orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Informacja

Ze względu na liczne zainteresowanie mieszkańców, w dniu 21.11. br. o godz. 17.00 w Miejskim Domu Kultury, będzie wyłożony do wglądu raport z oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie Centrum Badawczo-Rozwojowego w Kaletach na działkach nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 przez firmę Centrum Transferu Technologii HEMARPOL Bogaccy Sp. z o o . z siedzibą przy ul. Fabrycznej 2a w Kaletach. W spotkaniu uczestniczyć będzie z ramienia Urzędu Miejskiego w Kaletach Pani inspektor ds. Ochrony Środowiska Ewa Czeluśniak.

  zobacz więcej ->

AMBITNY PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2013 GOTOWY

Zgodnie z ustawowym terminem 15 listopada Burmistrz Miasta przedłożył radnym projekt budżetu na rok 2013. Dochody budżetu na 2013 rok skalkulowane zostały w wysokości 23 009 601,54 zł. Planowane wydatki budżetu Miasta Kalety wynoszą 24 646 813,46 zł. W budżecie Miasta Kalety na 2013 rok występuje deficyt w kwocie 1 637 211,89 zł, który zostanie pokryty z: - zaciągnięcie pożyczek 1 620 000,00 zł, - wolnych środków 17 211,89 zł.

  zobacz więcej ->

Świadczenie w formie usług opiekuńczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach udziela pomocy w formie usług opiekuńczych. Pomoc ta udzielana jest przez opiekunki domowe w miejscu zamieszkania osoby starszej i niepełnosprawnej. Usługi te udziela się osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich i nie mają możliwości ich zapewnienia przez rodzinę. Opiekunka domowa wykonuje proste prace domowe takie jak: sprzątanie, przygotowanie posiłków, dostarczenie opału i palenie w piecu, robienie zakupów, wykonywanie czynności związanych z higieną osobistą podopiecznego itp. Odpłatność za usługi opiekuńcze ponosi podopieczny w zależności od wysokości swoich dochodów.

  zobacz więcej ->

Wspomnienie św. Cecylii

22 listopada w Kościele Katolickim obchodzone jest wspomnienie św. Cecylii, męczennicy, patronki chórów, lutników, muzyków, organistów oraz zespołów wokalno – muzycznych. W miniona niedzielę (18.11.2012) w kościele parafialnym św. Józefa w Jędrysku z tej okazji podczas uroczystej sumy sprawowanej Ku czci św. Cecylii w intencji Chóru, Orkiestry i organistów, oprawę muzyczną mszy sprawował Chór Sonata z Kalet pod dyrekcją Iwony Skop oraz organista Pan Leonard Hadyk. Chórowi, Orkiestrze Dętej oraz naszym organistom życzymy Błogosławieństwa Bożego oraz dalszej owocnej pracy na rzecz upowszechniania muzyki.

  zobacz więcej ->

Dziś upływa termin zgłoszeń na Galę Przedsiębiorczości

Burmistrz Miasta Kalety serdecznie zaprasza przedsiębiorców na coroczną Galę Przedsiębiorczości, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2012 r. o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Restauracji „Gościnna” w Kaletach, przy ul. 1 Maja 1.

  zobacz więcej ->

Tancerze z Kalet nie dali szans konkurencji!

W sobotę 17.11.2012 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Miasteczku Śląskim odbył się X. Ogólnopolski Turniej Rock and Rolla. O puchar Burmistrza Miasteczka Śląskiego walczyło kilkadziesiąt par tanecznych z całego kraju. Miasto Kalety w turnieju miało silną reprezentację. X Edycję Turnieju Rock & Rolla wygrała para Karina Bronder i Adrian Kalus właśnie z Kalet. Na drugiej pozycji uplasowali się: Karolina Gruner i Daniel Wojtyra, również z Kalet. Piąta lokata przypadła Mirosławie Bonk i Pawłowi Kurza Kalety, zaś szóste miejsce zajął duet Dominika Watoła z Kalet i Ryszard Czerwiński z Sosnowca. Nagrodę publiczności otrzymała para Karolina Gruner i Daniel Wojtyra.

  zobacz więcej ->

Ciąg dalszy inwestycji odwodnienia ul. Paderewskiego

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach w ramach trwającej inwestycji polegającej na wykonaniu odwodnienia ul. Paderewskiego w Kaletach wykonuje umocnienie skarpy odcinka rowu płytami ażurowymi w miejscu wprowadzenia wód opadowych.

  zobacz więcej ->

Zaproszenie na wernisaż fotografii

Burmistrz Miasta Kalety oraz Stowarzyszenie Nasze Kalety serdecznie zapraszają na wernisaż fotografii poprojektowych "Ekowiedz@ Bliżej Natury", który odbędzie się 24 listopada 2012 r. o godz. 16.30 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. Wernisaż będzie finałem trwającego od lipca projektu "Ekowiedz@ Bliżej Natury", który Stowarzyszenie Nasze Kalety realizowało dzięki dotacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach na wspieranie realizacji zadań publicznych powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

  zobacz więcej ->

Wspólny przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Po sukcesie grupowego przetargu na zakup energii elektrycznej, w którym 14 gmin z Kaletami jako liderem uzyskało znaczne oszczędności, Miasto Kalety postanowiło przystąpić do podobnego projektu w zakresie gospodarki odpadami. W ramach Porozumienia Gospodarczo –Turystycznego Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty powstała inicjatywa zorganizowania wspólnego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Zainteresowane gminy są na etapie ustaleń szczegółów technicznych i formalnych dotyczących wspólnego przetargu. Zgodnie z projektem porozumienia liderem przedsięwzięcia będzie Miasto Lubliniec a w skład grupy ponadto wejdą gminy: Blachownia, Ciasna, Herby, Janów, Kalety, Kochanowice, Konopiska, Koszęcin, Olsztyn, Pawonków oraz Woźniki. Mamy nadzieję że przy grupowym zamówieniu uzyskamy znacznie korzystniejszą cenę niż w przypadku przeprowadzenia przetargu indywidualnego tylko dla naszej gminy.

 

Rezerwowe zasilanie dla budynku Urzędu Miejskiego

Właśnie dobiegły końca prace mające na celu wykonanie rezerwowego zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego. Do wykonania rezerwowego zasilania został wykorzystany agregat prądotwórczy odzyskany po rozbudowie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Kaletach. Wykonanie dodatkowego zasilania w energię elektryczną budynku Urzędu Miejskiego zapobiegnie w przyszłości sytuacji, że podczas zdarzeń kryzysowych Urząd Miejski nie będzie pozbawiony zasilania w energię elektryczną. W związku z mobilnością agregatu będzie on również służył jako zasilanie rezerwowe dla nowo powstałych przepompowni na terenie naszego miasta.

 

Ogłoszenie o przetargach

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości (ul. Armii Krajowej, ul. Ks. Drozdka).

  zobacz więcej ->

Ostrzeżenie meteorologiczne - silna mgła

Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW PIB Oddział w Krakowie ostrzega przed silną mgłą. Stopień zagrożenia: 2. Ważność: od godz. 18:00 dnia 16.11.2012 r. do godz. 10:00 dnia 17.11.2012 r. Obszar: Województwo śląskie. Przebieg: Na znacznym obszarze przewiduje się wystąpienie mgły, lokalnie marznącej, ograniczającej widzialność poniżej 200 m. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk: 80%. O zaistniałych zdarzeniach mających związek z treścią ostrzeżenia, proszę informować Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, ul. Górnicza 36, 42-600 Tarnowskie Góry. Telefon: 032/381-25-00 w. 343. Fax. 032/739-05-49 E-mail: pczk@tarnogorskie.pl Opracowała na podstawie ostrzeżenia Biura Prognoz Meteorologicznych Kraków Służba Dyżurna PCZK.

 

Uczestnicy Mistrzostw Świata gościli z wizytą u burmistrza

Wczoraj, 15 listopada, czterech mieszkańców naszego miasta, którzy na przełomie września i października występowali na XVIII Otwartych Mistrzostwach Świata w Skacie Sportowym organizowanych w Karpaczu, odwiedziło burmistrza Klaudiusza Kandzię. Gracze tworzący trzon sekcji skata sportowego przy kaletańskim Miejskim Domu Kultury: Rajmund Mazur, Edward Niglus, Leszek Sławik i Paweł Rupik- opowiedzieli o swoich przeżyciach i wrażeniach związanych z rywalizacją pośród największych tuzów tej dyscypliny sportowej. Podziękowali też za wsparcie uzyskane ze strony MDK i Miasta Kalety bez którego ich wyjazd na organizowaną w Hotelu "Gołębiewski" imprezę stanąłby pod dużym znakiem zapytania. Kaletańskiej ekipie niestety "nie poszła karta" i jej członkowie zajęli dość odległe miejsca w końcowej klasyfikacji. To jednak dzięki ich promocji goście z całej Polski i odległych nieraz stron naszego globu mogli dowiedzieć się nieco o "Leśnym Zakątku Śląska". Dziękujemy!

  zobacz więcej ->

Profesjonalny ratownik gwarancją bezpieczeństwa

Projekt skierowany jest do osób dorosłych, pracujących lub mieszkających na terenie województwa śląskiego, które są zatrudnione w państwowej straży pożarnej, policji, straży gminnej (miejskiej), oddziałach sił zbrojnych, wydziałach zarządzania kryzysowego organów administracji rządowej i samorządowej, są członkami ochotniczej straży pożarnej, ratownikami medycznymi lub ratownikami (w rozumieniu ustawy o państwowym ratownictwie medycznym). Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Źródło: www.profesjonalnyratownik.pl/

  zobacz więcej ->

Mieszkańcy Kalet laureatami plebiscytu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Tarnogórskiego”

W dniu dzisiejszym, 15 listopada 2012 r. w Tarnowskich Górach, Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia wziął udział w podsumowaniu plebiscytu „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Tarnogórskiego”. Jego celem było wyróżnienie osób, które dzięki jednorazowym środkom finansowym jakie w latach 2004-2011 otrzymały z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, doprowadziły do największego rozwoju swojej firmy i zatrudniają najwięcej osób.

  zobacz więcej ->
Pokazano 1861 - 1875 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 2

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl