orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Nowa umowa na dostawę wody

W związku z przejęciem przez Urząd Miejski w Kaletach obowiązków operatora sieci wodociągowej, od dnia 5.12.2013 r. upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach dostarczać będą Państwu umowy na dostawę wody. W nowej umowie cena wody pozostaje bez zmian.

 

Bezpłatne porady prawne

Najbliższy dyżur prawnika w Filii Biura Poselskiego Tomasza Głogowskiego w Kaletach (ul. Lubliniecka 2, MDK) odbędzie się 20 grudnia (piątek). Porad udziela adwokat Mariusz Jakubowski. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu telefonicznie (699 237 471, 32 768 86 11) oraz przygotowanie wszystkich materiałów pomocnych w rozpoznaniu istoty sprawy.

 

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych

Na podstawie art. 33 ust.1, w zawiązku z art.79 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) podaje się do wiadomości, co następuje: na wniosek złożony przez Firmę HEMARPOL Spółka z o.o. Sp. komandytowa w dniu 19 marca 2013 r., który w trakcie trwającego postępowania został skorygowany, wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego nie zawierającego substancji niebezpiecznych na działkach nr ewid. 2326/100, 2268/48, 2269/48, 2059/48, 2054/48, 2066/48, 2267/48, 2060/48, 2062/48, 1975/97 w Kaletach.

  zobacz więcej ->

Postęp w sprawie wydzierżawienia ogródków działkowych przy ul. Lublinieckiej

Informujemy mieszkańców, iż sprawa wydzierżawienia ogródków działkowych przy ul. Lublinieckiej, stanowiących część działki nr 191/11 i nr 189/11, niebawem będzie sfinalizowana. Burmistrz miasta Kalety najpierw zbadał stopień zainteresowania mieszkańców terenami przeznaczonymi do wydzierżawienia na 3 lata. Następnie dokonano pomiarów dla potrzeb sporządzenia wykazu działek przeznaczonych do wydzierżawienia ww. terenu. Zakończony został również proces zbierania wniosków na tereny przeznaczone do wydzierżawienia. Obecnie trwają prace zmierzające do zawarcia umów z dzierżawcami.

 

Stopa bezrobocia - stan na dzień 30.09.2013 r.

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 30.09.2013 roku przedstawia się następująco: Powiat Tarnogórski 11,7% Województwo Śląskie 11,1% Kraj 13,0%. W gminie Kalety było 467 bezrobotnych w tym 276 kobiet (stan na dzień 31.10.2013).

 

Zaproszenie na spotkanie ze św. Mikołajem

Miejski Dom Kultury w Kaletach Rada Rodziców przy Zespole Szkół i Przedszkola w Miotku Restauracja Casyno Piekarnia Janusz Bień w Kaletach-Kuczowie serdecznie zapraszają na Spotkanie ze św. Mikołajem 7 grudnia br. sobota o godz. 16.00 w sali widowiskowej MDK w Kaletach. Więcej szczegółów na plakacie.

  zobacz więcej ->

W Urzędzie Miejskim odbyła się konferencja „Nowe standardy strategii energetycznej dla gmin”

W dniu 2 grudnia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Kaletach odbyła się konferencja „Nowe standardy strategii energetycznej dla gmin”. W konferencji wzięli udział wójtowie i burmistrzowie oraz przedstawiciele gmin zrzeszonych w Związku Gmin Górnej Małej Panwi i Górnej Liswarty. Gminy te wspólnie zorganizowały grupowy przetarg na zakup energii elektrycznej, liderem tego przedsięwzięcia było Miasto Kalety. Organizacja konferencji ma na celu dalszą optymalizacje oraz redukcję kosztów zużycia energii przez gminy.

  zobacz więcej ->

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach informuje o zajęciach z certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień

Dnia 03 grudnia 2013 r. w godzinach od 15.30 do 19.30 odbędą się kolejne zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień Panią mgr Aleksandrą Krzyżaniak – Wiencek. Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy czy porady specjalisty prosimy o kontakt pod nr tel. 34/35-27-643 lub osobiście w budynku Urzędu Miasta (III piętro).

 

Komunikat Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że z powodu prac konserwatorskich systemu informatycznego w dniach 14-23 grudnia 2013 r.: 1. Ulegnie wydłużeniu czas rozpatrywania wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych. 2. Nie będzie możliwości składania zgłoszeń dotyczących zwierząt gospodarskich drogą elektroniczną poprzez Internet za pomocą aplikacji CK IRZ. Zgłoszenia należy składać w formie papierowej lub na nośniku elektronicznym w biurze powiatowym ARiMR. 3. Ulegnie wydłużeniu czas wydawania paszportów i duplikatów paszportów bydła, co spowoduje, że nie będą one wydawane w dniu złożenia zgłoszenia bydła do rejestru w biurze powiatowym ARiMR. W związku z powyższym ARiMR zwraca się z prośbą o wcześniejsze składanie w biurze powiatowym ARiMR: wniosków o przydzielenie puli numerów, zgłoszeń o nadanie numeru siedziby stada, wniosków o wpis do ewidencji producentów rolnych oraz innych dokumentów wymagających obsługi w systemie informatycznym. Dodatkowe informacje pod numerem tel. 32/382 33 61.

 

Kolejny krok w stronę członkostwa w Cittaslow

Informujemy, iż 29 listopada br. pismem z Ministerstwa Spraw Zagranicznych otrzymaliśmy zgodę na przystąpienie Miasta Kalety do stowarzyszenia Cittaslow. Zgoda ww. ministerstwa jest koniecznym warunkiem dalszej procedury wstępowania do grona "Miast dobrego życia".

  zobacz więcej ->

Zakończenie sezonu lotów kaletańskiej sekcji PZHGP

30 listopada 2013 r., w Restauracji Casyno, w obecności burmistrza miasta Klaudiusza Kandzi oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Eugeniusza Ptaka, odbyło się uroczyste zakończenie sezonu lotów gołębi pocztowych sekcji Kalety. Podczas spotkania wręczono dyplomy i puchary. Zwycięskich "gołębiarzy" nagrodzono w poszczególnych kategoriach:

  zobacz więcej ->

Gwarek o Kaletach

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami pt. "Nestorzy i kowadła" oraz "Ratować czy zrezygnować", jakie pojawiły się na łamach internetowego wydania Tygodnika Gwarek. Całe artykuły przeczytać można w tradycyjnem wydaniu gazety, która dostępna będzie w kioskach już jutro 3 grudnia.

Nestorzy i kowadła

Ratować czy zrezygnować

 

ZUS otwarty dla mieszkańców

W imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Tarnowskich Górach mam zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców do zarejestrowania swojego profilu na portalu Platformy Usług Elektronicznych. Korzyści dla ubezpieczonych z założenia konta to m.in.: sprawdzenie swoich danych zapisanych na indywidualnym koncie w ZUS, sprawdzenie stanu konta ubezpieczonego, kalkulator emerytalny, który wyliczy prognozowaną emeryturę, informacje o przyznanych i wypłacanych świadczeniach (emeryturach, rentach i zasiłkach), dostęp do formularzy PIT. Więcej na ten temat będzie można się dowiedzieć podczas dyżuru pracowników ZUS, który odbędzie się w dniu 5 grudnia w godzinach 13.00 - 16.00 w Urzędzie Miejskim w Kaletach. Do rejestracji konieczny jest jedynie dowód tożsamości. Serdecznie zapraszam do skorzystania z tej darmowej rejestracji oraz zachęcam do oglądania naszej strony www.zus.pl. Radny Rady Miejskiej Zygmunt Mirowski

  zobacz więcej ->

Sprawozdanie z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Kaletach

W dniu 28 listopada 2013 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXIV sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczył Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady Miejskiej wraz z Ryszardem Sendlem pełniącym funkcję wiceprzewodniczącego RM. W obradach udział wzięło 15 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po sprawozdaniu burmistrza miasta Klaudiusza Kandzi z działalności w okresie międzysesyjnym oraz sprawozdaniu przewodniczącego Eugeniusza Ptaka, z działalności Rady Miejskiej, radni wyrazili opinię na temat zamiany nieruchomości położonej w Miotku na wniosek firmy Elgra.

  zobacz więcej ->

Kolejna nieruchomość przejęta przez gminę od likwidatora KZCP

W dniu 27 listopada br. Burmistrz Miasta Kalety podpisał z likwidatorem KZCP akt notarialny na podstawie którego gmina przejęła od KZCP dwie nieruchomości. Są to działki: przy ul. Lompy, oznaczona nr ewidencyjnym 228/11 o powierzchni 441 m2 i wartości 13 700 zł, oraz działka przy ul. Fabrycznej (ogródki przy budynkach mieszkaniowych) nr ewidencyjny 205/13 o powierzchni 3964 m2 i wartości 93 000 zł.

  zobacz więcej ->
Pokazano 841 - 855 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 4

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl