orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Remonty cząstkowe dróg gminnych w 2012r.

W związku z licznymi pytaniami i interwencjami w sprawie remontów dróg gminnych na terenie Miasta Kalety uprzejmie informuję, że na remonty cząstkowe dróg gminnych w 2012r. został już ogłoszony przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert nastąpi 15 marca 2012r. Niezwłocznie po wyborze Wykonawcy zostanie podpisana umowa. Na bieżący rok Miasto zamierza na ten cel przeznaczyć 80 tys. zł. W poprzednich latach było 60 tys. zł. O ile warunki pogodowe będą sprzyjające to z końcem marca zamierzamy rozpocząć roboty, by jak najszybciej uporać się z występującymi utrudnieniami na naszych drogach o nawierzchniach asfaltowych. W następnej kolejności przystąpimy do remontów dróg o nawierzchniach nieulepszonych o najgorszym stanie technicznym (gruntowych i gruntowo-żużlowych).

 

Konsultacje dla przyszłych przedsiębiorców

Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług działający przy Ośrodku Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki w Katowicach, zaprasza serdecznie na bezpłatne konsultacje, dla osób fizycznych zamierzających otworzyć własną firmę i przedsiębiorców w szczególności z sektora MSP. Konsultacje odbywają się w każdy drugi czwartek miesiąca w godz. 9.00-13.00 w Urzędzie Miejskim w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, (pokój nr 10), tel. 34 3527-646.

  zobacz więcej ->

Zaproszenie do udziału w konkursie Mozaika Kultur

Młodzieżowy Powiatowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach filia Kalety zaprasza do udziału w konkursie z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, (Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein), pn. Mozaika Kultur. Szczegóły na plakatach.

  zobacz więcej ->

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Oferty można składać w dwóch terminach: do 26 marca 2012 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz do 30 maja 2012 r. - rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 29 czerwca 2012 r.

  zobacz więcej ->

Kolejna edycja konkursu grantowego Po stronie natury

W roku 2012 po raz kolejny będzie można uzyskać granty na projkety ekologiczne w konkursie organiozwnym przez Żywiec Zdrój. Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, publicznych i niepublicznych, a także do instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski (w tym samorządów oraz organizacji pozarządowych).Wnioski można składać do 15 marca. Celem konkursu grantowego jest: - szerzenie wiedzy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew i wody, kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu, wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

  zobacz więcej ->

NZOZ Medica zaprasza na bezpłatne badanie mammograficzne

Badania zostaną przeprowadzone w dniu 8 i 9 marca br. od godz. 9.00 w mammobusie przyUrzędu Miejskiego w Kaletach ul. Żwirki i Wigury 2. Zapisy pod numerem tel. 42/ 254 64 10 lub 517 544 004. Do rejestracji telefonicznej należy przygotować numer PESEL i numer telefonu.

  zobacz więcej ->

Burmistrz z wizytą u marszałka województwa

Burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia wraz z Posłem Tomaszem Głogowskim gościł w dniu wczorajszym z roboczą wizytą u marszałka województwa śląskiego Adama Matusiewicza. Podczas przeprowadzonej rozmowy poruszano wątki bardzo istotne dla dnia dzisiejszego Kalet i funkcjonowania naszego miasta w najbliższej przyszłości.

  zobacz więcej ->

Zaproszenie na szkolenie

Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie Powiatowy Zespół w Tarnowskich Górach z siedzibą w Nakle Śląskim oraz Urząd Miasta Kalety zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenie w dniu 15.03.2012 r. o godz. 10.00 które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta Kalety przy ul. Żwirki i Wigury 2

  zobacz więcej ->

Zdewastowano wiatę przystankową w Mokrusie

Najprawdopodobniej wczoraj, w godzinach wieczornych nieznani sprawcy zdemolowali wiatę przystankową w Mokrusie przy ulicy Tarnogórskiej. Przypomnijmy, iż nowa wiata stanęła w tym miejscu zaledwie kilka miesięcy temu zajmując miejsce budowli, którą z wiatą łączyła tylko nazwa. O odjeżdżających z przystanku przy Tarnogórskiej do pracy czy szkoły mieszkańców zatroszczyli się miejscowi radni, dzięki którym na postawienie wiaty wydano w ubiegłym roku z miejskiego budżetu niecałe 4 tysiące złotych.

  zobacz więcej ->

Wyjaśnienie w sprawie przyczyn podjęcia przez Radę Powiatu Tarnogórskiego uchwały o likwidacji filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Kaletach

W dniu 28 lutego 2012 roku, Rada Powiatu Tarnogórskiego podjęła uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji Fili Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Kaletach. Pojawiły się zapytania mieszkańców, czy uchwała o likwidacji filii PMDK w Kaletach podjęta została w związku z odmową współfinansowania działalności placówki przez gminę Kalety.

  zobacz więcej ->

Pozostało już niewiele biletów!

Informujemy, że zostało już niewiele biletów na występ Joanny Bartel z okazji Dnia Kobiet (8 marca br., godz. 18.00, Miejski Dom Kultury w Kaletach). Serdecznie zachęcamy do ich zakupu!

 

Kolejne spotkanie w sprawie utworzenia pogotowia ratunkowego w Kaletach

W następstwie spotkania z dnia 17 stycznia 2012 r. dotyczącego zlokalizowania dodatkowego zespołu ratownictwa medycznego na terenie Miasta Kalety, w którym uczestniczyła Pani Lucyna Ekkert Starosta Powiatu Tarnogórskiego, w Kaletach odbędzie się kolejne spotkanie robocze w dniu 13 marca 2012 r. Na spotkanie z Burmistrzem Miasta Kalety oraz Starostą Powiatu Tarnogórskiego zaproszony został Pan Ireneusz Ryszkiel, Dyrektor Wydziału Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. Spotkanie dotyczyć będzie warunków oraz możliwości stacjonowania zespołu ratownictwa medycznego w Kaletach. Ponadto Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia w dniu 8 marca br. na zaproszenie Pani Barbary Dziuk Radnej Sejmiku Województwa Śląskiego uczestniczył będzie w posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia, na której omawiane będzie funkcjonowanie ratownictwa medycznego w województwie śląskim.

 

Docieplenie stropu budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku

Na wniosek radnych, Pani Blandyny Kąkol, Mirosławy Potępy oraz Pana Zygmunta Mirowskiego trwają prace nad dociepleniem stropu budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku. Prace wykonywane są metodą gospodarczą przez pracowników szkoły. Rozłożenie warstwy wełny izolacyjnej na strychu budynku spowoduje znaczne zmniejszenie ubytków energii cieplnej z ostatniej kondygnacji szkoły i poprawi komfort pracy i nauki. Decyzja o takiej formie ocieplenia całej kondygnacji została podjęta po tym jak eksperymentalnie ocieplono jedną z klas na 3 piętrze, skutki tego działania są wyraźnie odczuwalne.

 

Zaproszenie na Targi Edukacyjne

W dniach 28-29 marca br. w godzinach od 10 do 14 Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach organizuje w Tarnogórskim Centrum Kultury Targi Edukacyjne dla uczniów III klas gimnazjalnych. Serdecznie zapraszamy młodzież gimnazjalną do zainteresowania się ofertą edukacyjną powiatu tarnogórskiego i wzięcia udziału w organizowanych targach. Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane są w Wydziale Edukacji starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach pod numerem telefonu 032 381 37 78

 

Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kalety

W dniu 3 marca 2012 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Gośćmi tego spotkania byli: mgr Klaudiusz Kandzia Burmistrz Miasta, st. bryg. Ryszard Świderski Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach, Jan Jenczek prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowskich Górach. Otwarcie zebrania dokonał druh Adrian Galios - prezes OSP, który przewodniczył również zebraniu. Członkowie Zarządu OSP złożyli sprawozdania: z działalności OSP za 2011 rok, sprawozdanie finansowe za 2011 rok, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP za 2011 rok oraz przedstawili plan działalności OSP na 2012 rok. W przedstawionych sprawozdaniach z działalności OSP za 2011 rok oraz w planie na 2012 rok dużą uwagę zwrócono na szkolenie strażaków, a szczególnie w zakresie ratownictwa medycznego, obsługi posiadanego sprzętu, itp.

  zobacz więcej ->
Pokazano 2566 - 2580 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl