orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie miasta Kalety w 2014 r.

Burmistrz miasta Kalety zarządzeniem nr 0050.25.2014 ogłasza otwarty konkurs ofert. Szczegóły znajdują się w ogłoszeniu stanowiącym załącznik ww. zarządzenia.

  zobacz więcej ->

Miasto Kalety otrzyma dotację na przedszkola

Od obecnego roku szkolnego edukacja przedszkolna jest dotowana przez państwo. Dotacja przyznawana jest na każdego przedszkolaka, niezależnie od tego ile czasu spędza on w przedszkolu. Miasto Kalety w 2014 r. otrzyma kwotę 265 753 zł.

 

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze KS Unia Kalety

11 lutego 2014 r. (wtorek) w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Klubu Sportowego Unia Kalety. W pierwszych punktach spotkania prezes zarządu Tomasz Galios oraz trenerzy i kierownicy poszczególnych sekcji wchodzących w skład klubu przedstawili sprawozdania z działalności w 2013 roku. Przedstawiona została również informacja dotycząca realizacji budżetu Klubu w 2013 r. Następnie po wysłuchaniu sprawozdania Komisji Rewizyjnej odbyło się głosowanie, w którym obecny zarząd uzyskał absolutorium. Z ramienia władz Miasta Kalety w zebraniu wziął udział Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych Irena Nowak oraz radni Edward Drabik i Robert Gryc.

  zobacz więcej ->

Rekrutacja do przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015

Informujemy, że rozpoczynają się zapisy dzieci do przedszkoli. Karty zgłoszeniowe dziecka do przedszkola można pobierać w sekretariatach przedszkoli w godzinach od 8.00 do 8.30 oraz od 13.00 do 14.00. Zapraszamy do naszych przedszkoli dzieci 3,4,5,6- letnie z terenu Gminy Kalety. Informacje dotyczące rekrutacji dostępne są na stronie internetowej naszego miasta, stronach internetowych przedszkoli oraz bezpośrednio w placówkach u dyrektorów przedszkoli. Informacje dodatkowe Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz w roku szkolnym. W kolejnych latach rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola również zobowiązani są do odebrania oraz wypełnienia nowej karty w celu kontynuowania edukacji w placówce. W wyniku nowelizacji ustawy o systemie oświaty w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci pięcioletnie oraz dzieci sześcioletnie, które nie zostały objęte obowiązkiem szkolnym.

  zobacz więcej ->

Rozpoczął się konkurs "Dzielnicowy Roku 2013"

Tarnogórska policja ruszyła z konkursem pod nazwą "Dzielnicowy Roku 2013". Akcja jest skierowana do pełnoletnich mieszkańców powiatu tarnogórskiego. Formą uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie ankiety dotyczącej współpracy z własnym dzielnicowym. Od dzisiaj Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach rozpoczęła konkurs pod nazwą "Dzielnicowy Roku 2013". Podczas trwania akcji pełnoletni mieszkańcy powiatu tarnogórskiego mogą głosować na swojego dzielnicowego. Aby wziąć udział w konkursie wystarczy wypełnić ANKIETĘ KONKURSOWĄ. Treść ankiety nie tylko pyta o to, czy mieszkańcy znają dzielnicowego ze swojej ulicy. Wypełniając ankietę można również ocenić dotychczasową współpracę z dzielnicowym oraz zamieścić uwagi i oczekiwania na rok 2014. Najlepiej oceniani dzielnicowi zostaną wyróżnieni. Ponadto zamieszczone przez ankietowanych informacje będą wykorzystywane do podniesienia efektywności służby samych dzielnicowych. Ankietę będzie można sporządzić w każdej jednostce policji w powiecie tarnogórskim, jak i wypełnić ją w wersji elektronicznej, zgodnie z podanym linkiem. Konkurs będzie trwał do 10 kwietnia. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 25 kwietnia 2014 r.

  zobacz więcej ->

Miasto Kalety stara się o środki zewnętrzne na modernizację bazy sportowej

W ubiegłym tygodniu Referat Promocji i Pozyskiwania Zewnętrznych Środków Finansowych opracował wnioski do Ministerstwa Sportu na dwa projekty dotyczące modernizacji bazy sportowej w mieście w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych. Dokumentację techniczną inwestycji opracował Wydział Strategii i Rozwoju Gminy. Miasto Kalety złożyło dwa wnioski o dofinansowanie. Przedmiotem pierwszego projektu jest remont murawy boiska piłkarskiego oraz boiska wielofunkcyjnego znajdującego się na obiekcie sportowym Ludowego Klubu Sportowego w Kuczowie. Drugi projekt przewiduje remont nawierzchni bieżni lekkoatletycznej wokół boiska piłkarskiego na stadionie miejskim.

  zobacz więcej ->

Pismo do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie planowanej inwestycji firmy Hemarpol

W związku z rozprawą administracyjną, która odbyła się 6 lutego br. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na: Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych, Miasto Kalety wystosowało do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach pismo o następującej treści:

  zobacz więcej ->

Prezentacja z działalności Burmistrza Miasta Kalety w roku 2013

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z działalności Burmistrza Miasta Kalety w 2013 r. Prezentacja ta została przedstawiona radnym podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej

Pokaz slajdów

Wersja PDF

 

Zdjęcia z kursu tańca, protokołu i etykiety

Prezentujemy Państwu galerię zdjęć z przeprowadzonego w dniach 23-26 stycznia w Krużberku i Vitkovie kursu tańca, protokołu i etykiety. Fotografie dokumentujące kurs znaleźć można także na facebookowym profilu Miasta Vitkov facebookowym profilu Miasta Vitkov

  zobacz więcej ->

Z wizytą u Księdza Seniora Alojzego Borkowskiego

7 lutego br. burmistrz miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z radnymi Grzegorzem Krupa i Janem Klimkiem udali sie w odwiedziny do księdza Alojzego Borkowskiego. Wizyta podyktowana była chęcią spotkania się i porozmawiania z księdzem seniorem, który z naszą parafią w Jędrysku związany jest już niemal ćwierć wieku. Stan zdrowia księdza Alojzego nie pozwala mu już na tak aktywny tryb życia jaki prowadził dotychczas, jednak formy ducha i umysłu mógłby pozazdrościć mu niejeden młody człowiek. Podczas miłej rozmowy przy herbacie, ksiądz Alojzy wspominał swoje młodzieńcze lata oraz kontakty z naszym ukochanym papieżem Janem Pawłem II. W wolnych chwilach uwielbia czytać książki, zwłaszcza te o tematyce historycznej, która jest jego wielką pasją. Nasza delegacja wręczyła księdzu upominek oraz w imieniu swoim i mieszkańców naszego miasta życzyła dużo zdrowia i sił na co dzień.

  zobacz więcej ->

Rekrutacja do kolejnej edycji projektu "Ja też potrafię"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach w 2014 r. ponownie przystępuje do programu unijnego PO KL projektu systemowego pt. 'Ja też potrafię'. Realizacja projektu obejmuje 1,5 roku tj. od 01.01.2014 r. i do 30.06.2015 r. Uczestnikami projektu mogą być osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, kwalifikujące się do świadczeń z pomocy społecznej. W ramach projektu organizowane będą kursy zawodowe. Specyfikacja kursów w zależności od zgłoszonych potrzeb, po przeprowadzonej analizie doradcy zawodowego. Ponadto program obejmuje aktywizację społeczną- warsztaty nabywania umiejętności społecznych i kompetencji zawodowych oraz aktywizację zawodową- doradztwo zawodowe . Projekt obejmuje działania środowiskowe – zwiedzanie dziedzictwa kulturalnego. Uczestnicy projektu nie ponoszą żadnych kosztów. Zainteresowane osoby udziałem w projekcie proszone są o kontakt z kierownikiem ośrodka P. Renatą Czudaj tel.343578656. Termin przyjmowania zgłoszeń – do 07 marca 2014 r.

 

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach informuje o zajęcia z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień!

Dnia 11 lutego 2014 r. (wtorek) w godzinach od 15.30 do 19.30 odbędą się kolejne zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Panią mgr Aleksandrą Krzyżaniak – Wiencek. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy czy porady specjalisty prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub osobiście w budynku Urzędu Miasta (III piętro).

 

PILNIE POSZUKUJEMY LODÓWKI I PRALKI !

Miejskie Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach zwraca się z prośbą o nieodpłatne przekazanie lodówki oraz pralki na rzecz rodziny z dziećmi. Prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-634 lub 34/35-27-643.

 

Rekrutacja do przedszkoli

Niebawem ruszy nabór do przedszkoli. W tym roku rekrutacja będzie odbywać się według nowych zasad. Dzieci korzystające w bieżącym roku z usług przedszkola mają zagwarantowane w nim miejsce i nie biorą udziału w naborze! W takich przypadkach rodzice są zobowiązani złożyć w placówce Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Deklaracje przyjmowane będą w okresie od 13 lutego do 3 marca.

  zobacz więcej ->

Koncert Damiana Holeckiego z okazji Dnia Kobiet

Urząd Miejski w Kaletach oraz Miejski Dom Kultury w Kaletach serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców na koncert Damiana Holeckiego z okazji Dnia Kobiet. Koncert odbędzie się 8 marca 2014 roku (sobota) o godzinie 17.00 w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury w Kaletach. Bilety w cenie 16 zł do nabycia w Miejskim Domu Kultury w Kaletach, Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaletach oraz Urzędzie Miejskim w Kaletach (II piętro pok. nr 23). Każdy kto zakupi bilet na koncert będzie miał możliwość bezpłatnie obejrzeć wystawę 3D "W drodze słońca", która będzie wystawiona w Galerii Słonecznej na I piętrze. Szczegóły na plakacie. ZAPRASZAMY

  zobacz więcej ->
Pokazano 676 - 690 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 3

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl