orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Nowa strona PZW

Informujemy, że w zakładce "Sport" na www.kalety.pl można już znaleźć nową stronę kaletańskiego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego. Strona jest w trakcie aktualizacji i już wkrótce będzie na niej można znaleźć kompletne wiadomości dotyczące bieżącej działności Koła. Jednocześnie prosimy wszystkie kluby oraz organizacje sportowe o nadsyłanie uaktualnień danych znajdujących się w w/w zakładce(zmiany w zarządzie, wyniki spotkań, itp.).

  zobacz więcej ->

Akcja Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na stadionie miejskim

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym tj. 19 października 2012 r. na ul. Fabrycznej w Kaletach doszło do wypadku drogowego. W związku z bliską lokalizacją płyty boiska stadionu miejskiego, w akcji ratunkowej mógł wziąć udział helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzięki temu, skrócony został czas oczekiwania na pomoc medyczną. Mieszkance Kalet, która została poszkodowana w wypadku życzymy szybkiego powrotu do zdrowia.

  zobacz więcej ->

Przetarg na dzierżawę gruntów miejskich pod instalacje farm fotowoltaicznych

Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaletach ukazała się informacja o wykazie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kalety przeznaczonych do wydzierżawienia. Nieruchomości położone są w okolicy ul. Armii Krajowej oraz przy ul. Ks. Drozdka. Powyższe tereny wydzierżawione będą pod instalację farm fotowoltaicznych. Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Kaletach, radni jednogłośnie wyrazili zgodę burmistrzowi na wydzierżawienie tych nieruchomości. Jeżeli umowa dzierżawy dojdzie do skutku, zostanie zawarta na okres 25 lat.

  zobacz więcej ->

Podsumowanie zbiórki elektrośmieci w Kaletach

Firma BIOSYSTEM S.A., która w dniu 26.09.2012 r. zorganizowała wraz z Urzędem Miejskim w Kaletach zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, poinformowała, iż na terenie naszej gminy udało się zebrać aż 5.320 kg elektroodpadów. Zostaną one poddane procesom odzysku, a ich elementy jako surowce wtórne. W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować naszym mieszkańcom za zaangażowanie w w/w zbiórkę, która z całą pewnością korzystnie wpłynie na ochronę środowiska naturalnego.

  zobacz więcej ->

Zapraszamy do udziału w konkursie ortograficznym o funduszach europejskich

Czy fundusze europejskie to trudny temat? Przekonaj się i spróbuj swoich sił w konkursie ortograficznym „Eurodyktando", który odbędzie się 9 listopada 2012 r. o godz. 11.00 w Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego, w tym uczniów będących bezpośrednimi uczestnikami projektów konkursowych, które otrzymały w latach 2008-2012 dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Polegać on będzie na napisaniu w języku polskim dyktanda o tematyce unijnej. Nagrodą główną dla zwycięzców Eurodyktanda (trzech uczestników, którzy popełnią najmniej błędów) będzie wizyta studyjna w Brukseli ufundowana przez patrona honorowego konkursu - prof. Jerzego Buzka.

  zobacz więcej ->

Październikowy numer "Biuletynu Informacyjnego" już w punktach sprzedaży

Dziś, 18 października, w godzinach popołudniowych będzie można nabywać najnowszy numer "Biuletynu Informacyjnego Miasta Kalety". Zachęcamy do lektury najświeższych wiadomości na temat wydarzeń w naszym mieście.

 

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie podziału miasta Kalety na okręgi wyborcze

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone w dniach od 28 września do 12 października 2012r. w celu poznania opinii mieszkańców dotyczących projektu uchwały w sprawie podziału miasta Kalety na okręgi wyborcze. Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta www.kalety.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.kalety.pl. W ogłoszeniu wskazano sposób, miejsce i termin zgłaszania opinii i wniosków.

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kalety o wynikach konsultacji społecznych w sprawie uchwał dot. wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety

W procesie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów uchwał dotyczących wdrożenia w 2013 r. nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Kalety, przeprowadzonych w dniach od 5 października 2012 r. do 12 października 2012 r. i dotyczące projektów następujących uchwał Rady Miejskiej w Kaletach

  zobacz więcej ->

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach informuje o zajęcia z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień!

Dnia 18 października 2012 r. w godzinach od 15.30 do 19.30 odbędą się kolejne zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Panią mgr Aleksandrą Krzyżaniak – Wiencek. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy czy porady specjalisty prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub osobiście w każdy II poniedziałek miesiąca w godz. 8.00 do 1200 i każdy III czwartek miesiąca w godz. od 15.30 do 19.30.

 

Zaproszenie na biesiadę. Są jeszcze wolne miejsca!

Miejski Dom Kultury w Kaletach, Klub Seniora przy MDK, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Kaletach oraz Polski Związek Emerytów i Rencistów w Kaletach zapraszają w dniu 18 października br. na biesiadę z Mirkiem Jędrowskim i jego zespołem. Imprezę poprowadzi Lucjan Czerny - Ślązok Wierny. Bilety również do nabycia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaletach. Szczegóły na plakacie.

  zobacz więcej ->

Pasowanie na ucznia w PSP 2 w Miotku

W dniu wczorajszym, 16 października 2012 r. w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia szkoły podstawowej. W wydarzeniu tym towarzyszyli dzieciom ich rodzice oraz zaproszeni goście: burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia oraz sekretarz Dariusz Szewczyk. Ceremonia rozpoczęła się występem artystycznym dzieci, do którego rzetelnie przygotowała je wychowawczyni klasy – pani Mirosława Potempa. Uroczystego pasowania na ucznia dokonał burmistrz Klaudiusz Kandzia, po czym dyrektor placówki pani Bożena Dziuk wręczyła nowo upieczonym uczniom legitymacje szkolne. Na koniec uroczystości sekretarz miasta Dariusz Szewczyk obdarował dzieci słodkimi upominkami, a burmistrz pogratulował pierwszoklasistom wstąpienia w szeregi szkolne oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań aby dzieci czuły się w szkole dobrze i bezpiecznie. Zaprosił również całą klasę na wycieczkę do Urzędu Miejskiego gdzie będą mogły poznać pracę urzędników oraz zwiedzić gabinet burmistrza miasta.

  zobacz więcej ->

Odnowiono zdewastowane tablice informacyjne na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych

Jako, że każdy projekt realizowany z pozyskanych środków finansowych musi mieć zapewnioną jego trwałość, Miasto Kalety zmuszone zostało do zakupienia z własnego budżetu dwóch tablic informacyjnych na ścieżki przyrodniczo-dydaktyczne w Kaletach. Na ten cel Miasto musiało przeznaczyć prawie 700 zł. Oczywiście tablice nie musiałyby być wymienione, gdyby nie pomysłowość – jak przypuszczamy – kilku pseudoturystów, którzy wykazali się wyjątkową fantazją, niszcząc owe tablice! Dlatego apelujemy do naszych mieszkańców o to, aby zwracali baczniejszą uwagę na nasze wspólne mienie. Wydając środki z budżetu miejskiego na odtwarzanie zniszczonych elementów, nie jesteśmy w stanie jednocześnie inwestować w nowe rzeczy, a co za tym idzie – rozwijać się!

  zobacz więcej ->

Objazdowe Kino Orange - kolejna edycja

Jak nas poinformowano w dniu 29 października rusza kolejna edycja OBJAZDOWEGO KINA ORANGE. Trasa rozpoczyna się od Miejskiego Domu Kultury w Kaletach. Propozycje jakie przygotowują organizatorzy owiane są wielką tajemnicą, by nie zapeszyć. Jednak mogę zapewnić, że dla tych którzy co miesiąc odwiedzają kino Orange w MDK (z przerwą wakacyjną) będą mile zaskoczeni. Juz wkrótce przedstawimy repertuar oraz godziny seansów. Marian Lisiecki

 

Projekt sieci szlaków rowerowych coraz bardziej konkretny

W poniedziałek 15 października przedstawiciele sześciu podmiotów zainteresowanych projektem połączenia swoich gmin i miast siecią szlaków rowerowych (Kalety, Miasteczko Śląskie, Świerklaniec, Koszęcin, Woźniki, Tworóg) debatowali po raz drugi w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach. Tym razem na spotkaniu obecni byli również zaproszeni nadleśniczy Nadleśnictwa Świerklaniec- Włodzimierz Błaszczyk, pracownik nadleśnictwa Koszęcin oraz kaletański przedsiębiorca Krzysztof Rogocz. Zebraniu przewodniczył inspektor kaletańskiego ratusza- Jacek Lubos.

  zobacz więcej ->

Pierwszy etap budowy odwodnienia ul. Paderewskiego odebrany!

Wczoraj 15 października 2012 roku dokonano odbioru końcowego pierwszego etapu budowy odwodnienia drogi powiatowej nr 3248 (ul. Paderewskiego) w Kaletach Kuczowie. Od miesiąca września br. Zakład Budownictwa Drogowego Edward Hucz z Boronowa przeprowadził następujące prace: - rozbiórka istniejącego chodnika; - wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi; - wykonanie nowego chodnika o szerokości 2,5 mb z kostki betonowej; - wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej; - ułożenie krawężnika po stronie chodnika i odcinkowo przy wpustach ulicznych po przeciwnej stronie chodnika; - wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni na szerokości 1 [m] przy krawężniku oraz w śladzie wykonanych przekopów. Inwestycję tą prowadzi Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach. W odbiorze robót wzięli udział dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Eugeniusz Wesołek oraz Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia.

  zobacz więcej ->
Pokazano 1951 - 1965 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 2

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl