orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach informuje o zajęcia z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień!

Dnia 03 grudnia 2012 r. w godzinach od 08.00 do 12.00 odbędą się kolejne zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Panią mgr Aleksandrą Krzyżaniak – Wiencek. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy czy porady specjalisty prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub osobiście w każdy II poniedziałek miesiąca w godz. 8.00 do 12.00 i każdy III czwartek miesiąca w godz. od 15.30 do 19.30. W miesiącu grudniu 2012 r. wyjątkowo zajęcia będą odbywały się w dniach 03.12.2012 r. oraz 06.12.2012 r.

 

Inwestycja „Budowa Centrum Badawczo- Rozwojowego” firmy Hemarpol – Negatywna ocena zgodności z planem miejscowym

W dniu dzisiejszym tutejszy Urząd otrzymał opinię urbanisty Pana Stefana Zaleskiego w przedmiocie zgodności planowanej inwestycji pt. „ Budowa Centrum Badawczo-Rozowojowego” przez firmę Hemarpol. Z opinii tej wynika, że planowana inwestycja jest niezgodna z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety. Jednocześnie informuję, że opinia urbanisty, jako potwierdzenie stanowiska tutejszego Urzędu ,dziś zostanie wysłana do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

  zobacz więcej ->

Odznaczenia kombatanckie dla mieszkańców Kalet

Wczoraj 29 listopada 2012 r. w Restauracji Figaro obyło się uroczyste wręczenie odznaczeń kombatanckich, za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych. Odznaczenia odebrali mieszkańcy Kalet, Pan Emil Lipiński, który jest najstarszym mieszkańcem naszego miasta oraz Pani Józefa Strzyż.

  zobacz więcej ->

Kolejne spotkanie w sprawie sieci szlaków rowerowych za nami. Jest logo, nazwa i wstępny zarys pętli!

29 listopada w Urzędzie Miejskim w Kaletach miało miejsce kolejne spotkanie w sprawie utworzenia leśnej sieci szlaków rowerowych. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele wszystkich sześciu zainteresowanych podmiotów. Na wstępie, spośród trzech propozycji przedstawionych przez Kalety, Miasteczko Śląskie i gminę Tworóg wybrano prawie jednogłośnie logo i nazwę powstającej sieci ścieżek. Zwycięzcą zostały projekty Pani Karoliny Szeliga, które wcześniej zwyciężyły w kaletańskim I etapie konkursu. Logo przedstawia stylizowany rower, zaś nazwą stanie się "Leśno Rajza".

  zobacz więcej ->

Sprawozdanie z XXIII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 28 listopada br. w Sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej. Zebranych powitał i obradom przewodniczył Pan Eugeniusz Ptak –Przewodniczący Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po przyjęciu porządku obrad burmistrz wraz z przewodniczącym wręczyli kwiaty i uhonorowali tytułem Zasłużonego Obywatela Miasta Kalety Panów Wiktora Balbierza oraz Jerzego Bonka.

  zobacz więcej ->

Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy

Osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, które złożyły wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września br., są proszone od odebranie decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych. Osoby ubiegających się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, które złożyły wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada br., są proszone o odebranie decyzji po 15 grudnia br., jednocześnie informujemy, że wypłata świadczeń przysługujących tym osobom za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia br.

  zobacz więcej ->

Gala przedsiębiorców

We wtorek 27 listopada, w restauracji "Gościnna" w Kaletach odbyła się trzecia już z rzędu, doroczna kaletańska gala przedsiębiorców. Na uroczystość zaproszonych zostało około stu właścicieli i przedstawicieli przedsiębiorstw prowadzących zarejestrowaną w naszym mieście działalność gospodarczą.

  zobacz więcej ->

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Burmistrz Miasta Kalety zawiadamia, że zgodnie z art. 61 § 4 kpa, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880 z późn. zm.), na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Lechnicka 24 zostało wszczęte postępowanie w sprawie uzyskania zezwolenia na usunięcie 225 drzew rosnących w pasie drogowym DW 789 (Sośnicka) po stronie prawej i lewej na terenie gminy Kalety.

  zobacz więcej ->

500 Darmowych Kursów Angielskiego dla Mieszkańców Województwa Śląskiego

Fundacja Human Voice Foundation wraz ze Szkołą Językową www.dobrazuza.pl zaprasza na darmowy 4-tygodniowy Kurs angielskiego - Podstawy. Szkoła wpisana jest na listę Placówek Kształcenia Ustawicznego Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem 1052K. Zajęcia odbywają się na platformie e-learningowej współfinansowanej ze środków unijnych.

  zobacz więcej ->

Konkurs na logo i nazwę Grupy Inicjatywnej miejscowości tworzących sieć szlaków rowerowych

Informujemy, iż na konkurs, który trwał od 23 października br. do 26 listopada br. nadesłano łącznie pięć prac. Ich autorkami są panie: Bernadeta Krupa (3 prace), Anna Dudek i Karolina Szeliga. Komisja w składzie: Jacek Lubos, Małgorzata Mazur, Monika Gambuś i Agnieszka Kwoka, w dniu 27 listopada dokonała przeglądu propozycji loga i nazwy pod kątem zgodności z regulaminem konkursu. Cztery prace spełniały w 100% warunki regulaminu konkursu. Praca Pani Anny Dudek nie zawierała wymagango dysku CD z projektem, a także wizualizacji w kolorze oraz powiększeniach i pomniejszeniach. Za najbardziej czytelną w przekazie, odzwierciedlającą motywy roweru, lasu, oraz dodatkowo symbolikę śląską (barwy, nawiązanie do gwary w nazwie) jury uznało pracę Pani Karoliny Szeliga, która została laureatką konkursu. Pozostałym uczestniczkom wyślemy pocztą nagrody pocieszenia.

  zobacz więcej ->

Zakończenie projektów pn. „Opiekun osób starszych – wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety” oraz „Oswoić @ - wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety”

26 listopada br. odbyło się zakończenie projektów pn. „Opiekun osób starszych – wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety” oraz „Oswoić @ - wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Wydarzenie rozpoczęło się happeningiem, zorganizowanym na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach, podczas którego przeprowadzono symulację wypadku samochodowego. Uczestniczki kursu ratownika medycznego wcieliły się w rolę sanitariusza i udzieliły pomocy poszkodowanym. Tym samym miały okazję wykazać się umiejętnościami, których nabyły podczas zajęć. Oficjalne zakończenie miało miejsce już w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach, gdzie burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia osobiście pogratulował wszystkim uczestnikom kursów oraz wręczył zaświadczenia i certyfikaty ich ukończenia. Dzięki projektowi pn. „Opiekun osób starszych...” 10 osób bezrobotnych z terenu naszego miasta, przeszło kilka specjalistycznych kursów, po których nabyli odpowiednich uprawnień do opieki nad osobami starszymi. Natomiast projekt pn. „Oswoić @...” miał na celu przeszkolenie 15 bezrobotnych mieszkańców z zakresu podstawowej obsługi komputera. Na realizację projektu Miasto Kalety pozyskało kwotę 85.930,00 zł.

  zobacz więcej ->

XXIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach

Informujemy, iż w dniu 28 listopada 2012 r., (środa) o godz. 16.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się XXIII sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Zapraszamy mieszkańców miasta.

  zobacz więcej ->

Rozstrzygnięcie konkursu na logo oraz nazwę grupy inicjatywnej

Dziś, tj. 27 listopada komisja w składzie: Jacek Lubos, Małgorzata Mazur, Monika Gambuś i Agnieszka Kwoka dokonała przeglądu propozycji loga i nazwy nadesłanych na konkurs ogłoszony przez miasto Kalety-inicjatora stworzenia sieci szlaków rowerowych pomiędzy miejscowościami: Kalety-Koszęcin-Woźniki-Tworóg-Świerklaniec-Miasteczko Śląskie. Na konkurs nadesłano pięć zgłoszeń. Jury za najciekawszą uznało propozycję Pani Karoliny Szeliga, która, zgodnie z regulaminem konkursu, za swoją pracę zostanie nagrodzona nagrodą rzeczową. Gratulujemy Pani Karolinie! Więcej na temat konkursu oraz prezentacja wszystkich pięciu propozycji na naszym portalu www.kalety.pl w dniu jutrzejszym.

  zobacz więcej ->

Budowa Centrum Badawczo- Rozwojowego firmy Hemarpol pod dużym znakiem zapytania!

Zgodnie z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, która wpłynęła do tutejszego Urzędu dnia 23 listopada 2012 roku ( piątek), realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Badawczo- Rozwojowego firmy Hemarpol jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Kalety, co najprawdopodobniej uniemożliwi jej powstanie w planowanym przez firmę Hemarpol miejscu tj. na działkach nr: 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97. Miasto Kalety w najbliższych dniach ustosunkuje się do w/w pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i po konsultacji z urbanistą wyda ostateczne stanowisko w ww. sprawie. Jednocześnie dementujemy pojawiające się w środowisku lokalnym informacje o planowanej budowie spalarni śmieci.

  zobacz więcej ->

Wernisaż fotografii poprojektowych "Ekowiedz@ Bliżej Natury"

24 listopada 2012 r. w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach odbył się wernisaż fotografii poprojektowych "Ekowiedz@ Bliżej Natury". Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Nasze Kalety oraz Burmistrz Miasta Kalety. Wernisaż był finałem trwającego od lipca projektu "Ekowiedz@ Bliżej Natury", który Stowarzyszenie Nasze Kalety realizowało dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

  zobacz więcej ->
Pokazano 1831 - 1845 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 2

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl