orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Szkolenie "Przedsiębiorca w roli podatnika VAT czyli zmiany podatku VAT w 2014 r."

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu realizowanym przez Śląskie Centrum Szkoleniowe Górnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pt. "Przedsiębiorca w roli podatnika VAT czyli zmiany podatku VAT w 2014 r.". Szkolenie zostało przygotowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Miejsce i termin szkolenia: 03 marzec 2014 r. Starostwo Powiatowe w Lublińcu, ul. Paderewskiego 7.

  zobacz więcej ->

Walne Zebranie Sprawozdawcze KS Unia Kalety

Zarząd Klubu Sportowego Unia Kalety zaprasza wszystkich członków klubu na Zebranie Sprawozdawcze Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się 11 lutego 2014 r. w Miejskim Domu Kultury w Kaletach, przy ul. Lublinieckiej 2, w pierwszym terminie o godzinie 18.00, w drugim terminie o godzinie 18.15.

 

Rozprawa administracyjna w Kaletach – TG STACJA o nas

Zachęcamy do obejrzenia wiadomości lokalnych przygotowanych przez telewizję TG STACJA, a w szczególności reportażu nt. rozprawy administracyjnej w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych (minuta wiadomości – 4:00).

 

Program wyrównywania różnic między regionami II

Od 1 lutego 2014 roku można składać wnioski w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” przyjętego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Program trwa do 31 grudnia 2014 roku. Celem programu jest wyrównanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach: obszaru A – na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny, obszaru B – na likwidację barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania, obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, obszaru D – na likwidację barier transportowych, obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej, obszaru G - na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Beneficjentami programu mogą być m.in. organizacje pozarządowe w wyznaczonych obszarach.

  zobacz więcej ->

Ferie zimowe za nami

Czas wolny szybko mija, tak też minęły tegoroczne ferie. Przez dwa tygodnie dzieci i młodzież uczestniczyły w różnych zajęciach. W poniedziałek robiliśmy piękne kartki z okazji Dnia Babci i Dziadka. Graliśmy w gry stolikowe. Turniej w remika rozegraliśmy we wtorek a wygrała go Katarzyna Mazur. Środa to czas wyplatania ozdób z wikliny papierowej, malowania ich, ozdabiania. W czwartek pojechaliśmy do multikina w Zabrzu. W piątek oprócz zajęć plastycznych odbył się turniej w bilarda a zwycięzcą został Jakub Lebek. Odwiedzili nas także panowie policjanci, którzy opowiedzieli o bezpieczeństwie podczas ferii a także odpowiedzieli na wszystkie pytania jakie zadały dzieci. Tak minął pierwszy tydzień. W drugim tygodniu grupa młodsza i starsza rozegrała turniej w ping-ponga. Zwycięzcą w młodszej grupie został Kacper Osyda a w grupie starszej Jakub Lebek. We wtorek pojechaliśmy na lodowisko w Gliwicach. Były to dwie godziny fajnej zabawy na łyżwach.

  zobacz więcej ->

Umowa na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych podpisana

W związku z rozstrzygnięciem przetargu przez grupę zakupową, w skład której wchodzi Miasto Kalety, podpisana została umowa z firmą Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Waldemar Strach. Przedmiotem umowy jest „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie Miasta Kalety”.

  zobacz więcej ->

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kalety w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy”

  zobacz więcej ->

Ranking Urzędów Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2013 w kategorii "Bezpieczeństwo Informacji"

Ranking Urzędów Rzeczypospolitej Polskiej za rok 2013 w kategorii "Bezpieczeństwo Informacji" obejmuje te Urzędy które, poddały się weryfikacji "SSA" w zakresie procedur bezpieczeństwa informacji zastosowanych w Urzędzie. W tym roku wykładnikiem stopnia bezpieczeństwa informacji było spełnianie Rozporządzenia RM. z 12.04.2012 . W rankingu wzięło udział 19 Starostw Powiatowych i 32 Urzędy Miast i Gmin. Na posiedzeniu Samorządowej Sieci Audytorskiej w dniu 22.01.2013 przyznano następujące tytuły:

  zobacz więcej ->

Termin rozprawy administracyjnej

Informuje się mieszkańców, iż dnia 6 lutego 2014 roku o godzinie 16.00 w Miejskim Domu Kultury w Kaletach, odbędzie się rozprawa administracyjna, dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na: na Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych na działkach nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 w Kaletach. Udział w rozprawie wezmą przedstawiciele: Urzędu Miasta Kalety, Firmy Hemarpol, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, mieszkańców Kalet.

  zobacz więcej ->

Tenisiści stołowi Unii Kalety zakończyli rozgrywki I rundy w śląskiej lidze okręgowej seniorów

Piątym miejscem zakończyli w grudniu pierwszą rundę rozgrywek tenisiści stołowi Unii Kalety. W podstawowym składzie drużyny kaletańskiej występowali : Paweł Piech, Mateusz Piech, Szymon Gruca oraz Antoni Jeż (trener), rezerwowymi byli Karol Potempa oraz Tomasz Swoboda. Runda rewanżowa ruszy w lutym (po ukazaniu się komunikatu ŚZTS). Sekcja tenisa trenuje w sali gimnastycznej PSP 1 Kalety we wtorki od 18.30- 20.00, czwartki od 17.00 do 20.0. Mecze u siebie rozgrywane są we wtorki o 18.30.

  zobacz więcej ->

Zaproszenie na występ Kabaretów

Burmistrz Miasta Kalety zaprasza mieszkańców Kalet na bezpłatny występ polskich kabaretów, wystąpią m.in. KABARET POD WYRWIGROSZEM, JERZY KRYSZAK oraz KABARET OTTO. Występ odbędzie się 12 lutego 2014 r. o godz. 18.00 w katowickim „SPODKU”. W trakcie występu będzie realizowany program Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „BEZPIECZNIE-CHCE SIĘ ŻYĆ!” poruszający tematykę m.in.: bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przyczyn i skutków wypadków drogowych, alkoholu i środków odurzających – wpływ na bezpieczeństwo, profilaktyka bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionie. Chętnych prosimy o zapisy w Urzędzie Miasta w Kaletach pokój nr 8, bądź telefonicznie pod nr tel. 34/35-27-643. Mamy do rozdania 50 biletów. Planowany wyjazd sprzed budynku Urzędu Miejskiego w Kaletach dnia 12.02.2014 r. o godz. 16.30.

  zobacz więcej ->

W kolędowym nastroju...

Okres Świąt Bożego Narodzenia oraz cały m-c styczeń to szczególny czas w muzyce. W tym okresie króluje przede wszystkim jeden gatunek muzyki – kolędy i pastorałki. Mamy wtedy sporo okazji osobiście uczestniczyć w koncertach kolęd wykonywanych przez przeróżne grupy śpiewacze, wokalistów, czy instrumentalistów. To chyba najpiękniejszy czas muzyczny w ciągu roku.

  zobacz więcej ->

Awaria oświetlenia ulicznego przy ulicach – Fabryczna, Powstańców Śląskich, Brzechwy i Konopnickiej

Informujemy mieszkańców wyżej wymienionych ulic, że po wielokrotnych monitach w Zakładzie Energetycznym – Tauron Dystrybucja w Lublińcu mamy zapewnienie, że od dnia jutrzejszego tj. 05.02.2014 r. przystąpią do usuwania awarii tego oświetlenia. Prawdopodobnie jest uszkodzony podziemny kabel zasilania energetycznego tych ulic, którego lokalizacja wymaga odpowiedniego sprzętu. Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

 

Mistrzostwa Kalet w Narciarstwie Alpejskim przełożone na inny termin

Wszystkich zapisanych na wyjazd na III Mistrzostwa Kalet w Narciarstwie Alpejskim informujemy, iż z przyczyn od nas niezależnych, jesteśmy zmuszeni przełożyć zawody na inny termin. Prezes Kolei Linowej Czantoria poinformował dziś telefonicznie, że w związku z bardzo małą powierzchnią pokrywy śnieżnej na stokach oraz panującą odwilżą nie jest w stanie przeprowadzić ani Mistrzostw Kalet, ani też innych zaplanowanych na ten termin imprez. O nowym terminie Mistrzostw powiadomimy niezwłocznie.

 

R.D.O.Ś. wstrzymuje się z wydaniem opinii w sprawie planowanej inwestycji firmy Hemarpol

Informacja, o wyznaczeniu załatwienia nowego terminu wydania uzgodnienia, przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach dla planowanego przedsięwzięcia firmy Hermapol, ze względu na mającą się odbyć rozprawę administracyjną.

  zobacz więcej ->
Pokazano 691 - 705 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl