orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Fotorelacja z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kalety

Zachęcamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji z wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Kalety, które odbyły się 9 grudnia 2011 r.

  zobacz więcej ->

Już jutro wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

W dniu jutrzejszym, 9 grudnia 2011 roku, odbędą się w dwóch obwodach szkolnych głosowania na radnych Młodzieżowej Rady Miasta. Swoje sympatie wyborcze wobec 11 kandydatów z Gimnazjum im. ks. Rogowskiego w Zespole Szkół w Kaletach oraz 6 kandydatów z Gimnazjum w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku będzie mogło okazać odpowiednio 130 i 39 uprawnionych do głosowania. W szkołach powołano już komisje wyborcze. Głosowanie potrwa w godzinach 9.00-13.00, po czym komisje uzupełnią protokół i zawiozą go wraz z podpisanym spisem wyborców i kartami do głosowania do Referatu Promocji Urzędu Miejskiego. Wyniki i skład Młodzieżowej Rady Miasta powinniśmy poznać jutro przed godziną 15-tą za pośrednictwem strony internetowej www.kalety.pl Rada, w związku z niezgłoszeniem pełnej listy kandydatów w okręgu nr 3 ( zrzeszającym kandydatów ze szkół ponadgimnazjalnych) będzie liczyć ostatecznie 14-tu członków. Wobec wspomnianego braku kontrkandydatów do Młodzieżowej Rady Miasta weszli automatycznie: Martyna Franke z Zielonej, Kamil Pilarski z Kuczowa i Karol Kot z Kuczowa. Osoby te już dziś nieformalnie mogą się czuć Radnymi Młodzieżowymi. Gratulujemy! Pozostałym kandydatom życzymy zwycięstwa w walce wyborczej!

 

UWAGA! Nowy rozkład jazdy pociągów pasażerskich

Informujemy, iż od 11 grudnia br. wchodzi w życie nowy rozkład jazdy pociągów pasażerskich, który obowiązywać będzie do 8 grudnia 2012 roku.

  zobacz więcej ->

XX finał WOŚP również w Kaletach (8.01.2012)

8 stycznia 2012 roku odbędzie się już XX finał WOŚP, podczas finału zbierane będą pieniądze na zakup najnowocześniejszego specjalistycznego sprzętu dla ratowania wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet w ciąży z cukrzycą. Jak co roku w mieście Kalety zorganizowany zostanie finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Siedzibą kaletańskiego sztabu będzie Miejski Dom Kultury w Kaletach, zaś osobą odpowiedzialną za działalność sztabu Dyrektor MDK Marian Lisiecki.

  zobacz więcej ->

Wizyta św. Mikołaja w świetlicy środowiskowej "Przystań".

We wtorek, 6 grudnia 2011r. o godzinie 17.00 zawitał do Świetlicy Środowiskowej "Przystań" Święty Mikołaj. Wszystkie dzieci z niecierpliwością oczekiwały niepowtarzalnego gościa z dalekiej krainy... Nasz gość nie był jednak sam, towarzyszyły Mu: aniołek i diabełki, których obecność zapowiadała dzieciom, że czas przemyśleć, swoje całoroczne zachowanie. Nikt jednak nie doświadczył braku prezentu. Każde z dzieci regularnie uczęszczających do świetlicy, otrzymało paczkę pełną smacznych niespodzianek: słodyczy, owoców i przyborów szkolnych. Aby radości stała się zadość... do świetlicy zawitała nowa gra " CYMBERGAJ". Ten prezent z pewnością posłuży dzieciom na długi czas, umilając liczne popołudnia i wieczory.

  zobacz więcej ->

Oznakowane ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze w Kaletach.

Jak zapewne zauważyli mieszkańcy naszego miasta, na ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych w Kaletach można podziwiać tablice informacyjne opisujące piękno kaletańskiej przyrody. Projekt był sfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Miasto Kalety oraz Nadleśnictwo Świerklaniec i Nadleśnictwo Koszęcin. Oprócz tablic informacyjnych w ramach projektu wydany został również przewodnik po ścieżkach przyrodniczo-dydaktycznych w Kaletach, który można pobrać w wersji elektronicznej z naszej strony internetowej www.kalety.pl (dział turystyka), zaś w wersji papierowej w Referacie Promocji Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 23.

  zobacz więcej ->

INFORMACJA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Przedsiębiorco – skorzystaj z fachowego doradztwa w zakresie pozyskiwania dotacji unijnych! Zapraszamy przedsiębiorców na indywidualne konsultacje z Panią Joanną Szafrugą-Sypniewską akredytowanym konsultantem przez PARP ds. MiSP w każdy drugi czwartek miesiąca w godzinach od 9.00 do 13.00 pokój nr 10 Urzędu Miejskiego w Kaletach.

  zobacz więcej ->

I nabór w ramach inicjatywy JESSICA

Bank Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie - Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich w województwie śląskim - ogłosił nabór wniosków o udzielenie Pożyczki JESSICA dla Poddziałania 6.2.3. „Rewitalizacja - JESSICA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Łączna kwota środków przeznaczona na wsparcie Projektów miejskich przez Zarząd Województwa Śląskiego wynosi ok. 251 mln PLN. Wnioski o udzielenie pożyczki JESSICA przyjmowane będą od dnia 5 grudnia 2011r. do wyczerpania w/w kwoty. O środki finansowe w ramach inicjatywy JESSICA mogą również wnioskować przedsiębiorcy, jednak projekty muszą wpisywać się w lokalny program rewitalizacji, dlatego też zachęcamy do zgłaszania swoich projektów do Urzędu Miejskiego w Kaletach celem wprowadzenia tych przedsięwzięć do tworzonego Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety.

  zobacz więcej ->

Wizyta u Jubilatów

Burmistrz miasta Klaudiusz Kandzia pozazdrościł w dniu wczorajszym miejskich wojaży św. Mikołajowi i sam wybrał się z wizytą do sześciorga wybranych mieszkańców. A okazja była nie byle jaka, bo Państwo Elfryda i Eryk Badura i Państwo Teresa i Józef Szmalenberg obchodzili niedawno złote gody, zaś Państwo Aniela i Jerzy Mryka już diamentowe (tak, tak, 60 lat po ślubie!). Szanowni Jubilaci otrzymali z rąk burmistrza pamiątkowe medale i dyplomy za długoletnie pożycie małżeńskie. Uhonorowano ich także upominkami oraz bukietami kwiatów.

  zobacz więcej ->

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Kaletach

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie wygaśnięciem mandatu radnego, przeprowadzone zostaną wybory uzupełniające w okręgu nr 4 w Kaletach (Drutarnia). Wybory uzupełniające przeprowadza się w gminach do 20 000 mieszkańców w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia przez radę wygaśnięcia mandatu. Wojewoda zarządza wybory uzupełniające po otrzymaniu uchwały Rady Miejskiej. Kalendarz wyborczy zostanie przysłany do Urzędu Miejskiego po zarządzeniu wyborów przez Wojewodę. Ww. kalendarz wyborczy będzie opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego w gminie liczącej powyżej 20 tys. mieszkańców na wakujące miejsce wchodzi kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów.

 

Utrzymanie chodników w zimie!

Podstawowym aktem prawnym w zakresie obowiązków dotyczących sprzątania dróg i chodników jest ustawa z 13 września 1996 o utrzymania czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zmianami). Urząd Miejski w Kaletach przypomina, że stosownie do tej ustawy: 1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do: - oczyszczania chodnika z błota, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń, posypywania śliskich nawierzchni piaskiem, przy czym czynności te nie powinny powodować zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów, nie dotyczy to chodników znajdujących się przy gruntach ornych, - uprzątania śniegu z chodników w godzinach rannych, w przypadku silnych opadów śniegu chodnik należy odśnieżyć po ustaniu opadów, - usuwania piasku zużytego w celu ograniczenia śliskości niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. 2. Zakazuje się przerzucania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

 

"Zużyte Opony - Gumowy Surowiec. Nie wyrzucaj, odzyskuj, chroń środowisko"

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Łodzi oraz Centrum Utylizacji Opon Organizacja Odzysku S. A. zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. Gumowy Surowiec. Celem konkursu jest promocja zalet płynących z właściwego sposobu utylizacji zużytych opon oraz popularyzacja odpowiedzialnego postępowania z odpadami poprzez rozwój uczestnictwa w gminnych programach selektywnej zbiórki. Nagrodą dla gminy jest wywiezienie wszystkich zlokalizowanych zużytych opon, a dla członków szkolnego zespołu konkursowego nagrody rzeczowe.

  zobacz więcej ->

Konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego dla młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów

Polski Komitet Olimpijski zaprasza do udziału w 22 edycji Konkursu na Opowiadanie o Tematyce Olimpijskiej. Celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi igrzyskami olimpijskimi, poszerzenie zamiłowań sportowych młodzieży szkolnej, propagowanie zachowań fair play oraz propagowanie idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży. Gorąco zachęcamy naszych uczniów do sięgnięcia po papier i pióro, wszak "pisać każdy może...".

  zobacz więcej ->

Podziekowanie

Serdecznie dziękujemy Pani Darii Klycie - wychowawcy świetlicy środowiskowej „Port” w Kaletach Miotku - za współorganizację i dofinansowanie wyjazdów do kina, teatru, Rura Parku, Aquaparku itp. dla uczniów naszej szkoły. Doceniamy Jej ogromne zaangażowanie i wkład pracy na rzecz szkolnej społeczności. Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku

 

Gwiazdkowy turniej speedrowerowy.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Śląski Oddział Regionalny zaprasza na indywidualny, gwiazdkowy turniej speedrowerowy czyli pożegnanie sezonu speedrowerowego z Mikołajem. 10 grudnia 2011 r. godz. 16.00, Tor TPD w Kaletach Drutarni.

  zobacz więcej ->
Pokazano 2851 - 2865 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl