orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

KOLEJNY KROK W LIKWIDACJI KZCP

W dniu 15 maja 2013 r. likwidator KZCP sprzedał działkę nr 84/33 - niezabudowaną oraz działkę nr 222/18 – zabudowaną budynkami gospodarczymi w bardzo złym stanie technicznym przeznaczonymi do rozbiórki. Sprzedane działki zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są przeznaczone pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Miasto z tej transakcji, jako jeden z wierzycieli, otrzymało 5.000 zł.

 

Wsparcie dla najlepszych uczniów

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs stypendialny w ramach „Programu wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego na lata 2012-2015" Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom i słuchaczom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach, a także stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. To także promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej.

  zobacz więcej ->

Linia Kalety – Kluczbork na nowo

Nabierają tempa roboty budowlane na linii kolejowej Kalety – Kluczbork, jednej z najważniejszych linii zaczynających się na Górnym Śląsku - informują PKP Polskie Linie Kolejowe. Niebawem mają być gotowe odcinki Bąków-Kluczbork, Sowczyce - Olesno Śląskie oraz stacja Sowczyce.

  zobacz więcej ->

Pralka włączona - wernisaż Marcina Painty

Już jutro, 6 czerwca 2013 roku o godz. 19:00 w Centrum Sztuki Cartonovnia w Warszawie, ul. Hoża 51 odbędzie wernisaż malarstwa kaletańskiego artysty Marcina Painty pt. Pralka włączona! Wystawa malarstwa trwać będzie od 06-27.06.2013 r. Serdecznie Zapraszamy!

  zobacz więcej ->

Poświęcenie kaplicy cmentarnej w Jędrysku

W dniu wczorajszym, 3 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste poświęcenie kaplicy cmentarnej na cmentarzu parafialnym przy parafii św. Józefa w Kaletach-Jędrysku. Obrzędu poświęcenia kaplicy dokonał ks. Biskup Jan Wieczorek, który również przewodniczył uroczystej mszy świętej i wygłosił Słowo Boże. Budowa kaplicy nie byłaby możliwa bez wsparcia przede wszystkim parafian oraz przedsiębiorców z branży budowlanej działających na terenie miasta Kalety. Kaplica cmentarna posłuży jako miejsce, w którym w sposób godny będziemy mogli odprowadzać bliskich w ostatnią drogę do wieczności. Szczególne słowa podziękowania należą się Ks. Proboszczowi Wojciechowi Ciosmakowi, który za pośrednictwem realizacji tej inwestycji odpowiedział na potrzebę wspólnoty parafialnej.

  zobacz więcej ->

90 lat Ks. Alojzego Borkowskiego

Dzisiaj 4 czerwca 2013 r. odbyła się uroczysta msza święta w związku z 90 rocznicą urodzin ksiądza Alojzego Borkowskiego, który już od ponad 23 lat jest związany z naszą parafią w Jędrysku. Ksiądz Alojzy urodził się w 1923 r. w Cieszynie, świecenia kapłańskie przyjął 25 czerwca 1950 r. Ksiądz Alojzy przez 30 lat pełnił funkcje proboszcza parafii w Bielsku – Białej Kamienicy. W wolnych chwilach czyta książki, zwłaszcza te o tematyce historycznej, która jest jego wielką pasją. W tym szczególnym dniu życzymy Księdzu Seniorowi obfitości łask Bożych, zdrowia oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia.

 

Zawody wędkarskie z okazji Dnia Dziecka

W sobotę 1 czerwca na zbiorniku sekcyjnym przy ulicy Fabrycznej w Kaletach rozegrano spławikowe zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży szkół gimnazjalnych. Wystartowało łącznie 29 zawodników (10 reprezentantów szkół podstawowych i 19 gimnazjalistów). Zawody przygotowało i przeprowadziło Koło PZW Kalety. W młodszej kategorii wiekowej zwyciężył Piotr Howaniec przed Denisem Miarą i Mateuszem Sławeńskim. W starszej tryumfował Nikodem Janczyk przed Julią Golus i Kamilem Kandzią. Zarząd Koła PZW Kalety kieruje słowa podziękowania do sponsorów nagród: Urzędu Miejskiego w Kaletach, Miejskiego Domu Kultury w Kaletach, firmy "Jan-Trans" skład węglowy, sklepu spożywczo- monopolowego pana Marka Labusa z Jędryska, sklepu zoologiczno- wędkarskiego pani Aleksandry Lisieckiej, Restauracji- Pizzerii Cattani w Kaletach, "Zajazdu u Rzepki" w Zielonej oraz firmy pana Michała Zawodnego z Jędryska.

  zobacz więcej ->

Nabożeństwo Majowe w Kuczowie

W imieniu mieszkańców Kuczowa i własnym pragnę serdecznie podziękować księdzu proboszczowi Antoniemu Swadźba, księdzu rezydentowi Tomaszowi Przybyła za uroczyste odprawienie w dniu 31 maja 2013 roku nabożeństwa majowego przy kuczowskim Krzyżu i mszy świętej w intencji żywych i zmarłych mieszkańców tej dzielnicy Kalet. Podziękowania składam wszystkim organizatorom tej uroczystości. Za udział w nabożeństwie, procesji i mszy świętej słowa podziękowania kieruję do Pana Burmistrza Klaudiusza Kandzia i Przewodniczącego Rady Miejskiej Pana Eugeniusza Ptak, orkiestrze za oprawę muzyczną oraz wszystkim mieszkańcom dzielnicy i naszej parafii. Z wyrazami szacunku Radny Rady Miejskiej w Kaletach Zygmunt Mirowski

 

Świętowaliśmy po raz piętnasty

W dniach 31 maja, 1 i 2 czerwca 2013 roku na terenie stadionu miejskiego w Kaletach odbywały się XV jubileuszowe Dni Kalet, które rozpoczęły się w piątkowy wieczór I Plenerowym Turniejem Rock and Rolla SWING SHOW, zorganizowanym przez Tadeusza Tarnowskiego oraz Grupę Rock Time działającą przy MDK Kalety. W zawodach udział wzięło 42 uczestników, I miejsce w zajęła para Karina Bronder i Adrian Kalus, II miejsce Karolina Gruner i Daniel Wojtyra, a III miejsce Małgorzata Ferdyn i Dariusz Kansy. Nagrodę Publiczności otrzymali Weronika Gruszka i Szymon Szewerda. Na zakończenie pierwszego dnia imprezy zagrał zespół PEPO BAND oraz odbyła się dyskoteka prowadzona przez prezenterów Radia EDEN. Sobota rozpoczęła się zmaganiami sportowymi. O godz. 7.00 na stawach PZW Kalety odbyły się zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży z okazji Dnia Dziecka. Na murawie stadionu zorganizowano turniej piłki nożnej drużyn firmowych i niezrzeszonych zorganizowany przez KS Unia Kalety. W tym samym czasie na terenie stadionu miały miejsce gry i zabawy dla dzieci w ramach projektu Deutsch-Wagen-Tour.

  zobacz więcej ->

Ścieżka przyrodniczo- rekreacyjna "Kuczowska" uroczyście otwarta

W sobotę 1 czerwca, mimo padającego z różnym natężeniem przez całe popołudnie deszczu, nadleśniczy Zdzisław Unglik, burmistrz Klaudiusz Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak oraz radny Zygmunt Mirowski otwarli uroczyście udostępnioną i oznakowaną przez Nadleśnictwo Koszęcin ścieżkę przyrodniczo- rekreacyjną "Kuczowska". Na liczącej 5,2 kilometra trasie wiodącej spod stadionu KS Unia Kalety przez ścieżkę rowerowo- pieszą do Kuczowa oraz lasem wokół łąki trzęślicowej, Nadleśnictwo, oprócz wspomnianych oznakowań, postawiło tablice instruktażowe dla zwolenników marszu z kijami, a także trzy wiaty, w których można wypocząć czy przeczekać opady deszczu.

  zobacz więcej ->

Nakręcono materiał do kolejnego odcinka "Szlakiem gwiazd"

W miniony weekend w Kaletach nakręcono materiał do kolejnego odcinka programu „Szlakiem gwiazd”. Bohaterem programu był Piotr Polk, który oprowadził realizatorów po miejscach, które szczególnie utkwiły mu w pamięci. Odwiedził szkołę i zdradził miejsca, w których się bawił i wypoczywał. Gościł w Parku Miejskim w Jędrysku, w Zielonej, krótko także w sobotę na XV Dniach Kalet, gdzie wprowadził na scenę gwiazdę wieczoru- Zbigniewa Wodeckiego. Przy kamerze rozmawiał z osobami mającymi wpływ na rozwój jego kariery zawodowej. Idea programu polega na pokazaniu miejscowości, które zmieniły się w sposób istotny poprzez pozyskane środki unijne.

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej

Miasto Kalety ogłasza przetarg nieograniczony na: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach wraz z przebudową kanalizacji deszczowej”. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w Urzędzie Miejskim w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 KALETY, pok. nr 20 w godz. 8:00÷14:00 lub na stronie www.bipkalety.pl. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, pok. nr 22 sekretariat Burmistrza Miasta. Termin składania ofert i wnoszenia wadium: upływa dnia 20 czerwca 2013 r. o godz. 9:50.

  zobacz więcej ->

XV Jubileuszowe Dni Kalet - 31 maja, 1 - 2 czerwca 2013

Miejski Dom Kultury w Kaletach, Urząd Miejski w Kaletach, Klub Sportowy UNIA Kalety oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, serdecznie zapraszają na obchody XV jubileuszowych Dni Kalet w dniach od 31 maja, 1 – 2 czerwca 2013 roku. Podczas tegorocznych Dni Kalet zaplanowano wiele atrakcji m.in. koncert Zbigniewa Wodeckiego oraz Zespołu Chrząszcze. Miejsce imprezy Stadion Miejski przy ul. Fabrycznej 35. Prowadzenie Imprezy Zdzisław Brachaczek z Ustronia. Szczegóły na plakacie ZAPRASZAMY.

  zobacz więcej ->

Juz jutro uroczyste otwarcie "Pętli Kuczowskiej"

Jak już wcześniej pisaliśmy- Nadleśnictwo Koszęcin wystąpiło z inicjatywą udostępnienia szerszemu gronu mieszkańców naszego miasta uroków unikalnej w skali województwa i kraju łąki trzęślicowej z przepięknie kwitnącymi w maju kosaćcami syberyjskimi (znajdującymi się pod ścislą ochroną gatunkową). W tym celu wytyczyło i przystosowało do spacerów specjalną trasę, na którą wejście znajduje się przy ścieżce pieszo- rowerowej Kalety- Kuczów. Trasa ma kształt nieregularnego prostokąta, długość ok. 3,5 km. Nadleśnictwo postawiło przy tym szlaku tablice instruktażowe dla maszerujących z kijami oraz specjalną tablicę objaśniającą genezę i wegetację łak trzęślicowych, a także drewnianą wiatę do wypoczynku.

  zobacz więcej ->

OLDBOJE KS UNIA KALETY WYGRYWAJĄ W USTRONIU Z SK BOBROVEC ZE SŁOWACJI 4:2

W dniach 25 i 26 maja 2013 r. już po raz kolejny OLDBOJE KS UNIA KALETY reprezentowali nasze miasto poza jego granicami. W sobotę na boisku Startu w Wiśle spotkały się drużyny oldbojów z Kalet i Bobrovca i rozegrały 11 mecz w ramach utrzymywanej od ośmiu lat współpracy obu klubów. Po bardzo dobrej i sportowej rywalizacji wygrali oldboje KS UNIA KALETY 4:2. Spotkanie miało miejsce w Ustroniu w OWK ELTRANS i uczestniczyli w nim piłkarze wraz z małżonkami oraz przyjaciele Klubu, (40 osób z Kalet) i 20 piłkarzy wraz z małżonkami z Bobrovca.

  zobacz więcej ->
Pokazano 1336 - 1350 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl