orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu stanowiącej własność Miasta Kalety

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości: lokal mieszkalny - zgodnie z Rozporządzeniem RM z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108) - wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu, stanowiącej własność Miasta Kalety. Nieruchomość (lokal mieszkalny nr 6) oznaczona jest nr działki 15, pow. działki 0,3545 ha, zapisanej w Księdze Wieczystej Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach pod Nr KW GL1T/00091915/0, o powierzchni użytkowej 75,75 m2 położona w Kaletach przy ul. Fabrycznej 9. Cena wywoławcza nieruchomości (lokalu mieszkalnego) wraz z udziałem w wieczystym użytkowaniu gruntu wynosi 50.000,-zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). Przetarg odbędzie się 14 lutego 2014 roku o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2.

  zobacz więcej ->

Aktywni seniorzy. Kolejna edycja konkursu w ramach programu rządowego

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Na Program w 2014 roku przeznaczono 40 mln zł. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych, mogą w tym roku liczyć nawet na 200 tys. zł dotacji. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: aktywność społeczna, promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, edukacja osób starszych i partycypacja społeczna oraz zewnętrzne usługi społeczne.

  zobacz więcej ->

Termomodernizacja kaletańskich placówek oświatowych na finiszu – TG STACJA o naszym mieście

Zachęcamy do obejrzenia wiadomości lokalnych przygotowanych przez telewizję TG STACJA, a w szczególności reportażu nt. termomodernizacji kaletańskich placówek oświatowych (minuta wiadomości – 5:56).

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów do odbycia praktyki absolwenckiej w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie stworzenia możliwości pozyskania doświadczenia oraz nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania w przyszłości pracy zawodowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu organizuje praktyki absolwenckie.

  zobacz więcej ->

Sesja Rady Powiatu

Informujemy, iż 4 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach, odbędzie się sesja Rady Powiatu. Początek o godz. 11.00. Zapraszamy.

  zobacz więcej ->

Kurs tańca, protokołu i etykiety

W partnerskim Vitkovie zakończył się w ubiegłą niedzielę kurs tańca protokołu i etykiety, w którym wzięło udział 10 par mieszkańców naszego miasta oraz 10 par mieszkańców Vitkova. Kurs rozpoczął się w czwartek 23 stycznia i miał bardzo intensywny przebieg. Rozpoczynał się rozgrzewką o 7 rano, a kończył zajęciami trwającymi do godziny 22-giej. Uczestnicy poznali tajniki walca, polki, pasodoble, tanga i wielu innych tańców. Nauczyli się poprawnie nakrywać do stołu, dostosowywać fryzury i stroje do okazji, na którą mają być ułożone i założone, oraz wielu innych rzeczy, które, choć na co dzień wydają się być mało istotne, świadczą o nabyciu ogłady towarzyskiej.

  zobacz więcej ->

Spotkanie w sprawie akcji Fundacji DKMS na rzecz Mateusza Harabasa

Wczoraj, 30 stycznia, w budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach- Miotku odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące akcji Fundacji DKMS na rzecz chorego na białaczkę limfoblastyczną (złośliwy nowotwór krwi) mieszkańca naszego miasta Mateusza Harabasa. Na spotkaniu obecni byli: przedstawicielka Fundacji, dyrektorzy kaletańskich szkół, proboszcz parafii w Drutarni, ksiądz wikary z parafii w Miotku, pani doktor Iwona Kowalska-Kubala, rodzice Mateusza oraz jego krewni i znajomi. Ustalono, że akcja w Kaletach odbędzie się 23 lutego w niedzielę, a krew będzie można oddawać w godzinach 9-15 w sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1. Wszystkie obecne na spotkaniu osoby i podmioty zobowiązały się dołożyć wszelkich starań aby maksymalnie rozpropagować akcję w Kaletach i ościennych miejscowościach. Skompletowano ekipę wolontariuszy, która zajmie się logistyką oddawania krwi przez dawców w ww. dniu.

  zobacz więcej ->

Opinia sanitarna dotycząca planowanej inwestycji firmy Hemarpol

Przedstawiamy opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla inwestycji pn. "Budowa Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego niezawierającego substancji niebezpiecznych na działkach nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 w Kaletach".

  zobacz więcej ->

Odpowiedź firmy Hemarpol na pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Poniżej przedstawiamy odpowiedź firmy Hemarpol na pismo Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu nr ZNS/523-30/13 z dnia 23.11.2013 r.

Odpowiedź firmy HEMARPOL z dnia 14.01.2014 r.

Pismo Inspektora Sanitarnego w Bytomiu nr ZNS/523-30/13

 

Zaproszenie na koncert Chórów: Catharina z Woźnik i Sonata z Kalet

W ostatni dzień śpiewania kolęd Miejski Dom Kultury w Kaletach serdecznie zaprasza na WIECZÓR KOLĘD 2 lutego 2014 r. godzina 16.00 do sali widowiskowej MDK Kalety. Wystąpią: Ola STRZEBINCZYK, Chór CATHARINA z Woźnik pod dyrekcją Marcina Boli, Chór SONATA z Kalet pod dyrekcją Iwony Skop oraz dzieci z Przedszkola nr 1 w Kaletach. W ten sposób chcemy zapoczątkować rok jubileuszowy chóru Sonata, który w tym roku obchodzi 20 lecie założenia.

  zobacz więcej ->

Zaproszenie na Biesiadę z zespołem AKCENTIS

Miejski Dom Kultury w Kaletach, Restauracja Casyno oraz Klub Seniora zapraszają na BIESIADĘ Z TAŃCAMI i wspólnym śpiewaniem z zespołem AKCENTIS z Radzionkowa w dniu 1 lutego 2014 r. od godz.18.00-23.00. Organizator zapewnia konsumpcję i mnóstwo dobrej zabawy. Koszt zabawy 25 złotych od osoby. Zapisy przyjmuje Pani Róża Kowolik (tel. nr 600 484 059). Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 693 061 019. Marian Lisiecki

  zobacz więcej ->

Oferta pracy

Przedsiębiorca z Kalet zatrudni 1 osobę do pracy w sklepie spożywczym w Kuczowie przy ul. Paderewskiego 89. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 506 187 149.

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania pn: Budowa miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Pokoju w Kaletach. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.02.2014 godzina 09:50, miejsce: Urząd Miejski w Kaletach, 42-660 Kalety ul. Żwirki i Wigury 2, pokój nr 22.

  zobacz więcej ->

Podziękowanie za oddaną krew

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach przesłało na ręce Burmistrza naszego miasta podziękowania za ofiarność naszych mieszkańców, podczas akcji oddawania krwi, która miała miejsce 20 stycznia br.

  zobacz więcej ->

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach informuje o zajęciach z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień!

Dnia 28 stycznia 2014 r. (wtorek) w godzinach od 15.30 do 19.30 odbędą się kolejne zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Panią mgr Aleksandrą Krzyżaniak – Wiencek. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy czy porady specjalisty prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub osobiście w budynku Urzędu Miasta (III piętro).

 
Pokazano 706 - 720 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl