orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach informuje o zajęciach z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień

W dniu 13 maja 2014 r. (wtorek) w godzinach od 15.30 do 19.30 odbędą się kolejne zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Panią mgr Aleksandrą Krzyżaniak – Wiencek. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy czy porady specjalisty prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub osobiście w budynku Urzędu Miasta (III piętro).

 

Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg na budowę chodnika i odwodnienie ul. Paderewskiego w Kuczowie

Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach ogłosił przetarg na budowę chodnika i odwodnienie ul. Paderewskiego w Kuczowie. Otwarcie ofert nastąpi 12.05.2014 r. Zadanie będzie wykonywane na odcinku od studni rewizyjnej na wysokości posesji nr 7 do wjazdu do posesji nr 42. Łącznie na odcinku 275 mb. Zakres robót obejmuje między innymi: - rozbiórkę istniejącego chodnika; - wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami ulicznymi; - wykonanie nowego chodnika o szerokości 2,5 m z kostki betonowej szarej bezfazowej o grubości 8 cm na podbudowie grubości 15 cm; - wykonanie wjazdów do posesji i lokalnych dróg z kostki betonowej czerwonej o grubości 8 cm na podbudowie grubości 25 cm; - remont cząstkowy nawierzchni na szerokości 1 m przy krawężniku oraz w śladzie wykonanych przekopów przykanalików. Do końca 2015 r. planowane jest wybudowanie chodnika i odwodnienia do skrzyżowania w Kaletach – Miotku.

  zobacz więcej ->

Majowy repertuar Kina Orange w MDK Kalety

Już 13 maja 2014 r. zapraszamy wszystkich mieszkańców Kalet oraz wszystkich gości do siedziby Miejskiego Domu Kultury w Kaletach na kolejną edycję Objazdowego Kina Orange. W maju miłośnicy kina będą mogli zobaczyć cztery filmy w pięciu seansach. Godz. 8.15 NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA, o 20.00 będzie można zobaczyć ten film w jakości obrazu 3D; o godz. 10.45 Karol, który został świętym; godz. 15.00 Kochanie chyba cię zabiłem; godz. 17.00 Niesamowity SPIDERMAN. Polecamy

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o rekrutacji do projektu pn.: "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety - etap 2"

Miasto Kalety ogłasza rekrutację do projektu: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans mieszkańców Miasta Kalety - etap 2” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia cyfrowego mieszkańców Miasta Kalety, poprzez zapewnienie dostępu do Internetu dla określonej poniżej grupy Beneficjentów Ostatecznych z 40 gospodarstw domowych, przez okres realizacji projektu, tj. od daty przekazania sprzętu do 31.12.2014 r. oraz 5 lat po jego zakończeniu dla zachowania trwałości projektu. Do udziału w projekcie zapraszamy zameldowanych mieszkańców Miasta Kalety nie posiadających komputera wraz z dostępem do Internetu.

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 w Kaletach. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora....” w sekretariacie Urzędu Miasta Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2, II piętro w terminie do dnia 23 maja 2014 r. do godz. 15.00. Konkursy przeprowadzą komisje konkursowe powołane przez Burmistrza Miasta Kalety. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowań konkursowych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o zamówieniu na budowę placu zabaw przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg na Budowę placu zabaw przy Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku w ramach Rządowego programu Radosna Szkoła. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury nr 2, 42-660 Kalety, Sekretariat Burmistrza miasta Kalety, pok. nr 22.

  zobacz więcej ->

Firma „HEMARPOL” odwołała się od decyzji Burmistrza

Firma „Hemarpol” odwołała się od decyzji z dnia 16 kwietnia 2014 r., w której Burmistrz Miasta Kalety odmówił określenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia PN. Budowa Zakładu Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych na działkach o numerach ewidencyjnych: 2236/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 w Kaletach. Odwołanie zostanie rozpatrzone przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach.

 

Eryk Wręczycki i Julia Kot zwycięzcami III Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety

W środę 30 kwietnia w Klubie w Drutarni odbył się trzeci już finał Konkursu Wiedzy o Mieście Kalety. W szranki stanęło dziesięcioro uczniów kaletańskich szkół podstawowych i gimnazjów- zwycięzców szkolnych eliminacji. Test zawierający 20 pytań o zróżnicowanym stopniu trudności najlepiej napisali Eryk Wręczycki (Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaletach) oraz Julia Kot (Gimnazjum w Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku).

  zobacz więcej ->

Remont chodnika przy ulicy Gwoździa zakończony

W ramach bieżących remontów infrastruktury drogowej na terenie miasta Kalety został wyremontowany chodnik od miejsca parkowania rowerów tzw. „rowerowni” do przejścia na perony PKP. Wyremontowany chodnik poprawił bezpieczeństwo pieszych poruszających się pomiędzy „rowerownią” z stacją PKP oraz poprawiła się estetyka tego rejonu miasta Kalety. PKP PLK Tarnowskie Góry wykonało na wniosek miasta remont ogrodzenia i rozbiórki istniejącej infrastruktury „rowerowni” z lat 50.

  zobacz więcej ->

Tydzień Bibliotek 2014

Po raz jedenasty Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje, w dniach 8-15 maja 2014 r., Tydzień Bibliotek - program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek 2014 odbywa się pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”.

  zobacz więcej ->

Orlik Kalety- majówka na sportowo

W dniu 2 maja na boisku kaletańskiego Orlika odbył się majowy festyn sportowo-rekreacyjny, zorganizowany przez animatorów: Antoniego Jeża i Marcina Prandziocha. Zawody rozpoczęły się już od godz.11.00 konkurencjami sprawnościowymi dla dzieci i młodzieży szkoły podstawowej i gimnazjum. Mimo niezbyt dobrej pogody w zawodach wzięło udział 23 uczniów.

  zobacz więcej ->

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020

Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach serdecznie zaprasza do udziału w konferencji programowej Walnego Zgromadzenia Izby „Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014 - 2020”, która odbędzie się 16 maja 2014r. o godz. 10:00. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 08.05.2014r.

  zobacz więcej ->

Obwieszczenie

Poniżej prezentujemy obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kalety-Zachód" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

  zobacz więcej ->

Miasto Kalety po raz drugi pozyskało pół miliona złotych na wykluczenie cyfrowe

Z przyjemnością informujemy, że miasto Kalety drugi raz z rzędu otrzymało dofinansowanie na realizację zadania związanego z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu na terenie Miasta Kalety. Projekt w 100% będzie finansowany ze środków Unii Europejskiej wartość dofinansowania to 499.070,00 PLN. W projektu zakupionych zostanie 40 zestawów komputerowych z oprogramowanie oraz dostępem do sieci Internet dla mieszkańców miasta Kalety oraz 24 komputery dla jednostek podległych: (6 zestawów komputerowych - Publiczne Gimnazjum w Kaletach; 6 zestawów komputerowych - Publiczna Szkoła Podstawowa w Kaletach, 6 zestawów komputerowych - Zespół Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku oraz 6 zestawów komputerowych - Filia Miejskiego Domu Kultury w Kaletach - Klub w Drutarni).

  zobacz więcej ->

Rajd rodzinny "Leśne wzgórza i pagórki"

10 maja o godzinie 10.00, spod Urzędu Miejskiego w Kaletach ruszy rodzinny rajd rowerowy "Leśne wzgórza i pagórki". Rowerzyści odwiedzą: Jurną, Jackową i Gerlachową górę w leśnictwie Truszczyca, Ostrą Górę przy Kolonii Woźnickiej, Żydową Górę między Mokrusem a Dyrdami, Czerwoną Górę przy Piasku oraz Rozłożystą Górę w lesie pomiędzy Kaletami a Bukowcem, po czym drogą Strzebiń- Kalety wrócą do miejsca docelowego. Pod Czerwoną Górą, przy stawie "Piasek" odbędzie się piknik regeneracyjny. Łączna trasa rajdu liczyć będzie ok. 35 kilometrów. Przewidywany czas trwania- ok.5-6 godzin. Zapisy na rajd prowadzi inspektor Jacek Lubos pod nr telefonu: 34 352-76-52. Organizator zastrzega odwołanie imprezy w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (opady deszczu).

  zobacz więcej ->
Pokazano 451 - 465 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl