orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Projekt dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności

Projekt "Wsparcie Osób Niepełnosprawnych Ruchowo na Rynku Pracy II" realizowany jest w ramach Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA i Caritas Polska. Działanie obejmuje szeroką pojętą aktywizację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Ze wsparcia mogą korzystać również niepełnosprawni mieszkańcy naszej gminy.

  zobacz więcej ->

Nordic Walking w Kaletach

Nordic Walking odbył się dzisiaj na trasie Kalety-Truszczyca i powrót leśnymi ścieżkami do Kalet. W zajęciach uczestniczyło 17 pań. Następne zajęcia odbędą się w czwartek o godz. 16.00 - zbiórka na Placu Zjednoczenia. Z okazji Dnia Kobiet w dniu 8 marca o godz. 10.00 pierwszy wyjazd wszystkich uczestniczek Nordic Walking przy MDK Kalety do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku im. gen. Ziętka w Chorzowie. Zapisy przyjmuje MDK Kalety oraz instruktorka Aleksandra Lisiecka.

 

Zajęcia wokalne w MDK

Miejski Dom Kultury w Kaletach zaprasza dzieci i młodzież na zajęcia wokalne. Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 29 stycznia 2011 r. o godzinie 10.00 (dzieci w wieku 7-11 lat) i o godzinie 11.00 (12-15 lat).

 

Dołączcie do obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży!

W ramach obchodów tegorocznego Europejskiego Tygodnia Młodzieży (15-21 maja 2011 roku) Narodowa Agencja planuje krajową debatę z udziałem młodych ludzi, reprezentantów organizacji młodzieżowych, osób kreujących politykę młodzieżową oraz ekspertów zajmujących się tematami społeczeństwa obywatelskiego i młodzieży.

  zobacz więcej ->

Szkolenie dla organizacji pozarządowych

Dnia 24 stycznia 2011 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się szkolenie dla organizacji pozarządowych. W szkoleniu wzięło udział 19 uczestników z takich organizacji i jednostek organizacyjnych UM jak: Klub Sportowy Unia Kalety, Ludowy Klub Sportowy Małapanew Kuczów, Miejskie Towarzystwo Siatkarskie w Kaletach, Kaletańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich, Miejska Biblioteka Publiczna w Kaletach, Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne w Kaletach, Stowarzyszenie Nasze Kalety, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

  zobacz więcej ->

Dotacje unijne na turystykę w wojewodztwie śląskim

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów są: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

  zobacz więcej ->

Rozmowa kwalifikacyjna na stnowisko "Inspektor ds. świadczeń rodzinnych" MOPS w Kaletach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje osoby, które złożyły dokumenty do. Naboru na stanowisko "Inspektor ds. świadczeń rodzinnych" (termin złożenia dokumentów upłynął dnia 21 stycznia 2011 r.) o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2011 r. o godz. 12.00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kaletach.

 

Dotacje z Fundacji Kronenberga

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych: I. EDUKACJA, II. ROZWÓJ LOKALNY. O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Źródło: www.citibank.pl

  zobacz więcej ->

Trzecia edycja konkursu „Otwarta Szkoła"

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza rozpoczęcie III edycji konkursu „Otwarta szkoła". Udział w konkursie może wziąć każde publiczne i niepubliczne przedszkole lub szkoła wraz ze współpracującą z nimi organizacją pozarządową. Zgłoszenie polega na opisaniu projektu edukacyjnego, zrealizowanego wspólnie przez szkołę i organizację pozarządową. Celem konkursu jest zachęcanie do realizacji ciekawych inicjatyw oraz promowanie najlepszych przykładów współpracy w następujących obszarach (kategoriach): - edukacja obywatelska; - edukacja globalna; - edukacja cudzoziemców i mniejszości narodowych; - włączanie rodziców w edukację dzieci i młodzieży. Konkurs ma promować model szkoły, która w swoich działaniach wychowawczych i edukacyjnych dąży do kształtowania w uczniach otwartej i prospołecznej postawy oraz wspiera ich aktywność obywatelską. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 31 stycznia 2011

  zobacz więcej ->

Konkurs o tematyce podatkowej

Tax’n’You to konkurs KPMG przeznaczony dla studentów zainteresowanych tematyką prawa podatkowego. Konkurs skierowany jest do studentów III roku studiów licencjackich, III, IV i V roku jednolitych studiów magisterskich, I i II roku studiów magisterskich uzupełniających oraz absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych tematyką prawa podatkowego. Liczy się w nim praktyczna wiedza na temat zagadnień podatkowych, znajomość poszczególnych branż, wiedza na temat wydarzeń gospodarczych w Polsce i na świecie oraz umiejętność pracy w zespole. Źródło: www.taxandyou.pl.

  zobacz więcej ->

Kopalnia szuka pracowników

Spółka Eko- Plus z Sosnowca dostała koncesję na wydobycie ok. 1.8 mln ton węgla z terenu nieczynnej od końca lat dziewięćdziesiątych Kopalni Węgla Kamiennego "Powstańców Śląskich" ( Oddział w Bytomiu - Stroszku, z Kalet dogodny dojazd pociągiem do stacji Bytom Północ ). Zatrudniono już 138 pracowników- docelowo ma ich być około 200. Spółka przyjmuje do pracy ludzi, którzy już wcześniej mieli styczność z tego rodzaju pracą- mają kwalifikacje i doświadczenie. Rekrutacja trwa.

 

Nagrodzeni za hasło promujące Miasto Kalety

Podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Kaletach wręczone zostaną nagrody dla osób które zaproponowały hasła promujące miasto Kalety. Nagrodzone zostaną trzy hasła, które były przedmiotem sondy internetowej. 1 NAGRODA Artur Müller za hasło: Kalety – zielona wyspa Śląska, (I miejsce w sondzie internetowej). 2 NAGRODA Aleksy Walczak za hasło: Jezioro łąka las Kalety zapraszają was! (II miejsce w sondzie internetowej). 3 NAGRODA Anna Grabska za hasło: Miasto Kalety - same zalety, (III miejsce w sondzie internetowej).

 

Biuro MOPS na parterze

Informujemy, że na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach przeniesiony został jeden z referatów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach.

  zobacz więcej ->

Informacja stowarzyszenia Nasze Kalety

Stowarzyszenie Nasze Kalety poinformowało Burmistrza miasta Kalety o akcjach, które planują przeprowadzić w najbliższym czasie dla mieszkańców Kalet.

  zobacz więcej ->

Ogólnopolski Konkurs Grantowy!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2011" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem konkursu jest wsparcie działań służących wyrównywaniu szans młodzieży z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. Źródło: www.rownacszanse.pl

  zobacz więcej ->
Pokazano 3676 - 3690 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl