orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Ś.p. Ks. Alojzy Borkowski 1923 - 2014

sp Ks Alojzy Borkowski

 

Kalety pierwszym w południowej Polsce miastem członkowskim Cittaslow!

Piątek 28 marca 2014 r. stał się datą historyczną- tego właśnie dnia Kalety odwiedziła komisja certyfikacyjna, która ostatecznie potwierdziła potencjał naszego miasta i aspiracje do bycia „slow City”. Zanim jednak doszło do podpisania protokołu- przedstawiciele kaletańskiego samorządu, w tym przede wszystkim burmistrz Klaudiusz Kandzia, zostali wszechstronnie wypytani w kwestii sporządzonej niedawno samooceny. Egzaminatorami byli burmistrzowie miast w których już od pewnego czasu króluje pomarańczowy ślimak Cittaslow: Artur Wrochna z Olsztynka i Lech Jan Nitkowski z Barczewa. W skład zespołu certyfikującego weszli ponadto- Andrzej Wojda- Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Olsztynku, Karol Kijkowski- pełnomocnik ds. Cittaslow w Gminie Olsztynek, Jakub Żywicki- Pełnomocnik Burmistrza Barczewa ds. Cittaslow oraz Stanisław Frydlewicz- Inspektor Referatu Promocji Nowego Miasta Lubawskiego.

  zobacz więcej ->

Informacje 7 dni TG Stacji

Zapraszamy do obejrzenia wiadomości lokalnych przygotowanych przez telewizję TG STACJA, a w szczególności reportażu o III Powiatowym Biegowym Przywitaniu Wiosny, które odbyło się 22 marca br. w Kaletach Truszczycy -(minuta wiadomości - 16:20).

 

Uwaga! Miasto Kalety ogłasza konkurs na miejscowy produkt regionalny!

Moskwa słynie z matrioszek, Koniaków z koronek, a Kalety? W nawiązaniu do kandydatury naszego miasta do członkostwa w Stowarzyszeniu "Cittaslow" ogłaszamy otwarty konkurs na produkt regionalny, który stanie się marką powszechnie kojarzoną z Kaletami. Zgłoszenia przyjmowane będą w kategoriach: a) potrawa b) gadżet promocyjny Projekty proszę nadsyłać do dnia 12 maja 2014 r. pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Kaletach (42-660 Kalety, ul. Żwirki i Wigury 2) z dopiskiem "Konkurs Produkt Regionalny" lub mailem pod adres sekretariat@kalety.pl Na zwycięzców czekają cenne nagrody rzeczowe. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 16 maja 2014 roku.

 

Czyn społeczny w Zielonej

Wszystkich mieszkańców, którym leży na sercu piękno naszej turystycznej perełki, jaką są tereny rekreacyjne w Zielonej- zapraszamy na czyn społeczny, który odbędzie się w sobotę 29 marca. Zbiórka o godzinie 8.00 pod "Drzewem Wolności" przy starej szkole. Prosimy o zabranie narzędzi mogących być przydatnymi przy pracach (grabki, łopaty, taczki, worki na śmieci, kosy spalinowe itp.).

 

W Dzienniku Zachodnim o kaletańskich familokach

Zachęcamy do przeczytania artykułu pt.: "Familoki piękne i brzydkie" redaktora Marka Szołtyska, jaki ukazał się w dzisiejszym numerze wydania Polska Dziennik Zachodni. Artykuł opisuje kaletańskie familoki z ul. Gawlika. Zachęcamy!

  zobacz więcej ->

Edukacja kluczem do sukcesu

W ubiegłym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem Aktywnego Wspierania Gospodarki z Wrocławia. Współpraca dotyczyła prawidłowego skonstruowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwoju Wykształcenia i Kompetencji w Regionach, Działanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.We wrześniu 2013 r. otrzymaliśmy pozytywną rekomendację wniosku w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach, a tym samym dofinansowanie powyższego przedsięwzięcia. Projekt we współpracy z partnerem będzie realizowany przez 2 lata. W roku 2013 zrealizowano w ramach projektu zadania za kwotę 179 tys. zł. W 2014 r. zaplanowano realizację zadań za kwotę 253 tys. zł, a w ostatnim roku projektu za kwotę 111 tys. zł. Gmina z tytułu realizacji projektu nie ponosi żadnych kosztów, ma natomiast swój wkład niepieniężny w postaci udostępnienia bazy lokalowej szkoły.

  zobacz więcej ->

Dyżur pracownika Urzędu Skarbowego w Urzędzie Miejskim w Kaletach w dniach 31.03.2014 do 4.04.2014

W związku ze zbliżającym się terminem składania rocznych zeznań podatkowych PIT w Urzędzie Miejskim w Kaletach będzie dyżurował pracownik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach. Dyżur pracownika będzie trwał od 31.03.2014 r. (poniedziałek) do 4.04.2014 r. (czwartek) w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach pok. 24 (II piętro). Tym razem pracownik Urzędu Skarbowego nie tylko pomoże wypełnić deklarację podatkową w wersji papierowej ale również przeszkoli jak taką deklaracje w łatwy sposób bezpłatnie przesłać drogą elektroniczną. Również 24 marca 2014 r. w siedzibie Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach, przy ul. Opolskiej 23 (sala nr 39 - II piętro o godz. 16.00) odbędzie się szkolenie multimedialne dotyczące elektronicznego wysyłania zeznań. Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy.

  zobacz więcej ->

Sesja Rady Powiatu

Informujemy, iż 1 kwietnia 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach, odbędzie się sesja Rady Powiatu. Początek o godz. 10.00. Zapraszamy.

  zobacz więcej ->

Kolejny miejski obiekt z ekologicznymi solarami

W bieżącym tygodniu zgodnie z harmonogramem prac wykonane zostały kolejne elementy realizowanego przez Miasto Kalety projektu pn.: Poprawa jakości infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu w mieście Kalety – Leśnym Zakątku Śląska”. Na wale dzielącym murawę boiska piłkarskiego od boiska wielofunkcyjnego zainstalowanych zostało 8 szt. lamp solarnych. Na budynku gospodarczym KS Unia Kalety zamontowana została instalacja solarna do ogrzewania wody użytkowej. Część terenu przeznaczona pod utwardzenie kostką bukową został wykorygowana, ułożone zostały obrzeża betonowe oraz wykonana została podbudowa pod ostatnią warstwę utwardzenia terenu.

  zobacz więcej ->

Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Cele Misją Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. Celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes. Źródło: www.citybank.pl

  zobacz więcej ->

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, że dnia 01.04.2014 r. (wtorek) w godzinach od 10.00 do 13:00 wydawane będą dary żywnościowe na osiedlu przy ul. 1 Maja. Nie dotyczy osób, które były na rozładunku dnia 25.03.2014

 

Trwa ankietowanie klientów Urzędu Miejskiego w Kaletach - zapraszamy do udziału w badaniu

Śląski Związek Gmin i Powiatów w Katowicach prowadzi szereg działań na rzecz poprawy funkcjonowania samorządu terytorialnego. Jedną z inicjatyw podjętych w ostatnich latach jest wsparcie dla urzędów w zakresie poprawy jakości usług świadczonych dla mieszkańców. Elementem proponowanego systemu kontroli zarządczej jest wykorzystywanie opinii klientów urzędów w ocenie realizacji usług. Dlatego też na podstawie porozumienia zawartego w dniu 30.12.2013 roku pomiędzy Gminą Kalety, uczestnikiem projektu, a Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów, który jest głównym koordynatorem, realizowany jest projekt Benchmarking – narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych. Projekt ma na celu podniesienie jakości usług poprzez wzrost efektywności funkcjonujących w jednostkach samorządu terytorialnego systemów kontroli zarządczej z uwzględnieniem elementu benchmarkingu.

  zobacz więcej ->

Parking przy ul. Pokoju już czynny

W dniu 25 marca 2014 r. odbył się odbiór końcowy zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w Kaletach”. Powstało jedenaście miejsc w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej. Częściowo kostkę brukową na powstały parking w ilości 12 palet, co daje 154,8 m2, ufundował Pan Zygfryd Peła, za co władze miasta dziękują. Nowe miejsca parkingowe wraz z chodnikiem przyczynią się znacząco do poprawy bezpieczeństwa w tamtym rejonie, a co najważniejsze znacząco zwiększy się ilość miejsc postojowych w naszym mieście.

  zobacz więcej ->

Wernisaż wystawy fotografii Aleksandra Załęskiego "Na nieludzkiej ziemi"

W poniedziałek 24 marca w Miejskim Domu Kultury odbył się wernisaż wystawy fotografii dawnego mieszkańca naszego miasta, emerytowanego fotografa-dokumentalisty Komendy Głównej Policji Aleksandra Załęskiego. Gości wystawy powitali burmistrz Klaudiusz Kandzia oraz sam autor, który na tę okazję przyjechał do Kalet z Warszawy. Pan Aleksander wspomniał stare dzieje, kiedy to pracował przez kilka miesięcy jako instruktor na tej samej sali, w której obecnie ustawiono ekspozycję. Następnie podzielił się z przybyłymi przeżyciami, jakich doznał w 1991 i 1995 roku podczas prac ekshumacyjnych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Opowiedział historię swojej rodziny związaną z wydarzeniami 1939 i 1940 roku (dziadek Aleksandra Załęskiego został rozstrzelany przez NKWD, wujek oficer zginął w Katyniu).

  zobacz więcej ->
Pokazano 556 - 570 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 3

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl