orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Spotkanie w sprawie organizacji przetargu na grupowy zakup energii elektrycznej

13 czerwca 2014 r. wójtowie i burmistrzowie miast wchodzących w skład Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej spotkali się w siedzibie - Urzędzie Miejskim w Kaletach, w sprawie organizacji kolejnego, wspólnego przetargu na zakup energii elektrycznej. Podczas spotkania ustalono kalendarium działań skutkujących zakupem energii elektrycznej dla obiektów i oświetlenia dróg i miejsc publicznych Gmin. Ustalono, że w dalszym ciągu funkcje lidera grupy będzie prowadziło Miasto Kalety. Podjęto również decyzję, iż nowy przetarg będzie obejmował okres czasowy 24 miesięcy. Planowany termin ogłoszenia przetargu to sierpień br., a nowe stawki energii elektrycznej będą obowiązywały od 1 stycznia 2015 r.

  zobacz więcej ->

Stowarzyszenie "Nasze Kalety" laureatem konkursu "EkoAktywni 2014"

Jak już wcześniej informowaliśmy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował w miesiącu marcu br. konkurs pn. „Eko Aktywni 2014”, który skierowany był do organizacji społecznych prowadzących działalność proekologiczną o charakterze lokalnym. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia zgłosił do niniejszego konkursu Stowarzyszenie „Nasze Kalety”, jako organizację bardzo aktywnie włączającą się w popularyzację wiedzy ekologicznej i osiągającą sukcesy w tej dziedzinie. Bardzo miło nam poinformować, że Stowarzyszenie "Nasze Kalety" zostało laureatem niniejszego konkursu i zdobyło III nagrodę – 5.000,00 zł. Gratulujemy! Do WFOŚiGW w Katowicach wpłynęły 52 zgłoszenia do konkursu z czego nagrodzonych zostało 21 organizacji. W sobotę, 14 czerwca br. w Parku Śląskim w Chorzowie przedstawiciele Stowarzyszenia: Adam Gabryś – prezes, Izabela Cogiel oraz Anna Gansiniec odebrali symboliczny czek. W uroczystości ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród wziął udział również Burmistrz Miasta Kalety Kludiusz Kandzia.

  zobacz więcej ->

Czwarte absolutorium dla Burmistrza Kalet

Podczas wczorajszej, czterdziestej sesji Rady Miejskiej w Kaletach, podjęto uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety za zarządzanie finansami Miasta w 2013 roku. Radni po analizie złożonego przez Burmistrza sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kalety za 2013 rok, wysłuchaniu pozytywnych opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej, udzielili absolutorium Burmistrzowi Miasta Kalety panu Klaudiuszowi Kandzi. Burmistrz zwracając się do zebranych w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach złożył podziękowania radnym, dyrektorom jednostek organizacyjnych, naczelnikom i pracownikom Urzędu Miejskiego w Kaletach, w tym również pracownikom gospodarczym, za owocną współpracę przy realizacji budżetu Miasta Kalety w ubiegłym roku.

  zobacz więcej ->

Blisko 160.000 PLN środków europejskich na kursy zawodowe dla mieszkańców Kalet

W dniu 10 czerwca 2014 r. odbyło się spotkanie beneficjentów projektu unijnego pn. „Ja też potrafię”. Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W projekcie udział bierze 18 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo. W ramach projektu 9 osób zakwalifikowano do kursu zawodowego „Magazynier z obsługą wózka jezdniowego, z wymianą butli gazowych oraz obsługa kasy fiskalnej”, 6 osób rozpocznie kurs „Bukieciarz-florysta- handlowiec z obsługą kasy fiskalnej oraz 3 osoby otrzymają kwalifikacje w zakresie „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej, kwalifikowana pierwsza pomoc". W ramach aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo przeprowadzone zostało już doradztwo zawodowe i odbędą się warsztaty nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych. Projekt realizowany jest od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. Wartość projektu 183.056 zł. Renata Czudaj – kierownik MOPS Kalety

  zobacz więcej ->

Sprawozdanie z XL sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 12 czerwca 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XL sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach. Obradom przewodniczył Pan Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej wraz z wiceprzewodniczącym Rady - Panem Ryszardem Sendlem. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W pierwszych punktach burmistrz, a także przewodniczący Rady Miejskiej przedstawili radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, informację na temat funkcjonowania Wodociągów Miejskich w Kaletach przedstawił kierownik M. Szewczyk.

  zobacz więcej ->

UWAGA - znaleziono psa

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 13.06.2014 r. do tutejszego Urzędu zgłosiła się osoba, która znalazła jamnika. Wszystkich, którzy mają wiedzę na temat właściciela psa proszeni są o kontakt z Urzędem Miejskim w Kaletach pod nr tel. (34) 352 76 41.

znaleziono psa

 

XL sesja Rady Miejskiej w Kaletach

Informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2014 r., (czwartek) o godz. 14.00, w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbędzie się XL sesja Rady Miejskiej w Kaletach. Zapraszamy mieszkańców miasta.

  zobacz więcej ->

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM na „Przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach – I etap”

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg nieograniczony na: „Przebudowę odcinka drogi gminnej ul. Gawlika w Kaletach – I etap”. Miejsce składania ofert: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2 pok. nr 22, sekretariat Burmistrza Termin składania ofert i wniesienia wadium upływa dnia: 27 czerwca 2014 roku o godz. 9:50.

  zobacz więcej ->

Zapraszamy w niedzielę na zawody o Puchar Polski w Speedrowerze

W niedzielę 8 czerwca 2014 roku w Drutarni, na torze speedrowerowym TPD Kalety odbył się mecz pomiędzy drużynami Śląsk Świętochłowice - TPD Kalety. Tym razem nasza drużyna nie stanęła na wysokości zadania i minimalną ilością punktów przegrała to spotkanie. W sporcie raz się wygrywa raz się przegrywa. Mobilizacja zawodników klubu TPD spowoduje, że na organizowanej 15 czerwca (niedziela) drugiej rundzie Pucharu Polski indiwidualnych i drużynowych mistrzostw, wystąpią nasi reprezentanci w lepszej formie. Sponsorami Pucharu Polski są: wicestarosta tarnogórski Andrzej Elward, TPD, Miasto Kalety oraz Sot Set On Target. Honorowym Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest Poseł na Sejm RP-dr Tomasz Głogowski. Organizatorzy i działacze klubu TPD Kalety serdecznie zapraszają mieszkańców i kibiców na te prestiżowe zawody.Rozpoczęcie zawodów o Puchar Polski godzina 11:00 -półfinały , godzina 14:30 finały. Szczegóły na plakacie.

  zobacz więcej ->

Projekt na utworzenie Ichtioparku na liście rezerwowej RPO WSL na lata 2007 – 2013

W piątek 6 czerwca 2014 roku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego za pośrednictwem strony internetowej www.rpo.slaskie.pl poinformował o zakończeniu oceny merytoryczno – technicznej projektów złożonych w ramach naboru 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna podmioty publiczne (Priorytet III Turystyka RPO WSL 2007 – 2013). Miasto Kalety w ramach tego naboru złożyło wniosek pn. Ichtiopark czyli rybie atrakcje w Leśnym zakątku Śląska – utworzenie parku tematycznego w Kaletach. Projekt przewidywał utworzenie parku tematycznego oraz zagospodarowanie terenu poprzemysłowego ze stawami fabrycznymi przejętego kilka lat temu przez Miasto Kalety po likwidowanych Zakładach Celulozowo - Papierniczych w Kaletach.

  zobacz więcej ->

Weekendowe zwycięstwa naszych drużyn. 7 goli piłkarzy trenera Sebastiana Lebka

W miniony weekend zwycięstwa odniosły zespoły Unii Kalety i Małejpanwi Kuczów. W sobotę Unia w efektownym stylu pokonała wicelidera- lubliniecką Spartę wygrywając aż 7:3. Bramki dla Unitów strzelali: Bambynek (2), Bździon, Gomoluch, Pilarski (2) i Golec. W niedzielę kuczowska Małapanew pokonała w Wierzbiu Tajfun Harbułtowice 3:1. Kuczowianie rozegrali to spotkanie składem 10-osobowym.

 

Rajd rowerowy "Lubliniec i okolice"

W niedzielę 8 czerwca kilka minut po godzinie 10-tej spod Urzędu Miejskiego w Kaletach ruszył kolejny rodzinny rajd rowerowy. Tym razem celem ponad 60-osobowej grupy cyklistów prowadzonych przez inicjatora rajdu - inspektora Jacka Lubosa- było miasto Lubliniec. Trasa wycieczki wiodła przez Drutarnię w stronę Koszęcina. W lesie, w uroczym zakątku zwanym "Rendez-vous", urządzono krótki przystanek przed ruszeniem w dalszą drogę. Potem, przez Piłkę, Rusinowice i Droniowiczki grupa dojechała do Lublińca. Tam czekał już na nas przewodnik- pan Kazimierz Bromer, który oprowadził nas po muzeum bł. Edyty Stein i pokazał najciekawsze miejsca w mieście, tj. m.in. lubliniecki rynek, kościół św. Mikołaja, kościół O. Oblatów, zamek. Korzystając z uprzejmości Centrum Informacji Turystycznej uczestnicy rajdu obdarowani zostali przewodnikami rowerowymi po mieście i okolicy.

  zobacz więcej ->

NASI TAM BYLI

W niedzielę 8 czerwca spora grupa mieszkańców Kalet uczestniczyła w FESTYNIE SZKOLNYM zorganizowanym przez Liceum Ogólnokształcące i OSP w Psarach. Nie mogło tam zabraknąć naszych lokalnych artystów z Miejskiego Domu Kultury. Na scenę wyszła ubrana na ludowo grupa wokalna MI, następnie wystąpiły mażoretki INEZ, a na koniec zaprezentowała się grupa taneczna ROCK TIME. Mamy się czym poszczycić. Szkoda tylko, że wśród oklaskujących wyróżniali się przede wszystkim mieszkańcy naszego miasta. Tym, którzy nie byli na festynie proponuję obejrzenie tych kilku zdjęć. Radny Zygmunt Mirowski.

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o trzecim publicznym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza trzeci publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność gminy. Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 75,75 m², położony jest w Kaletach przy ul. Fabrycznej nr 9, opisany w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00092778/4, usytuowany na II piętrze budynku wielorodzinnego i składa się z: - pokoju o powierzchni 35,39 m², - pokoju o powierzchni 16,29 m², - kuchni o powierzchni 16,47 m², - łazienki o powierzchni 5,65 m², - przedpokoju o powierzchni 1,95 m² oraz pomieszczenia przynależnego tj. piwnicy o powierzchni użytkowej 15,77 m² wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu oznaczonego jako działka nr 15 o powierzchni 0,3545 ha, obręb 4 Kalety, opisana w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod numerem GL1T/00091915/0. Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w prawie wieczystego użytkowania gruntu wynosi 40 000zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

  zobacz więcej ->

„Eko Aktywni 2014”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zorganizował w miesiącu marcu br. konkurs pn. „Eko Aktywni 2014”. W tym roku skierowany był do organizacji społecznych prowadzących działalność proekologiczną o charakterze lokalnym. Ocenie podlegały m.in. formy realizacji edukacji ekologicznej, profilaktyki zdrowotnej dzieci, formy ochrony przyrody i aktywizacja społeczności lokalnych. Celem konkursu było zachęcenie organizacji do zwiększonej aktywności w zakresie szeroko pojętej edukacji ekologicznej i nagrodzenie za działalność z ostatnich dwóch lat, a zgłoszeń do konkursu mogli dokonywać jedynie włodarze miast. Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia zgłosił do niniejszego konkursu Stowarzyszenie „Nasze Kalety”, jako organizację bardzo aktywnie włączającą się w popularyzację wiedzy ekologicznej i osiągającą sukcesy w tej dziedzinie. Uroczystość ogłoszenia wyników oraz wręczenia nagród nastąpi 14 czerwca br., podczas obchodów Światowego Dnia Ochrony Środowiska na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie. Jak udało nam się nieoficjalnie ustalić, Stowarzyszenie „Nasze Kalety” zostało laureatem niniejszego konkursu, jednak którą nagrodę otrzymało dowiemy się dopiero 14 czerwca. Trzymamy kciuki za główną wygraną!

 
Pokazano 361 - 375 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 2

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl