orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Poniżej przedstawiamy ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W najbliższym czasie przewidywane jest podpisanie umowy.

  zobacz więcej ->

Informacja w sprawie płatności za wywóz odpadów komunalnych

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców Kalet w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych, Miasto Kalety informuję, iż z dniem 1 stycznia 2014 roku stawka opłaty za wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych nie uległa zmianie i tak jak w roku ubiegłym wynosi odpowiednio: 7 zł od osoby za wywóz odpadów gromadzonych selektywnie i 14 zł od osoby za nieselektywne gromadzenie odpadów. Wpłat należy dokonywać na ten sam indywidualny numer rachunku bankowego (tak jak w roku ubiegłym) do dnia 15-tego każdego miesiąca.

 

Minął rok...

Wraz z końcem roku 2013 przedstawiamy Państwu garść statystyk dotyczących miasta Kalety. Tak, na dzień 31.12.2013 roku, wygląda statystyka mieszkańców ze względu na płeć i wiek:

  zobacz więcej ->

Z roku na rok WOŚP w Kaletach gra coraz głośniej!

Z wielką przyjemnością informujemy, że podczas wczorajszego XXII Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy (12.01.2014), dzięki hojności mieszkańców Kalet oraz gości udało się pobić kolejny rok z rzędu rekord uzbieranych środków. W ciągu całodniowej kwesty uzbierano kwotę 12.377,15 zł

  zobacz więcej ->

Zatwierdzono budżet

30 grudnia, podczas XXXV sesji Rady Miejskiej w Kaletach, został jednogłośnie zatwierdzony budżet na rok 2014. Dużą część inwestycji budżetowych stanowić będzie w roku 2014 realizacja projektów, na które pozyskano środki zewnętrzne. Można do nich zaliczyć m.in. : poprawę jakości infrastruktury sportowo – rekreacyjnej na cele imprez kulturalno – sportowych poprzez modernizację i zakup wyposażenia stadionu mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska, wykonanie ścieżki rekreacyjnej w lasku miejskim przy ul. 1 Maja, modernizację boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim w Kaletach, dokończenie prac przy termoizolacji budynków użyteczności publicznej w Mieście Kalety- Miejskim Przedszkolu Nr 1 w Kaletach, w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku, Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Kaletach, budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalety Kuczów i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S, wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej dla Kalet Miotka, Zielonej, Mokrusa, Truszczycy.

  zobacz więcej ->

Zebranie sprawozdawczo– wyborcze LKS Małapanew Kuczów

W niedzielę, 12 stycznia 2014 roku, w budynku klubowym przy ul. Paderewskiego, odbyło się zebranie sprawozdawczo— wyborcze LKS Małapanew Kuczów. Członków klubu oraz gości, w tym zwłaszcza burmistrza Klaudiusza Kandzię oraz przewodniczącą komisji oświaty, kultury, sportu, zdrowia i spraw socjalnych Irenę Nowak, powitał prezes Marcin Wypych. Na zebraniu obecnych było 21 spośród 25 członków klubu, co zapewniło zebraniu kworum. Na przewodniczącego zebrania wybrano członka klubu, a zarazem radnego miejskiego Zygmunta Mirowskiego.

  zobacz więcej ->

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach informuje o zajęcia z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień!

Dnia 14 stycznia 2014 r. (wtorek) w godzinach od 15.30 do 19.30 odbędą się kolejne zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Panią mgr Aleksandrą Krzyżaniak – Wiencek. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy czy porady specjalisty prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub osobiście w budynku Urzędu Miasta (III piętro).

 

"Szkolenia szansą na rozwój"

Informujemy, iż Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. realizuje projekt "Szkolenia szansą na rozwój", w ramach którego oferuje udział w szkoleniach: operator i programista obrabiarek, język angielski z elementami języka technicznego, programista i administrator baz danych. Udział w szkoleniach jest bezpłatny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  zobacz więcej ->

Zebranie sprawozdawcze Koła PZW Kalety za rok 2013

W niedzielę 5 stycznia w sali słonecznej MDK odbyło się zebranie sprawozdawcze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaletach. Na zebraniu obecnych było ok. 40 wędkarzy, w tym Zarząd Koła z prezesem Robertem Kudrem na czele oraz prezes koła PZW Lubliniec Piotr Maroń. Miasto Kalety reprezentował burmistrz Klaudiusz Kandzia. Przybyli także policjanci z miejscowego komisariatu- Stanisław Kotwin i Andrzej Pogoda. Złożono sprawozdania z pracy prezesa i zarządu, prac komisji Koła, skarbnika Koła oraz pracy Społecznej Straży Rybackiej. Przedstawiciele Policji zabrali głos w sprawie kontroli przeprowadzanych wspólnie ze Społeczną Strażą Rybacką oraz m.in. w kwestii organizacji ruchu drogowego przy dojazdach do łowisk na zbiorniku Zielona.

  zobacz więcej ->

XXII finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Kaletach

Szanowni Mieszkańcy Kalet! Sztab WOŚP przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach serdecznie zaprasza dnia 12 stycznia 2014 r. na XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Początek imprezy od godz. 16.00 w siedzibie MDK Kalety przy ul. Lublinieckiej 2. Od godz. 6.00 blisko pięćdziesięciu wolontariuszy z PSP Nr 1 w Kaletach, Publicznego Gimnazjum w Kaletach oraz z Zespołu Szkół i Przedszkola w Miotku, będzie kwestowało na terenie całego miasta. Każdy kwestujący wyposażony będzie w identyfikator, specjalnie oznakowaną skarbonkę oraz chustę. Zachęcamy do przyłączenia się do akcji. Szczegóły imprezy na plakacie. Szef sztabu WOŚP przy MDK Kalety Marian Lisiecki

  zobacz więcej ->

Noworoczne spotkanie burmistrza z honorowymi krwiodawcami

W dniu 08 stycznia 2014 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne Burmistrza Miasta Kalety i przedstawicieli Rady Miejskiej w Kaletach z Honorowymi Dawcami Krwi z terenu miasta Kalety. Burmistrz Klaudiusz Kandzia, a także przedstawiciele Rady Miejskiej: Eugeniusz Ptak, Irena Nowak oraz Robert Gryc, podziękowali obecnym za każdą kroplę oddanej krwi, a także złożyli najserdeczniejsze życzenia oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku. Wszyscy Honorowi Dawcy Krwi otrzymali paczkę świąteczną sfinansowaną z budżetu miasta Kalety. Urząd Miejski w Kaletach pełni funkcję instytucji wspierającej HDK.

  zobacz więcej ->

XVI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

W Polsce średnio rocznie wybucha ok. 150 tys. pożarów, w wyniku których śmierć ponosi ponad 500 osób, a kolejnych kilka tysięcy zostaje rannych. Najwięcej, bo ponad 400 osób rocznie, tj. ok. 80% wszystkich ofiar śmiertelnych, ginie w obiektach mieszkalnych (w mieszkaniach i domach prywatnych), czyli w miejscach, gdzie ludzie czują się najbezpieczniej. Tragedie ludzkie bywają często następstwem niewiedzy, warto więc, aby nawet najmłodsi wiedzieli co może się stać, gdy nie przestrzegamy podstawowych zasad bezpieczeństwa w naszych domach. Ideą tegorocznego konkursu jest zainteresowanie młodego pokolenia tematem szeroko rozumianego bezpieczeństwa (nie tylko pożarowego), kształtowanie właściwych postaw oraz podnoszenie świadomości zagrożenia, z jakim każdy z nas może spotkać się w codziennym życiu. Temat konkursu 2013/2014 dotyczy bezpieczeństwa w domach i mieszkaniach. Hasło tegorocznej edycji brzmi: „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”

  zobacz więcej ->

Market "Dino" w Kaletach - oferty pracy

Jak nietrudno zauważyć, od kilku tygodni trwają intensywne prace związane z budową w naszym mieście, przy ul. 1 Maja, marketu "Dino". Niestety nie udało nam się wydostać z Biura Prasowego informacji o wstępnym terminie otwarcia sklepu, nie mniej jednak, już teraz firma szuka kierownika i zastępcy kierownika marketu "Dino" w Kaletach. W zakładce "Kariera" na stronie internetowej marketów nie ma jeszcze ofert pracy dla sprzedawców - ale już dziś można wysłać ankietę z dołączonym CV. W razie otwarcia naboru można liczyć na kontakt w sprawie pracy w markecie "Dino" w Kaletach.

  zobacz więcej ->

Konkurs "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje". Na zgłoszenia czekamy jeszcze tylko do 10 stycznia!

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza konkurs na najładniej oświetlony balkon i witrynę sklepową pn. "Najpiękniejsze świąteczne iluminacje". Celem konkursu jest zachęcenie mieszkańców naszego miasta do dbałości o piękno i estetykę swojego najbliższego otoczenia oraz inspirowanie do tworzenia niepowtarzalnej atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie, nagrody czekają!

POBIERZ REGULAMIN ORAZ KARTĘ ZGŁOSZENIA

 

Zaproszenie na zabawę taneczną organizowaną przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Kaletach oraz Publiczne Gimnazjum im. ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach

Dyrektorzy i Rada Rodziców Publicznego Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Kaletach zapraszają na zabawę karnawałową, która odbędzie się 11 stycznia 2014 r. w Miejskim Domu Kultury w Kaletach. Oprawę muzyczną zapewni zespół PIEKARSKIE TRIO. Chętnych prosimy o zapisy w sekretariatach szkół lub pod numerami telefonów 34 3577 207oraz 34 3577 013. Szczegóły na plakacie.

  zobacz więcej ->
Pokazano 751 - 765 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl