasu oraz przejściu trasy dydaktycznej na niebie wyjrzało słoneczko i na wszystkich twarzach zaraz pojawił się uśmiech. Po zjedzeniu pysznego obiadku i chwili odpoczynku wyruszyliśmy na wyczekiwany przez wszystkich plac zabaw gdzie spędziliśmy wspaniałe chwile na karuzelach i zabawie. Dziękuję bardzo serdecznie wszystkim uczestnikom oraz opiekunom panu Marcinowi Paincie, Rafałowi Świtała oraz Pani Sylwii Maruszczyk za udział w wycieczce i już zapraszam na kolejną. Monika Ulbricht

  zobacz więcej ->

FESTYN RODZINNY W KUCZOWIE - Podziękowanie

W sobotę, 27 lipca w Kuczowie odbył się coroczny Festyn Rodzinny. Raz odbywa się z większym, raz z mniejszym rozmachem. Liczy się sport, dobra zabawa, wspólne spotkanie i rozmowa. Tak też było w tym roku... Od godz. 14.oo swoje „5 minut” miały dzieci. Przede wszystkim brały udział w konkursie plastycznym pod patronatem sklepu sieci Kaufland pt. „Moje zakupy z rodzicami”. Techniką dowolną dzieci wykonały swoje prace, które poddane ocenie zostały nagrodzone. Podczas wykonywania prac, dzieci częstowane były licznymi słodyczami. Konkursowi towarzyszyły zabawy na dmuchanych zamkach, żywych kucykach czy pociągu.

  zobacz więcej ->

Wolontariat na wyspie Chios w Grecji

Europejskie Forum Młodzieży, informuje o dwóch wolnych miejscach na 6 miesięczny wolontariat realizowany w organizacji pozarządowej „TES-HIENET Technology, Educationa and Sport” na wyspie Chios w Grecji. Europejskie Forum Młodzieży jest pozarządową organizacją, zajmującą się m.in. wolontariatem europejskim w ramach Programu „Młodzież w działaniu” współfinansowanego przez Komisję Europejską, angażowaniem młodzieży w życie polityczne i społeczne regionu i kraju, organizowaniem obozów szkoleniowych „Euro Week- Szkoła Liderów” dedykowanych dzieciom i młodzieży z terenu całej Polski.

  zobacz więcej ->
Pokazano 1156 - 1170 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl