orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Drugie Święto Zielonej w Kaletach

Zapraszamy wszystkich na fotorelację z sobotniego II Święta Zielonej, jaką przygotował portal internetowy Dziennika Zachodniego naszemiasto.pl

  zobacz więcej ->

II Święto Zielonej

Wszystkich mieszkańców Kalet oraz gości już dziś serdecznie zapraszamy 19 maja 2012 roku do dzielnicy Zielona na II ŚWIĘTO ZIELONEJ. W programie między innymi Konkurs wędkarski o „Puchar Zielonej”, biegi przełajowe „Zielona 2012” w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”, II Regaty Żeglarskie o „Puchar Burmistrza Miasta Kalety”. Gwiazdą wieczoru będzie występ zespołu grającego muzykę szanty „Ryczące Dwudziestki”. Szczegóły na plakatach. Serdecznie zapraszamy.

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonym na: „Budowę parkingu przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Kaletach - I etap”

Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Budowa parkingu przy ul. Żwirki i Wigury 2 w Kaletach - I etap” przeprowadzonym w dniu 15 maja 2012 roku została wybrana Firma: P.P.U.H. LIBUD s.c. Adam Liberda i Jacek Liberda ul. Sucha 48A 41-200 Sosnowiec. Uzasadnienie: Oferta zawierała najkorzystniejszą cenę oraz spełniała wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  zobacz więcej ->

Tańsza energia dla miasta

W dniu wczorajszym 18 maja br. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się spotkanie wójtów i burmistrzów miast wchodzących w skład „Porozumienia Gospodarczo-Turystycznego Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty”.Głównym tematem spotkania była sprawa organizacji wspólnego przetargu na energię elektryczną. Korzyści płynące ze wspólnego zakupu energii elektrycznej to przede wszystkim oszczędności, które na przestrzeni lat 2013-2014 mogłyby w naszym mieście wynieść szacunkowo około 130.000 zł. Miasto Kalety zostało liderem tego przedsięwzięcia i będzie czuwać nad przebiegiem całej procedury przetargowej na zakup energii elektrycznej. Do wspólnego porozumienia w powyższej sprawie na chwilę obecną przystąpiły gminy: Boronów, Dobrodzień, Herby, Konopiska, Krupski Młyn, Pawonków, Woźniki, Zębowice, Kochanowice, Tworóg oraz Kalety.

  zobacz więcej ->

Majowy "Biuletyn" już dzisiaj w punktach sprzedaży

W dniu dzisiejszym (18.05.2012 piątek) około godziny 15.00 w punktach sprzedaży na terenie miasta pojawi się majowy numer "Biuletynu Informacyjnego" (5/2012). Zachęcamy do lektury.

 

Ogłoszenie o naborze do projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety”

Miasto Kalety ogłasza rekrutację do projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” oraz budżetu Miasta Kalety. Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Miasta Kalety, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla określonej poniżej grupy Beneficjentów Ostatecznych z 30 gospodarstw domowych, przez okres realizacji projektu, tj. 3 lata oraz 5 lat po jego zakończeniu dla zachowania trwałości projektu.

  zobacz więcej ->

Zaproszenie na spotkanie informacyjne

W dniu 21 maja 2012 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się spotkanie informacyjne dot. „Profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy ". Spotkanie prowadzić będzie przedstawiciel Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodo wskiej-Curie w Gliwicach. Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy na spotkanie. Informacji udziela -Renata Czudaj - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach (tel.34 3578656).

 

Zaproszenie na I Święto Kalet na Czantorii!

Serdecznie zapraszamy na I Święto Kalet na Czantorii w Ustroniu w dniu 26 maja br. Jest to pierwsze takie wydarzenie o charakterze ponad lokalnym, które ma na celu przede wszystkim umożliwienie naszym mieszkańcom sentymentalnego powrotu do miejsc pozytywnie kojarzonych oraz skuteczną promocję naszego miasta. Nie przypadkiem wybrano Czantorię - miejsce, które jest chętnie odwiedzane przez turystów z całej Polski. Nowe miasta partnerskie specjalnie dla naszych mieszkańców przygotowały bilety upoważniające do bezpłatnego przejazdu kolejką linową na Czantorię oraz talony na kiełbaskę (zasponsorowaną przez Zakład Masarski „Więcek”), którą będzie można upiec przy wspólnym ognisku na najwyższej górze Ustronia. Będzie również okazja do wybrania się na spacer na szczyt Czantorii oraz do schroniska po czeskiej stronie granicy. Wszystkich chętnych do udziału w wydarzeniu zapraszamy do Urzędu Miejskiego w Kaletach (II piętro, pok. nr 23) po odbiór „wjazdówek” w ostatecznym terminie do dnia 23 maja br.(środa). Ilość miejsc ograniczona! Osoby, które w tym czasie nie odbiorą biletu oraz talonu nie będą miały możliwości skorzystania z przywilejów na miejscu. Więcej szczegółów na plakacie, serdecznie zapraszamy!

  zobacz więcej ->

Zaproszenie do udziałuTurniej Piłki Nożnej Halowej na Gminnej Hali Sportowej w Woźnikach

Ochotnicza Straż Pożarna w Woźnikach, Sekcja Piłki Siatkowej w Woźnikach oraz Gimnazjum w Woźnikach zapraszają do uczestnictwa w Turnieju Piłki Nożnej Halowej, który w dniu 20 maja br. odbywać się będzie na Gminnej Hali Sportowej w Woźnikach. Początek rozgrywek o godzinie 10.00. Szczegółowe informacje zawiera Regulamin turnieju. Karta zgłoszeniowa, Oświadczenie o stanie zdrowia, a także Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika turnieju znajdują się poniżej Regulaminu.

  zobacz więcej ->

VI Dni Radzionkowa

Na prośbę Miasta Radzionków prezentujemy Państwu program VI Dni Radzionkowa, które w dniu dzisiejszym, tj. 18 maja br. się rozpoczynają.

  zobacz więcej ->

Termin rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej w Kaletach Kuczowie w rękach Powiatu Tarnogórskiego – My jesteśmy gotowi

Miasto Kalety jest gotowe na realizację wyżej wymienionego przedsięwzięcia inwestycyjnego w latach 2012 – 2015. Informuję, że Miasto Kalety posiada zabezpieczenie finansowe – wkład własny na realizację robót związanych z kanalizacją sanitarną w latach 2013-2014. Posiadamy dokumentację techniczną wraz z pozwoleniami na budowę kanalizacji i stacji podciśnieniowej. Zadanie to winno być realizowane wraz z Powiatem Tarnogórskim w ramach projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248 S” przy udziale środków WFOŚiGW w Katowicach.

Zobacz również artykuł Starostwa Powiatowego

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o zamówieniu na bankową obsługę budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza zamówienie na usługę: Bankowa obsługa budżetu Miasta Kalety oraz jego jednostek organizacyjnych.

  zobacz więcej ->

EKO sonda - odcinek o KZCP

Zapraszamy do obejrzenia dzisiejszego, (15 maja 2012), odcinka programu Telewizji Katowice, EKO Sonda poświęconego problemowi likwidacji Kaletańskich Zakładów Celulozowo - Papierniczych.

  zobacz więcej ->

Stopa bezrobocia stan na dzień 31.03.2012

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 31.03.2012 roku przedstawia się następująco: Powiat Tarnogórski 11,9% Województwo Śląskie 11,0% Kraj 13,3%. W gminie Kalety było 472 bezrobotnych w tym 268 kobiet (stan na dzień 31.03.2012).

  zobacz więcej ->

W podziękowaniu..

Z całego serca pragniemy podziękować pomysłodawcom, organizatorom i wszystkim osobom dobrego serca biorącym udział w kiermaszu świątecznym, który odbył się na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Kaletach. Dzięki Waszemu zaangażowaniu i wielkiemu sercu otrzymaliśmy pieniążki, które pragniemy przeznaczyć na leczenie, rehabilitację i zakup sprzętu specjalistycznego dla naszego syna Beniamina. Beniamin czuje się dobrze, obecnie czeka na pobyt w sanatorium w Reptach. Niedługo będzie miał zakupiony wózek dla aktywnych i rozpocznie procedurę przygotowania nogi do założenia protezy.

  zobacz więcej ->
Pokazano 2371 - 2385 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl