orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Informacja Wydziału Spraw Obywatelskich

W związku z wejściem w życie w dniu 31 grudnia 2012 r. ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1407) przedstawiamy Państwu informację dotyczącą ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących

  zobacz więcej ->

20 lat współpracy Kalety- Vitkov

Informujemy, iż władze partnerskiego miasta Vitkov organizują w przyszłym tygodniu jubileusz 20-lecia współpracy pomiędzy naszymi miastami. Z tej to okazji zaproszono na ww. obchody samorządowców, którzy przed laty nawiązywali partnerstwo polsko- czeskie (przypomnijmy, iż inicjatorem nawiązania porozumienia z Vitkovem był w 1993 roku burmistrz Józef Breguła) oraz przez dwie dekady dbali o to, aby współpraca ta rozwijała się w jak najszerszych formułach. Jako goście do Vitkova zaproszeni zostali m.in. burmistrzowie: Józef Breguła, Józef Kalinowski (który pełnił także funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej za kadencji J. Breguły) , Maria Rogocz i Klaudiusz Kandzia, przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach: Teresa Szmalenberg, Krzysztof Lisiecki, Ruta Baranowska, Maria Wiatrek i Eugeniusz Ptak, oraz radni obecnej Rady Miejskiej.

  zobacz więcej ->

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze KS Unia Kalety

5 lutego br. (wtorek) w sali słonecznej MDK Kalety odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego Unia Kalety. W pierwszych punktach spotkania prezes zarządu Tomasz Galios oraz trenerzy i kierownicy poszczególnych sekcji wchodzących w skład klubu przedstawili sprawozdania z działalności w 2012 roku. Następnie po wysłuchaniu sprawozdań odbyło się głosowanie, w którym jednogłośnie obecny zarząd uzyskał absolutorium. Z ramienia władz Miasta Kalety w zebraniu wziął udział Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak oraz Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Irena Nowak.

  zobacz więcej ->

Sukces Miejskiego Domu Kultury i Kina ORANGE

Kolejny przyjazd Objazdowego Kina Orange do MDK Kalety można zaliczyć do bardzo udanych. Sprzedano 387 biletów na 5 seansów. Należy tutaj podkreślić, że to wielka zasługa pana Adriana Jagielińskiego – koordynatora Kina Orange z Warszawy, który zabezpieczył tak wspaniały repertuar dla Kalet. Ogromny baner w centrum miasta, reklama w tygodniku Gwarek, a także kilkudniowa reklama w Radio Katowice, (to wszystko zostało przygotowane przez przedstawicieli Kina Orange) spowodowało, że o Kaletach zrobiło się głośno.

  zobacz więcej ->

Porozumienie samorządów - „Deklaracja lubliniecka” - szansą na zdobycie środków unijnych na opracowanie strategicznych dokumentów

Dziesięć jednostek samorządu terytorialnego z dwóch powiatów: lublinieckiego i tarnogórskiego, w styczniu br. zawiązało porozumienie w celu podjęcia wspólnego działania zmierzającego do złożenia wniosku w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego na opracowanie dokumentów strategicznych. W ramach deklaracji współpracy utworzono miejski obszar funkcjonalny pn. Śląsk Biały, na którym to obszarze planowane są działania zmierzające do rozwoju turystyki. Każda gmina wytypowała kluczowe, ze swojego punktu widzenia dokumenty, które w ramach realizacji niniejszego zadania i wyboru projektu do dofinansowania będzie mogła opracować za środki unijne.

  zobacz więcej ->

Podziękowanie za organizację zabawy w ZSiP w Kaletach Miotku

Dyrekcja Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców i wszystkim innym rodzicom, którzy przyczynili się do zorganizowania zabawy karnawałowej a w szczególności Pani Danucie Stebel, Pani Żanecie Tomys, Pani Beacie Bern, Panu Franciszkowi Ogrodnikowi, sponsorowi nagrody głównej – Panu Grzegorzowi Gudrowi, mieszkańcowi Zielonej oraz pozostałym sponsorem;

  zobacz więcej ->

Wzrost dotacji o 80.000 zł na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety

W dniu wczorajszym 4 lutego br. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia podpisał aneks do umowy na realizację zadania pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety. Aneks m.in. zwiększa kwotę dofinansowania jaką otrzymamy na realizację powyższego zadania. Wynika z tego, że gmina nie będzie musiała przeznaczać środków własnych w wysokości 15% udziału, a budżet miasta powiększy się tym samym o kwotę ponad 80.000 zł. na realizację tego zadania.

  zobacz więcej ->

II Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów w Kaletach- ponownym sukcesem organizacyjno- promocyjnym miasta

W piątek, 1 lutego 2013 roku, w sali konferencyjnej restauracji „Gościnna” w Kaletach odbył się Konwent Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Nasze miasto już po raz drugi miało zaszczyt gościć tak szacowne grono. Tym razem ponad stu włodarzy miast i gmin naszego województwa debatowało nad tematem ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  zobacz więcej ->

Walne zebranie członków w LKS Małapanew Kuczów. Zarząd na razie bez absolutorium

W niedzielę 3 lutego 2013 r. w obecności burmistrza miasta Klaudiusza Kandzi, przewodniczącego rady Miejskiej Eugeniusza Ptaka oraz radnych: Zygmunta Mirowskiego, Janiny Perz, Ireny Nowak i Mirosławy Potempa, w budynku klubowym LKS Małapanew Kuczów miało miejsce zebranie sprawozdawcze zarządu i członków klubu.

  zobacz więcej ->

UWAGA 50 darmowych biletów do Kina Orange dla Seniorów z terenu miasta Kalety

Burmistrz Miasta Kalety zaprasza Seniorów naszego miasta na film pt. „Mój rower”, którego projekcja odbędzie się w dniu 05.02.2013 r. o godz. 14.00 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. Mamy do rozdania 50 darmowych biletów dla osób, które ukończyły 55 rok życia i nie pracują zawodowo. Bilety są do odbioru w Urzędzie Miasta w Kaletach, I piętro pokój nr 8 (nr tel. 34/35-27-643).

 

Już dziś filmowe hity w Kinie Orange - Zachęca również Radio Katowice oraz Tygodnik Gwarek

W związku z wytycznymi dystrybutora filmów oraz Kina Orange prezentujemy nowe godziny seansów w lutowej edycji Kina Orange w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. Godzina 9.00 „Mój rower”, godz. 11.00 „Dino mama 3D”, godz. 14.00 „Mój rower”, godz. 16.30 „Sęp”, godz. 19.00 „Gangster Squad. Pogromcy mafii”, godz. 21.00 „Drogówka”. Zapraszamy do zobaczenia krótkiego filmiku, w którym gwiazdy polskiego kina osobiście zapraszają na seanse filmu "Sęp" w Kinie Orange.

  zobacz więcej ->

Miasto Kalety zyskało kolejne miliony złotych na inwestycję. Niebawem ruszy budowa kanalizacji w Miotku i Kuczowie

Z nieukrywaną satysfakcją informujemy, iż 22 stycznia 2013 roku Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjęła decyzję o przyznaniu miastu Kalety, jako partnerowi projektu pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety.

  zobacz więcej ->

Oferta na spędzenie ferii w mieście

Co prawda ferie rozpoczynają się za 14 dni, jednak już dziś zapraszamy do zapoznania się z ofertami Świetlic środowiskowych z terenu Kalet na spędzenie ferii w mieście.

Plan ferii świetlica Port

Plan ferii świetlica Przystań

 

III Eko zjazd na byle czym

Informujemy, iż Stowarzyszenie Nasze Kalety organizuje już po raz trzeci zimową zabawę plenerową dla dzieci i młodzieży pod hasłem „III Eko zjazd na byle czym”. Impreza odbędzie się w dniu 9 lutego 2013 r. (sobota) na „Ptasiej górce” w Kaletach Kuczowie. Serdecznie zachęcamy naszych mieszkańców do wzięcia udziału w wydarzeniu.

  zobacz więcej ->

Kolejny nowy chodnik i nitka wodociągu- efekty przychylności kaletańskiego samorządu dla przedsiębiorców

Już niebawem, po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie robót, rozpoczną się prace instalacyjno- budowlane na ulicy Powstańców Śląskich. Wychodząc naprzeciwko oczekiwaniom przedsiębiorców, którzy zdecydowali się inwestować na terenach odkupionych od Kaletańskich Zakładów Celulozowo- Papierniczych w likwidacji, Rada Miejska w Kaletach postanowiła, iż przeznaczy 250 tysięcy złotych z miejskiego budżetu na podciągnięcie nitki wodociągu przy Biurowcu, budynku Ambulatorium oraz ceglanej hali produkcyjnej za terenem firmy "Hemarpol". Podczas tych prac rozebrany zostanie stary, wyeksploatowany chodnik, na którym położona zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Tym sposobem, dozbrajając tereny inwestycyjne, władze Kalet poprawią warunki komunikacji pieszej pomiędzy przejazdem kolejowym a Miejskim Przedszkolem.

 
Pokazano 1651 - 1665 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl