orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Podziękowanie

W imieniu mieszkańców wschodnich dzielnic Kalet i własnym pragniemy podziękować Panu Burmistrzowi Klaudiuszowi Kandzia, Panu Przewodniczącemu Rady Miejskiej Eugeniuszowi Ptak, Panu Radnemu Robertowi Gryc i redaktorowi naszego "Biuletynu" - Panu Jackowi Lubos za udział w spotkaniach i zainteresowanie się sprawami naszych mieszkańców. O zmianach na lepsze nie potrzeba nikogo przekonywać, bo widać je na co dzień (czystość, dbałość o zieleń w mieście, rozpowszechnianie walorów Zielonej). Większość wniosków mieszkańców wypływających na spotkaniach - w miarę możliwości finansowych miasta - zostało lub zostanie zrealizowanych. Szkoda tylko, że frekwencja mieszkańców na tych spotkaniach była niska. Zachęcamy wszystkich do dalszej współpracy. Radni Rady Miejskiej: Blandyna Kąkol, Mirosława Potempa, Zygmunt Mirowski

 

Nowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety

Rada Miejska w Kaletach, podczas obrad XII-tej sesji dnia 1 grudnia 2011 roku, podjęła dwie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Kalety- Wschód i Kalety Zachód. Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wschodniej i części zachodniej Miasta Kalety wraz z całą dokumentacja, w celu oceny formalno-prawnej, zostały przekazane do Urzędu Wojewódzkiego (do Wydziału Rozwoju Regionalnego). Nowe plany zagospodarowania przestrzennego wejdą w życie po upływie 30 dni od dnia ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, co nastąpi, mamy nadzieję, w pierwszej połowie stycznia.

  zobacz więcej ->

Gwarek o Kaletach

Zachęcamy do lektury wersji internetowej artykułów poświęconych naszemu miastu ("Mistrzostwa będą w Kaletach" oraz "Cis Donnersmarcka i wiekowe dęby").

Mistrzostwa będą w Kaletach

Cis Donnersmarcka i wiekowe dęby

 

Spotkanie burmistrza z mieszkańcami w Miotku

9 grudnia, w piątek, odbyło się kończące grudniową serię spotkanie w ZSiP w Miotku. Mieszkańcy wnioskowali o remont ul. Orzeszkowej i zmianę organizacji ruchu na tej ulicy na jednokierunkowy (wjazd od ul. Paderewskiego). Były też sugestie budowy chodnika wzdłuż ulicy 30-lecia, poprowadzenia wodociągu do budynku administrowanego przed Nadleśnictwo na Zarachu, utwardzenia ul. Młyńskiej w Mokrusie, oświetlenia ścieżki rowerowej na Mokrus a także tej łączącej Kuczów z Kaletami, ograniczenia prędkości na ul. Tarnogórskiej i postawienia tam radaru oraz zakazu wyprzedzania, a także częstszych patroli Policji w tym rejonie, oświetlenia ul. Miłej, Wierzbowej i zjazdu z ul. Tarnogórskiej na Młyńską w Mokrusie. Monitowano o remont budynku szkolnego. W spotkaniu uczestniczyli radni: Blandyna Kąkol. Mirosława Potempa, Zygmunt Mirowski i Robert Gryc.

 

Adwentowy Dzień Skupienia dla samorządowców w Gliwicach

Kaletańska delegacja w składzie: burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia oraz radni: Grzegorz Krupa, Edward Drabik, Kazimierz Złotosz, Ryszard Sendel i Zygfryd Peła uczestniczyła w sobotę 10 grudnia w Adwentowym Dniu Skupienia w katedrze gliwickiej. Spotkanie modlitewne prowadził ksiądz Gerard Kusz, biskup pomocniczy diecezji gliwickiej. Przedstawiciele kaletańskiego samorządu byli najliczniej reprezentowaną grupą. Biskup Kusz, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, złożył serdeczne życzenia wszystkich mieszkańcom Naszego Miasta, co też niniejszym czynimy.

 

Informacja dla najemców mieszkań fabrycznych

Likwidator KZCP poinformował burmistrza, że rozpoczyna sprzedaż mieszkań zakładowych. Pierwsze akty notarialne spisane będą jeszcze w miesiącu grudniu br. Na początek odbędzie się sprzedaż mieszkań mieszczących się w budynku przy ulicy Fabrycznej 11.

 

ORPEG poszukuje nauczycieli do pracy za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą poszukuje nauczycieli polonistów, historyków, fizyków i nauczania początkowego do pracy na Wschodzie w roku szkolnym 2012/2013. O skierowanie mogą ubiegać się osoby posiadające: * dyplom ukończenia ww. specjalności, * co najmniej dobrą ocenę pracy, nie starszą niż 5 lat, * znajomość języka rosyjskiego lub obowiązującego w kraju, o skierowanie do którego nauczyciel się ubiega, * dobry stan zdrowia.

  zobacz więcej ->

Zebranie sprawozdawcze PZW Koło Kalety

Zarząd Polski Związek Wędkarski Koło Kalety informuje, że w dniu 15 stycznia 2012 roku, o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach, (ul. Lubliniecka 2), odbędzie się zebranie sprawozdawcze.

 

Gość Niedzielny o Kaletach

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem jaki pojawił się w najnowszym numerze "Gościa Niedzielnego" z dnia 11 grudnia br. dotyczącym poświęcenia dzwonu kaplicy cmentarnej oraz poświęcenia odrestaurowanego sztandaru chóru Sonata.

  zobacz więcej ->

Wywiad z okazji pierwszej rocznicy piastowania urzędu Burmistrza Miasta Kalety

Zachęcamy do lektury wersji internetowej wywiadu z okazji pierwszej rocznicy piastowania urzędu Burmistrza Miasta Kalety. Cały wywiad będzie można przeczytać w jutrzejszym numerze tygodnika Gwarek.

  zobacz więcej ->

Sukces Mateusza Ślimoka

Uczeń trzeciej klasy SP w Kaletach Miotku Mateusz Ślimok, odebrał wyróżnienie w konkursie plastycznym pt. ,,Hospicjum - Podaruj swój czas", zorganizowanym przez Hospicjum Królowej Pokoju w Tarnowskich Górach. Konkurs był elementem szerszej akcji organizowanej przez hospicjum, której głównym celem było propagowanie wolontariatu wśród uczniów szkół tarnogórskich. Cieszymy się, że spośród tak wielu uczestników praca naszego ucznia została wysoko oceniona. Życzymy Mateuszowi dalszych sukcesów.

 

Rusza partnerski projekt "Nowe umiejętności dzięki nowym kursom"

Kalety realizują wspólnie z Vitkovem program kursów na rok 2012 r. Będzie się on składał z: kursu koszykarstwa (styczeń, program poniżej), kursu zdobienia jaj wielkanocnych (luty), kursu "palickovania" (marzec) , kursu decoupeage'u (maj). W czerwcu i lipcu na wystawach w Vitkovie i Kaletach prezentowane będą przedmioty wyrabiane podczas wszystkich kursów. Program "Nowe umiejętności dzięki nowym kursom" finansowany jest przez Unię Europejską , Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Przekraczamy Granice.

  zobacz więcej ->

Spotkanie z mieszkańcami

W dniu wczorajszym, 8 grudnia br. burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia wraz z przedstawicielami Rady Miejskiej w Kaletach i pracownikiem Urzędu Miejskiego Jackiem Lubosem spotkali się z mieszkańcami naszego miasta. O godz. 16.00 burmistrz zawitał do Drutarni gdzie w spotkaniu udział jeszcze wzięli przewodniczący Rady Eugeniusz Ptak oraz radny Robert Gryc. Na wstępie mieszkańcy serdecznie podziękowali burmistrzowi oraz radnym za umożliwienie im spotykania się z władzami miasta co pół roku. Dzięki temu wszyscy mają szansę wypowiedzieć się i poinformować włodarzy o problemach i bolączkach dzielnicy oraz pomysłach na ich rozwiązanie.

  zobacz więcej ->

Dziennik Zachodni o Kaletach

Zachęcamy do zapoznania się z dwoma artykułamy zamieszczonymi na łamach najnowszego numeru (286) Dziennika Zachodniego z dnia 9 grudnia 2011 r. ("Będzie praca?", "Nietypowa promocja miasta").

  zobacz więcej ->

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta w Kaletach

W dniu dzisiejszym, 9 grudnia 2011 r. odbyły się pierwsze w historii naszego miasta wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Kalety. Spośród 11 kandydatów z Gimnazjum im. ks. Rogowskiego w Zespole Szkół w Kaletach oraz 6 kandydatów z Gimnazjum z Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku wybrano 11 radnych Młodzieżowej Rady Miasta, którzy zasiądą w miejskim ratuszu reprezentując kaletańską młodzież. W okręgu wyborczym Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku mandaty radnych otrzymali: Karol Maruszczyk, Grzegorz Bien, Sylwia Grotecka i Aleksandra Balbierz. Z okręgu wyborczego Zespołu Szkół w Kaletach radnymi zostali: Paweł Gruszka, Dominika Dziadurska, Wojciech Trefon, Alicja Łazaj, Alicja Mryka, Jakub Borek, Helena Radziwończyk. Wobec wspomnianego wcześniej braku kontrkandydatów w okręgu zrzeszającym kandydatów ze szkół ponadgimnazjalnych do Młodzieżowej Rady Miasta automatycznie weszli: Martyna Franke, Kamil Pilarski i Karol Kot. Nowo wybranym radnym gratulujemy uzyskanego poparcia wyborców i życzymy sukcesów oraz owocnej pracy i ciekawych pomysłów w realizacji swoich zadań.

  zobacz więcej ->
Pokazano 2836 - 2850 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl