orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Dziś rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego na remont boiska wielofunkcyjnego na terenie miejskiego stadionu „Unia” Kalety

W dniu 17 października 2013 r. Urząd Miejski w Kaletach ogłosił przetarg nieograniczony na „Remont boiska wielofunkcyjnego na stadionie miejskim Unia Kalety”. W zakres zadania wchodzi modernizacja istniejącego wielofunkcyjnego boiska o nawierzchni asfaltowej o wymiarach 45 x 30 [m]. Modernizacja będzie obejmowała: wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię syntetyczną poliuretanową przepuszczalną ukształtowaną z 1,0% spadkiem. Jako warstwę wykończeniową przyjmuje się bezspoinową, nie prefabrykowaną, nawierzchnię poliuretanową gr. 13 [cm] przepuszczalną dla wody. Konstrukcja nawierzchni: baza z granulatu gumowego z lepiszczem poliuretanowym gr. 11 [mm]; strukturalne powleczenie natryskowe z barwionego poliuretanu z granulatem gumowym o gr. 2 [mm]. Granice boiska o wymiarach 45x30 [m] wyznaczone będą przez obrzeża betonowe o wymiarach 8x30x100 [cm] układane na ławie betonowej z oporem.

  zobacz więcej ->

Zapraszamy do startu w II Biegu Niepodległości w Zielonej!

W sobotę 9 listopada w Zielonej odbędzie się II edycja organizowanego przez Miasto Kalety i Gminną Komisję do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Biegu Niepodległości. Mężczyźni i kobiety wystartują w trzech kategoriach wiekowych. Nagrodami dla medalistów będą puchary, dyplomy oraz sprzęt sportowy (dla zdobywców I miejsc). Szczegóły na plakacie:

  zobacz więcej ->

Uniwersytet trzeciego wieku w Miejskim Domu Kultury w Kaletach

Z radością informuję, że Miejski Dom Kultury planuje otworzyć w styczniu 2014 r. uniwersytet III wieku. W związku z powyższym serdecznie zapraszam w najbliższy czwartek 7 listopada br. na godz. 12.00 na spotkanie Klubu Seniora podczas którego będzie możliwość wysłuchania przedstawicieli Wyższej Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach, po czym będzie możliwość zapisania się na zajęcia. Otwarcie Uniwersytetu zależne będzie od ilości chętnych. Czynimy również starania by w Miejskim Domu Kultury w Kaletach powstał Uniwersytet Dziecięcy po nazwą "Zabawa i Nauka" o czym poinformuję wkrótce. Przyjdź, posłuchaj, zapisz się bo na naukę nigdy nie jest za późno. Marian Lisiecki

  zobacz więcej ->

Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej Miasta Kalety w Ośrodku Wypoczynkowym w Zielonej

Z wielką satysfakcją i radością mam zaszczyt zaprosić mieszkańców i sympatyków naszej orkiestry na koncert, który odbędzie się 11 listopada br. o godz. 15.00 w Ośrodku Wypoczynkowym w Kaletach Zielonej. Wiele osób, które miały okazję parę lat temu zobaczyć w telewizji jak podczas powodzi odpływa część budynków, myślało, że ośrodek chyba już nigdy nie wróci do swej świetności. Jednak dzięki ogromnej pracy, uporowi, zaparciu i wielkiej ambicji właściciela zniszczonego obiektu, ośrodek został odnowiony i wyremontowany. Każdy kto wybierze się w tym dniu na koncert do Ośrodka Wypoczynkowego ZIELONA, nie tylko posłucha dobrej muzyki w wykonaniu nasze orkiestry, ale zostanie również poczęstowany przez właściciela kawą i ciastem. W imieniu właściciela ośrodka oraz własnym gorąco i serdecznie zapraszam. Marian Lisiecki

 

Cittaslow. Mamy opiekuna!

W poniedziałek 28 października do Urzędu Miejskiego w Kaletach dotarło pismo kierowane na burmistrza Miasta zawiadamiające o fakcie, iż decyzją Polskiej Krajowej Sieci Miast Cittaslow z dnia 22 września do roli opiekuna Kalet w procesie wstępowania do Stowarzyszenia wytypowany został mazurski Olsztynek. Olsztynek będzie miał za zadanie wesprzeć Kalety we wszelkich kwestiach związanych z przystąpieniem i członkostwem w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cittaslow. Przypomnijmy, iż każde miasto ubiegające się o członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Cittaslow otrzymuje - z miast będących już w sieci - opiekuna, który jest odpowiedzialny za wsparcie miasta pretendującego w procedurze przystąpienia do Cittaslow. W najbliższym czasie dojdzie do spotkania przedstawicieli władz Kalet i Olsztynka, na której zaprezentowane zostaną warunki i konieczne procedury oraz określi się kryteria niezbędne do członkostwa w sieci. Przedstawiciele Olsztynka utrzymywać będą stały kontakt z Gminą Kalety, a w razie potrzeby udzielać niezbędnego wsparcia oraz pomocy w procesie certyfikacji.

 

Wyjazd na kanonizację błogosławionego Jana Pawła II

Miasto Kalety organizuje w dniach 23-28 kwietnia 2014 roku autokarową pielgrzymkę do Rzymu i Watykanu, której kulminacją będzie udział w uroczystości kanonizacyjnej błogosławionego Jana Pawła II. Zapisy i wpłaty za wyjazd przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Kaletach, w pokoju nr 23 (p. Jacek Lubos). Cena wyjazdu- 1196 zł. Liczba miejsc ograniczona. Program wyjazdu w załączniku.

  zobacz więcej ->

Jubileusz 50 lecia pożycia małżeńskiego Państwa Marii i Eugeniusza Kopyciok

W dniu 29 października 2013 r. Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach Eugeniuszem Ptakiem oraz zastepcaą kierownika USC Lidią Chrobok odwiedzili dostojnych Jubilatów: Państwa Marię i Eugeniusza Kopyciok obchodzących w tym roku 50 lecie pożycia małżeńskiego. Z rąk burmistrza i przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach Państwo Kopyciok otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie nadane przez Prezydenta RP, gratulacje oraz piękny bukiet kwiatów wraz z upominkiem okolicznościowym. Wszyscy złożyli Jubilatom serdeczne życzenia zdrowia i pomyślności na dalsze lata życia.

  zobacz więcej ->

Bezpłatne szkolenia komputerowe organizowane w ramach Projektu ,,ICT na 5+”

Polska Giełda Pracy Sp. z o. o. zaprasza osoby pracujące (na umowę o dzieło, umowę zlecenie, umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania) i zamieszkałe na terenie województwa śląskiego na bezpłatne szkolenia organizowane w ramach Projektu ,,ICT na 5+” z zakresu: 1) Podstawy obsługi komputera (ECDL CORE) 2) Podstawy obsługi komputera (ECDL Start) 3) Zarządzanie plikami i obsługa Internetu (ECDL e-Citizen) 4) Projektowanie stron WWW (ECDL WebStarter). Zapraszamy w szczególności kobiety, osoby z maksymalnie średnim wykształceniem i osoby po 50 roku życia.

  zobacz więcej ->

Zakończenie sezonu 2013 w Speedrowerze

W sobotę odbyły się na torze speedrowerowym w Kaletach- Drutarni zawody o Puchar Koordynatora Okręgu Południowego Polski, połączone z uroczystością wręczenia Pucharu Drużynowego Mistrza Polski Południowej. Na zawody oraz uroczystość zostali zaproszeni gospodarz Miasta Kalety- burmistrz Klaudiusz Kandzia , poseł Tomasz Głogowski, przedstawiciel TPD w Katowicach, dyrektor szkoły- Dorota Mańczak, radna rady miejskiej – Zuzanna Jelonek, członek zarządu sekcji TPD Speedrower Józef Breguła. Zawody dopingowali licznie przybili kibice oraz sympatycy tej dyscypliny sportu.

  zobacz więcej ->

Projekt Comenius pt. ”Pierwszy Etap – Niesamowite Dziecięce Bajki”

W dniach 23-26.10.2013 uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku brali udział w pierwszym spotkaniu w ramach wielostronnego projektu Comenius pt. ”Pierwszy Etap – Niesamowite Dziecięce Bajki”. Gospodarzami były dwie szkoły – National College Elena Cuza oraz szkoła dla uczniów o specjalnych potrzebach Constantin Paunescu w Bukareszcie. Gospodarze serdecznie powitali uczestników projektu chlebem i solą. Następnie uczniowie szkoły podstawowej przedstawili program artystyczny, zatańczyli rumuńskie tańce narodowe, przedstawili tradycyjną bajkę.

  zobacz więcej ->

Uczestnicy projektu unijnego pn. „Ja też potrafię” w Szczyrku

W dniach od 22-24 października 2013 r. uczestnicy projektu unijnego pn. „Ja też potrafię” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7. 1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, brali udział w warsztatach nabywania kompetencji zawodowych i umiejętności społecznych . Warsztaty odbywały się w Szczyrku, prowadzone były przez doradców i psychologów Ośrodka Twórczej Interwencji z Krakowa. Warsztaty te są uzupełnieniem aktywizacji zawodowej tj. kursów zawodowych, które są realizowane w Ośrodku Doskonalenia Zawodowego w Lublińcu. Dziękujemy uczestnikom projektu za zaangażowanie w zajęcia warsztatowe oraz wzorowe reprezentowanie naszej gminy. Kierownik MOPS Renata Czudaj

  zobacz więcej ->

UWAGA - znaleziono psa

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 22 października br. w okolicach placu Zjednoczenia w Jędrysku znaleziono psa. Osoby mające wiedzę na temat właściciela bądź zainteresowane adopcją proszone są o kontakt z Urzędem Miejskim w Kaletach pod nr tel. (34) 352 76 41.

znaleziono psa

 

Ciepła woda użytkowa z instalacji solarnych w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach – Miotku i Przedszkolu Miejskim w Kaletach

W związku z trwającymi pracami związanymi z „Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej w mieście Kalety” zostały wykonane instalacje solarne wspomagające przygotowanie ciepłej wody użytkowej w przedmiotowych obiektach. Zabudowa układów solarnych w połączeniu z termomodernizacją i kapitalnym remontem instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłów w znaczącym stopniu zmniejszy koszty związane z utrzymaniem budynków. Zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Priorytet: V Środowisko, działanie: 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

  zobacz więcej ->

Rozpoczęła się IV edycja programu dla przedszkoli "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

Informujemy, że rozpoczęła się VI edycja programu dla przedszkoli "Kubusiowi Przyjaciele Natury". Celem akcji jest edukacja ekologiczna i przyrodnicza dzieci. Każde przedszkole, które zgłosi się do akcji otrzymuje bezpłatne materiały edukacyjne. Do tej pory w akcji wzięło już udział ponad milion przedszkolaków. Tylko w zeszłym rok w programie "Kubusiowi Przyjaciele Natury" uczestniczyło 400 000 dzieci z 5000 przedszkoli.

  zobacz więcej ->

Sesja Rady Powiatu

Informujemy, iż 29 października 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego przy ulicy Karłuszowiec 5 w Tarnowskich Górach, odbędzie się sesja Rady Powiatu. Początek o godz. 10.00. Zapraszamy.

  zobacz więcej ->
Pokazano 916 - 930 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 2

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl