orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Radosne adwentowe spotkanie

Święto szkoły tradycyjnie obchodzony jest w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Kaletach w ostatni dzień nauki przed Świętami Bożego Narodzenia. Tradycja lat sprawia, że dzień ten każdego roku jest wyjątkowym świętem, w roku szkolnym 2013/2014 przypadał 21 grudnia. Z serdecznością i staropolską gościnnością powitała zebranych Pani Janina Kopyciok. Swoją obecnością tę uroczystość szkolną zaszczycili ważni dla całej społeczności goście m.in.: Burmistrz Klaudiusz Kandzia, Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniusz Ptak, Zastępca Burmistrza Dariusz Szewczyk, Skarbnik Miasta Kalety Renata Sosnica. Uczniowie klas piątych przedstawili Świteziankę Adama Mickiewicza. Mieli pięknie przygotowane stroje i dobrane rekwizyty.

  zobacz więcej ->

Dzisiaj otwarcie ofert w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Dzisiaj 23 grudnia 2013 w siedzibie Gminy Koszęcin nastąpi otwarcie ofert złożonych w przetargu na „Świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, powstałych na terenie 7 (siedmiu) Gmin w Województwie Śląskim”. O rozstrzygnięciu niezwłocznie poinformujemy.

  zobacz więcej ->

Rączka Gotuje w Restauracji Gościnna w Kaletach

W związku z tym, że Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, zachęcamy do obejrzenia najnowszego odcinka programu kulinarnego "Rączka Gotuje". Tym razem śląski kucharz odwiedził nasze miasto i razem z szefem Kuchni Restauracji Gościnna Michałem Miłkiem przygotowywali tradycyjne śląskie potrawy wigilijne. Serdecznie Zapraszamy. Źródło: http://www.tvp.pl/katowice

  zobacz więcej ->

Konkurs na Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego

Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego (zwany dalej „Związkiem”) ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Biura Związku w pełnym wymiarze czasu pracy. Osoba zatrudniona na stanowisku Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego będzie odpowiedzialna za: Organizację i kierowanie pracą Biura Związku; Wykonywanie uchwał Zarządu Związku; Realizację decyzji podjętych przez Zarządu Związku; - Realizację ramowego planu działalności oraz rocznego planu finansowego Związku; - Opracowywanie planu finansowego oraz ramowego planu działalności na kolejne lata; - Koordynowanie realizacji zadań dotyczących programu działań dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego, w tym w szczególności monitorowania wdrażania projektów w nim ujętych, zaawansowania finansowego, monitorowania wskaźników określonych przez Zarząd Województwa Śląskiego oraz składania niezbędnych informacji / raportów określonych przez Zarząd Województwa Śląskiego; - Współpracę z gminami i powiatami w zakresie realizacji zadań statutowych; - Pełnienie funkcji zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Biura.

  zobacz więcej ->

Podziękowanie za adopcję psa

Serdeczne podziękowania dla Pani Klaudii Swobody, za adoptowanie bezdomnego psa znalezionego w okolicach Placu Zjednoczenia w Jędrysku. Wyrażamy głęboką wdzięczność za okazane serce i życzymy życzliwości i dobroci od innych. Z wyrazami uznania Urząd Miejski w Kaletach

 

Kolejna petycja mieszkańców dotycząca przedsięwzięcia firmy Hemarpol polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych

W dniu 18 grudnia 2013 r. do tutejszego Urzędu wpłynęła petycja mieszkańców, dotycząca przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych na działkach nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 w Kaletach. W/w. petycję publikujemy poniżej. Listy z podpisami są dostępne do wglądu w tutejszym Urzędzie. Petycja został przesłana do organu opiniującego i uzgadniającego raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

  zobacz więcej ->

Zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla – czadem

Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa: czad) powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Tlenek węgla może być również produktem spalania gazu ziemnego. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla: jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku), blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

  zobacz więcej ->

Identyfikatory i skarbonki na 22 finał WOŚP dotarły do Kalet

W środę 18.12.2013 r. w warszawskiej siedzibie Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy uczniowie Publicznego Gimnazjum w Kaletach, Mateusz Michalik i Jakub Świerczek oraz Dyrektor MDK Kalety Marian Lisiecki i Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Kaletach Krzysztof Lisiecki własnoręcznie przygotowali i odebrali identyfikatory wraz z skarbonkami, które posłużą do przeprowadzenia 22 finału WOŚP w Kaletach. Przypomnijmy, że sztab 22 finału zarejestrowany został przy Miejskim Domu Kultury w Kaletach. Przyszłoroczny finał, (12.01.2014 r.) będzie odbywał się pod hasłem: NA RATUNEK, a zebrane środki przeznaczone zostaną na zakup specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej seniorów. Już dziś wszystkich serdecznie zapraszamy 12 stycznia do MDK Kalety szczegóły imprezy podamy już niebawem.

  zobacz więcej ->

Marta Jeż otrzymała stypendium Premiera RP

9 grudnia w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Zabrzu zorganizowana została uroczystość wręczenia stypendiów Premiera RP dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych podlegających delegaturze w Gliwicach a należących do Kuratorium Oświaty w Katowicach. W spotkaniu udział wzięli m.in. prof. Jan Kaźmierczak- Poseł na Sejm RP, Jan Pawluch-Zastępca Prezydenta Miasta Zabrze oraz Michał Nieszporek- Starosta Gliwicki. Stypendia wręczył Tadeusz Żesławski -Wicekurator Kuratorium Oświaty w Katowicach. Stypendia otrzymało 101 uczniów, którzy dodatkowo otrzymali listy gratulacyjne od Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego Małgorzaty Handzlik i list gratulacyjny dla rodziców od Śląskiego Kuratora Oświaty Stanisława Fabera i Wojewody Śląskiego Zygmunta Łukaszczyka.

  zobacz więcej ->

Spotkanie Opłatkowe członków Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego w Kaletach z zaproszonymi gośćmi - osobami samotnymi

To już siódmy raz wspólnie świętujemy Wieczór Wigilijny. Na spotkaniu zaszczycili nas swoją obecnością Burmistrz Miasta Kalety pan Klaudiusz Kandzia oraz Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego pan Andrzej Elwart. Wszystkich przybyłych na Spotkanie Opłatkowe przywitała Prezes Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalnego w Kaletach pani Maria Rogocz. Przygotowany artystyczny program spotkania wprowadził wszystkich obecnych w tę szczególną atmosferę zbliżających się świąt .Poruszony też został problem przebaczenia, pojednania, który powinien być elementem towarzyszącym temu oczekiwaniu, co doskonale podkreśliły piękne wiersze pt. "Nadzieja wybaczenia", oraz wiersz pt."Wieczór wigilijny" . Następnie panie ze Stowarzyszenie przeczytały wiersze nawiązujące do Wigilii.

  zobacz więcej ->

SPOTKANIE OPŁATKOWE SZACHISTÓW

Dnia 6 grudnia 2013r. na terenie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach miało miejsce spotkanie opłatkowe szachistów połączone z wręczeniem nagród dla zwycięzców tegorocznych rozgrywek szachowych Grand-Prix dla dzieci i młodzieży do lat 25-ciu. W uroczystości wręczenia nagród udział wzięli Burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia i Dyrektor MDK w Kaletach Marian Lisiecki. Rozgrywki Grand-Prix prowadzone były w dwóch grupach wiekowych do lat 14-tu oraz od lat 15 do 25-ciu. W grupie do lat 14-u zagrało ogółem 20 zawodników, zwycięzca Kamil Kłosek uzyskał ogółem 169,0 punktów, miejsce drugie zajął Aleksy Walczak z dorobkiem 160,5 punktów, a na miejscu trzecim uplasował się Rafał Płonka uzyskując 149,5 punktów.

  zobacz więcej ->

Sesja Rady Powiatu

Informujemy, iż 19 grudnia 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach, odbędzie się sesja Rady Powiatu. Początek o godz. 9.00. Zapraszamy.

  zobacz więcej ->

Konkurs recytatorski poezji patriotycznej

13 grudnia 2013 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kaletach im. prof. Henryka Borka odbył się konkurs recytatorski poezji patriotycznej. Konkurs przygotowała Biblioteka i Publiczne Gimnazjum w Kaletach. Jury w składzie Marcin Walczak,Teresa Kubanek i Barbara Duda wyłoniło zwycięzców:

  zobacz więcej ->

Ciepła woda użytkowa z instalacji solarnych w kolejnej kaletańskiej placówce oświatowej

W związku z trwającymi pracami związanymi z „Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety” została wykonana kolejna instalacja solarna wspomagające przygotowanie ciepłej wody użytkowej na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1. Zabudowa układów solarnych w połączeniu z kompletną termomodernizacją tego budynku w znaczącym stopniu zmniejszy koszty związane z utrzymaniem obiektu. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet: V Środowisko, działanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii. Przypomnijmy, że układy takie zainstalowane zostały również na budynku Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku oraz Miejskiego Przedszkola w Kaletach.

  zobacz więcej ->

Spotkanie świąteczne burmistrza i pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dziećmi

W dniu 13 grudnia 2013 r. w budynku Urzędu Miasta w Kaletach odbyło się coroczne spotkanie z dziećmi, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach, zaprosił 133 dzieci z naszej gminy na przedstawienie Bożonarodzeniowe przygotowane przez dzieci i młodzież z świetlicy środowiskowej „Przystań” pod opieką Pani Moniki Ulbricht i Marioli Kuchenbecker. Gościem spotkania był Burmistrz Miasta Kalety – Pan mgr Klaudiusz Kandzia. Po przedstawieniu dzieci zostały obdarowane „słodkim prezentem”. Fundatorem świątecznych paczek był MOPS w Kaletach oraz Miasto Kalety. Składamy podziękowania dzieciom i młodzieży ze świetlicy środowiskowej „Przystań” oraz Wychowawcom za uświetnienie spotkania wigilijnego. Życzymy Wszystkim Rodzinom: Zdrowych i Wesołych Świąt Bożego Narodzenie spędzonych w gronie najbliższych.

  zobacz więcej ->
Pokazano 796 - 810 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl