orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

W sierpniu Kalety będą gościć niepełnosprawnych rowerzystów

Zgodnie z ustaleniami pomiędzy burmistrzem miasta Klaudiuszem Kandzią a Panem Markiem Bregułą- organizatorem corocznych powiatowych Rajdów Integracyjnych- w roku 2012 niepełnosprawnych rowerzystów gościć będzie nasze miasto. Impreza Pana Breguły z roku na rok się rozrasta i w ostatnią sobotę sierpnia b.r. (24.08) organizator spodziewa się zebrać na Rajdzie około setki uczestników. Rowerzyści przyjadą do nas z Tarnowskich Gór od strony Pniowca i Jędryska, skąd przez Truszczycę udają się do Zielonej. Po przejechaniu "Zielonej Pętli" nad stawami, w okolicach nowo postawionej wiaty,rozpocznie się plenerowy piknik. Na koniec imprezy rowerzyści przejadą z Zielonej, przez zalaną kopalnię w okolicach Żyglina i Zalew Nakło- Chechło do Tarnowskich Gór. Więcej o organizatorze imprezy i poprzednich rajdach przeczytać można tu:

Rower jako narzędzie rehabilitacji

I Rajd Integracyjny

ll Rajd Integracyjny Marka Breguły

 

Zabawa karnawałowa - Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach

Miejskie Przedszkole Nr 1 w Kaletach zaprasza do Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 21 stycznia 2012 roku na zabawę karnawałową. Szczegóły na plakatach.

  zobacz więcej ->

Kalety z bezpiecznym budżetem wchodzą w rok 2012

Podczas ostatniej ubiegłorocznej sesji w dniu 29.12.2011 roku Rada Miejska w Kaletach uchwaliła budżet na rok 2012. Ustalono wysokość dochodów budżetu w wysokości 18 544 777, 22 zł Wydatki miasta planowo wyniosą w roku bieżącym 20 207 619,81 zł Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami zostanie uzupełniona z zaciągniętych pożyczek (1 500 000 zł) i wolnych środków (162 842, 59 zł).

  zobacz więcej ->

Spotkanie Burmistrza z Honorowymi Krwiodawcami.

Informujemy, że spotkanie Burmistrza Miasta Kalety z osobami, które w 2011 r. honorowo oddawały krew, odbedzie się 12 stycznia br. o godz. 17.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach. Chęć udziału w spotkaniu potwierdziło 31 osób. Zapraszamy!

 

TAŃSZE LOKALE UŻYTKOWE NA OSIEDLU 1 MAJA

W związku z uchyleniem przez Radę Miejską, w dniu 29 grudnia 2011 roku, uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali użytkowych i garaży, ustalenie ceny wywoławczej do przetargu na lokale użytkowe leży od teraz w gestii burmistrza. Burmistrz mając na względzie inicjatywę radnych Edwarda Drabika oraz Ryszarda Sendla w przedmiocie uzależnienia wysokości czynszu od stopnia atrakcyjności lokalu, ze względu na jego położenie w określonej części gminy, określił stawkę wyjściową dla celów przetargu na lokale użytkowe położone na osiedlu 1 Maja – w obniżonej wysokości.

 

Komunikat

Rada Ministrów w dniu 27 grudnia 2011 roku przyjęła uchwałę w sprawie rządowo programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ( tj. świadczenie z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osoba legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności) oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu rządowego.

  zobacz więcej ->

„GRUDNIOWE ATRAKCJE PRZEDSZKOLAKÓW”

W Miejskim Przedszkolu nr 1 w Kaletach ostatni miesiąc starego roku obfitował w różne uroczystości. 2 grudnia 2011 r. obchodziliśmy Dzień Górnika. Uroczystość ta zapisała się w kalendarz wydarzeń przedszkola. Jesteśmy mieszkańcami Górnego Śląska, dlatego kładziemy szczególny nacisk na pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami dnia świętej Barbary-patronki górników. Nasze przedszkolaki wyrastają w środowisku, w którym tata, dziadek lub wujek jest górnikiem, dlatego musimy starać się przybliżać dzieciom ich ciężką pracę. W tym roku uroczystość barbórkową uświetnili swoją obecnością dwaj emerytowani górnicy naszego miasta – Panowie : Adam Krupicki i Franciszek Myrcik

  zobacz więcej ->

Zmiany w świadczeniach rodzinnych od 1 stycznia 2012 roku

7 września 2011 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

  zobacz więcej ->

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE

Najbliższy dyżur prawnika w Filii Biura Poselskiego Tomasza Głogowskiego w Kaletach (ul. Lubliniecka 2, MDK) odbędzie się 31 stycznia (wtorek). Porad udziela adwokat Mariusz Jakubowski. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu telefonicznie (32 768 86 11, 699 237 471) oraz przygotowanie wszystkich materiałów pomocnych w rozpoznaniu istoty sprawy.

 

Zaproszenie na zabawę taneczną

Urząd Miejski w Kaletach wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kaletach, Orkiestrą Dętą, Chórem Sonata oraz OSP Kalety zapraszają na zabawę taneczną w dniu 7 stycznia 2012 roku do Miejskiego Domu Kultury w Kaletach. Oprawę muzyczną od godz. 20.00 do białego rana zapewni: Bernadeta Kowalska i przyjaciele. Cena biletu 110 zł (od pary). Chętnych prosimy o zapisy w MOPS Kalety, (pok. Nr 7a) tel. 34 357 86 56.

  zobacz więcej ->

Minął rok…

W związku z końcem roku 2011 przedstawiamy Państwu garść statystyk dotyczących miasta Kalety. Jeżeli chodzi o porównanie z rokiem 2010 –w roku 2011 nastąpił spadek liczby narodzonych a jednocześnie zameldowanych w Kaletach mieszkańców z 102 na 80. Porównywalna jest natomiast liczba zgonów: 85 w 2010 i 84 w 2011 roku. Aż 41 na niekorzyść roku 2011 wynosi różnica w zawartych aktach małżeństwa ( 111 w 2010 roku i 70 w 2011). W 2011 roku ze 128 na 164 wzrosła liczba czasowych zameldowań, spadła zaś emigracja za granicę (14 wymeldowań w 2010 i 11 w 2011 roku). Najstarszymi mieszkańcami są obecnie: urodzona w 1911 roku Anna Rimpler, urodzona w 1913 roku Cecylia Kuder oraz 98-latkowie: Leokadia Mol, Emil Lipiński i Małgorzata Kopiec. Najmłodszą obywatelką jest urodzona 25 grudnia Katarzyna Mazur. Miesiąca nie mają także na razie Faustyna Czaja, Ewa Dziuk, Natalia Peła i Aleksander Musik.

  zobacz więcej ->

Burmistrz miasta zaprasza do Katowic na koncert Andrzeja Piasecznego

Burmistrz miasta Kalety oraz Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają mieszkańców Kalet na koncert Andrzeja Piasecznego, który odbędzie się 27 stycznia (piątek) w katowickim "Spodku" o godzinie 19-tej. Koncert jest częścią programu Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pod nazwą "Bezpiecznie- chce się żyć!". Podczas spotkania 27 stycznia, przed koncertem odbędzie się krótka prelekcja na następujące tematy: - bezpieczeństwo w ruchu drogowym jako problem społeczny i ekonomiczny - przyczyny i skutki wypadków drogowych - analiza zachowań uczestników ruchu drogowego - niechronieni uczestnicy ruchu drogowego - nietrzeźwość jako jedna z przyczyn wypadków drogowych - profilaktyka bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie Zapisy na koncert przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 21 lub pod numerem telefonu: 34 3527632 Darmowe karty wstępu na koncert oraz darmowy przejazd do "Spodka" i z powrotem zapewnia burmistrz miasta.

  zobacz więcej ->

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY PROWADZĄCY SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Urząd Miejski w Kaletach przypomina o wynikającym z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi obowiązku złożenia do dnia 31 stycznia br. oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku ubiegłym oraz obowiązku uiszczenia I raty opłaty za korzystanie z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholi. Płatności należy uiszczać w kasie Urzędu Miasta Kalety (parter) lub przelewem na konto bankowe: Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy, Oddział w Woźnikach 74 8279 1023 0202 6204 2002 0001

 

Od środy wznawiamy możliwość rezerwacji boiska Orlik

Już od środy 4 stycznia 2012 r. za pośrednictwem naszej strony internetowej www.kalety.pl, zainteresowani mieszkańcy naszego miasta będą mogli znowu rezerwować boisko Orlik. Zapraszamy!

 

Prośba o korekcję informacji dotyczących podatku od nieruchomości

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) prosimy o skorygowanie informacji podatkowych, dotyczących podanych powierzchni użytkowych budynków mieszkalnych. Przypominamy, że za powierzchnię użytkową budynku, która powinna być zgłoszona do opodatkowania, przyjmuje się powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Zwraca się uwagę, że powierzchnię użytkową piwnic należy ująć w pozycji D.2 w pkt. 1 „ mieszkalnych” - informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w/g poniższej zasady : - powierzchnia pomieszczeń o wysokości 1,40 m – 2,20 m liczy się w 50 % - powierzchnia pomieszczeń o wysokości powyżej 2,20 m liczy się w 100% - powierzchnię pomieszczeń o wysokości poniżej 1,40 m – pomijamy. Pomocą w prawidłowym wypełnianiu informacji lub korekty do niej służą pracownicy Wydziału Finansowo-Budżetowego UM Kalety, pokój nr 5, pierwsze piętro w godzinach od 7,30 do 15,30 od poniedziałku do piątku, a w czwartki dodatkowo do 17,30. Telefon kontaktowy 34 3527 642.

 
Pokazano 2776 - 2790 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl