orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Opłaty za przedszkole

Konieczność wprowadzenia zmian w sprawie opłat za przedszkola wynika ze zmodyfikowanej niedawno ustawy o systemie oświaty. Według zapisów ustawy, przedszkolem publicznym jest przedszkole, które zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Organ prowadzący (czyli samorząd) ustala wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne w czasie przekraczającym ten wymiar.

  zobacz więcej ->

PODZIĘKOWANIE

Informujemy, że kolejny przedsiębiorca przekazał na rzecz Miasta Kalety darowiznę w postaci kamery do miejskiego monitoringu. Serdecznie dziękujemy firmie TADEX pana Tadeusza Szczepanika z Piekar Śląskich, (firma prowadzi działalność w zakresie handlu węglem).

 

Stopa bezrobocia stan na dzień 31.01.2011

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 31.01.2011 roku przedstawia się następująco: Powiat Tarnogórski 11,7% Województwo Śląskie 10,6% Kraj 13,0%. W gminie Kalety było 506 bezrobotnych w tym 283 kobiety. 72 osoby uprawnione do pobierania zasiłku dla bezrobotnych (w tym 40 kobiet).

  zobacz więcej ->

Zgromadzenie Ogólne członków Stowarzyszenia pn. Związek Gmin „Porozumienie Gospodarczo- Turystyczne Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty”

W dniu 7 marca br. W sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach miało miejsce Zgromadzenie Ogólne członków Stowarzyszenia pn. Związek Gmin „Porozumienie Gospodarczo- Turystyczne Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty”, na które przybyli przedstawiciele 15 zrzeszonych w nim jednostek samorządowych z terenu powiatów: tarnogórskiego i lublinieckiego.

  zobacz więcej ->

Narodowy Spis Powszechny 2011 w województwie śląskim

W okresie od 1 do 17 marca 2011 r. na terenie każdej z 167 gmin województwa śląskiego przeprowadzany jest obchód przedspisowy. W trakcie obchodu rachmistrzowie będą zaznajamiać się z przydzielonymi sobie obwodami oraz weryfikować wykazy adresów zamieszkanych budynków. Każdy rachmistrz, posługując się mapą obwodu zaimplementowaną na terminalu mobilnym, sprawdzi aktualność i poprawność adresów, dopisze adresy budynków, których brakuje w wykazie i na mapie oraz usunie budynki nieistniejące.

  zobacz więcej ->

Klub Seniora w MDK Kalety

Miejski Dom Kultury w Kaletach serdecznie zaprasza osoby samotne, emerytów i rencistów na pierwsze spotkanie przy kawie do nowo powstałego KLUBU SENIORA które odbędzie się w czwartek 10 marca br. o godz.12.00 Spotkania będą odbywały się cyklicznie w każdy czwartek, a ich celem będzie miłe spędzenie czasu w gronie znajomych przy filiżance kawy i ciastku. Tematyka tych spotkań będzie zależała od inicjatywy samych uczestników o której porozmawiamy na pierwszym spotkaniu.

  zobacz więcej ->

W Miejskim Domu Kultury w Kaletach ruszyły zajęcia wokalne

Celem zajęć jest rozbudzanie zainteresowań wykraczających poza obowiązujący program nauczania w szkole, rozwój ambicji oraz szlifowanie szczególnych zdolności. Ważny jest charakter zajęć, który daje możliwość popisu pasjonatom muzycznym. Zajęcia nie służą współzawodnictwu, lecz mają wydobyć na jaw oryginalność uczestników. Mają uczyć dzieci i młodzież patrzenia na siebie w kontekście ich własnego świata. W patrzeniu tym najważniejsza jest duma z muzycznych dokonań.

  zobacz więcej ->

Sprawozdanie z IV Sesja Rady Miejskiej w Kaletach

3 marca 2011 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Burmistrz wraz z przewodniczącym wręczyli nagrody dla laureatów konkursu na hasło promocyjne dla gminy Kalety.

  zobacz więcej ->

Możliwość zorganizowania kursów zawodowych w UM Kalety

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu, ul. Częstochowska 19 organizuje w ramach swojej działalności płatne szkolenia i kursy kwalifikacyjne, doskonalące i przygotowujące do zawodu w ponad 300 zawodach i specjalnościach. Informujemy mieszkańców oraz pracodawców z gminy Kalety, że istnieje możliwość wydzielenia pomieszczenia do odbywania się niżej wymienionego szkolenia bądź kursu w siedzibie Urzędu Miasta. Wszystkich chętnych prosimy o informację pod numerem telefonu: 34/ 3527-646.

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Miasta Kalety w 2011 roku

Komisja konkursowa, powołana Zarządzeniem Nr 29/09/2011 Burmistrza Miasta Kalety z dnia 17 stycznia 2011 roku na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2011 r. rozpatrzyła i przedstawiła do zaopiniowania Burmistrzowi oferty realizacji zadania. Burmistrz Miasta Kalety przyznał dotacje na realizację następujących zadań:

  zobacz więcej ->

CZYSTOŚĆ i PORZĄDEK - PSY

Uprzejmie przypominamy wszystkim mieszkańcom naszego miasta o nie wypuszczaniu psów na ulice. Stanowi to zagrożenie dla wszystkich, zwłaszcza dla małych dzieci. Ustawa o czystości i porządku w gminie nie dopuszcza, aby psy bezpańsko biegały po ulicach. Psa można wyprowadzać na smyczy i kagańcu. Nie stosowanie się do w/w przepisów może skończyć się nałożeniem kary przez Policję, a w przypadku pogryzienia, poszkodowany może zgłosić sprawę do Sądu.

  zobacz więcej ->

Ulga w sprawie kanału. Kalety będą bezpieczne!

Sprawa odbudowy „kanału ulgi” w Zielonej, który uległ totalnemu zniszczeniu podczas zeszłorocznej majowej powodzi, przez długie tygodnie była jednym z priorytetów dla nowo wybranych władz Kalet. Jak trudne do załatwienia są wszelkie niuanse administracyjno- finansowe związane z Zieloną dowiodła zresztą wczorajsza konferencja. Mnogość podmiotów odpowiedzialnych za poszczególne części składowe infrastruktury wodno- turystycznej przez lata skutecznie zniechęcała do jakichkolwiek prób wykorzystania i rewitalizacji tego pięknego terenu.

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o wyniku przetargu nieograniczonego Remonty cząstkowe dróg i infrastruktury towarzyszącej

Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w przetargu nieograniczonym na: „Remonty cząstkowe dróg i infrastruktury towarzyszącej w granicach administracyjnych miasta Kalety w 2011 roku.” przeprowadzonym w dniu 01 marca 2011 roku wybrana została oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „LARIX” Sp. z o.o. ul. Klonowa 11 42 – 700 Lubliniec

  zobacz więcej ->

Batalia o Zieloną rozpoczęta. Najtrudniejszy pierwszy krok…

„Kto stoi w miejscu- ten się cofa”- ta dewiza zdawała się przyświecać burmistrzowi miasta w podjęciu decyzji o zwołaniu na dzień 28.02.2011 roku konferencji mającej na celu ułatwienie współpracy z podmiotami decyzyjnymi w sprawach zbiorników wodnych w Zielonej i ich otoczenia. Przez lata perełka turystyczna Kalet egzystowała w cieniu sąsiedniego zbiornika w Chechle i co rok wiadomości prasowe na jej temat były coraz bardziej niepokojące. Teraz ma się to zmienić. Proces przywracania Zielonej należnej jej roli rozpoczął się 28 lutego w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach.

Zobacz również: Artykuł Dziennika Zachodniego - VIDEO   zobacz więcej ->

SZKOLENIE DLA PRZYSZŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

W dniu 28 lutego br. w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyło się szkolenie z osobami mającymi zamiar rozpocząć działalność gospodarczą na terenie miasta Kalety. Szkolenie prowadziły Panie Joanna Szafruga-Sypniewska - akredytowany konsultant ds. funduszy unijnych w Krajowym Systemie Usług dla MSP oraz Izabella Deja - delegat z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, Dział Instrumentów Rynku Pracy.

  zobacz więcej ->
Pokazano 3586 - 3600 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl