orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Publiczne Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego w Kaletach w programach Comenius Partnerskie Projekty Szkół oraz Comenius Regio w latach 2013 - 2015

W sierpniu bieżącego roku nasze Gimnazjum rozpoczęło dwuletnią współpracę z partnerską szkołą hiszpańską. W ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół, 10 uczniów gimnazjum wraz z opiekunami będzie realizować temat przewodni projektu „Odkrywając Europę” poznając język, kulturę, zwyczaje i historię regionu okolic Sewilli na południu Hiszpanii. Uczniowie wyjadą ponadto na 10-dniową wymianę i zamieszkają w tym czasie u rodzin hiszpańskich, jak również ugoszczą młodzież hiszpańską w swoich domach. Produktem końcowym wspólnego projektu realizowanego w j. angielskim będzie stworzenie przez młodzież multimedialnej mapy i przewodnika po obydwu regionach.

  zobacz więcej ->

Ogłosznie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaletach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach informuje, że dnia 11.10.2013 r. (piątek) w godzinach od 10.00 do 13:00 wydawane będą dary żywnościowe na terenie dawnej „Bursy” przy ul. Rogowskiego 43.

 

Stopa bezrobocia stan na 31.07.2013 r.

Jak informuje Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach stopa bezrobocia na dzień 31.07.2013 roku przedstawia się następująco: Powiat Tarnogórski 11,9% Województwo Śląskie 11,1% Kraj 13,1%. W gminie Kalety było 474 bezrobotnych w tym 286 kobiet (stan na dzień 31.08.2013).

  zobacz więcej ->

Projekt „Szkolenia szansą na rozwój”

Agencj Rozwoju Regionalnego w Częstochowie realizuje projekt „Szkolenia szansą na rozwój”. Celem głównym projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności zawodowych przez 80 osób, w tym 45 Kobiet pracujących w Województwie Śląskim do potrzeb rynku pracy do 30.06.2014 roku, poprzez następujące cele szczegółowe: 1) Nabycie i/lub poszerzenie kwalifikacji i umiejętności samodzielnej pracy i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC przez 30 osób (w tym 10 Kobiet); 2) Nabycie i/lub poszerzenie kwalifikacji i umiejętności tworzenia i programowania Baz Danych przez 20 osób (w tym 10 Kobiet); 3) Nabycie umiejętności posługiwania się językiem angielskim z elementami technicznymi przez 40 osób ( w tym 25 Kobiet); 4) Nabycie umiejętności interpersonalnych przez 80 osób (w tym 45 Kobiet). Projekt adresowany jest do dorosłych (powyżej 18 roku życia) osób pracujących (na podstawie umowy o pracę, umowy cywilno - prawnej) na terenie Województwa Śląskiego, którzy z własnej inicjatywy uczestniczą w szkoleniu poza godzinami pracy, z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą. Projekt skierowany jest do 45 Kobiet i 35 Mężczyzn. Udział w projekcie szkoleniowym jest bezpłatny!

  zobacz więcej ->

Konkurs „Zadbajmy o wodę na wsi”

Rusza I edycja konkursu „Zadbajmy o wodę na wsi", który nawiązuje do ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku Światowego Dnia Wody. W bieżącym roku Światowy Dzień Wody został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Współpracy w Dziedzinie Wody. Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Jego celem jest rozpowszechnianie wśród mieszkańców naszego regionu wiedzy o prawidłowym kształtowaniu zasobów wodnych na obszarach wiejskich dla środowiska społeczno-przyrodniczego i wzrostu jakości życia na wsi oraz promowanie spółek wodnych jako organizacji, dzięki którym możliwe staje się utrzymanie spójnego systemu melioracji wodnych. Ponadto konkurs przyczyni się do wsparcia działań na rzecz poprawy jakości wód, ochrony i ich racjonalnego wykorzystania.

  zobacz więcej ->

Nowy Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – do końca roku 2013 ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Poniżej prezentujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Kalety w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2013.

  zobacz więcej ->

Nowe terminy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych do końca roku 2013 ZABUDOWA WIELORODZINNA

Informujemy, że w zabudowie wielorodzinnej (osiedla) wywóz odpadów komunalnych: ZMIESZANYCH nastąpi w dniach : 4 i 18 oraz 31 październik (za 1 listopad) 8 i 22 listopad oraz 6 i 20 grudzień. PLASTIK: 1, 15 i 29 październik, 5 i 19 listopad oraz 3 i 17 grudzień. PAPIER + SZKŁO: 3,17 i 31 październik; 7 i 21 listopad oraz 5 i 19 grudzień. BIO: 2, 16 i 30 październik; 13 i 27 listopad oraz 11 i 24 grudzień.

 

Ligowe remanenty

Piłkarze Unii Kalety pokonali w sobotę 28 września w Kłobucku miejscowy Znicz 0:2. Bramki dla naszego zespołu strzelili Paweł Bździon i Adrian Golec. Z dorobkiem 16 punktów Unia plasuje się obecnie na 5-tej pozycji w lidze, a już 5 października zagra w Częstochowie z sąsiadem w tabeli- zespołem Orła Kiedrzyn. Trzecie zwycięstwo z rzędu odnieśli w niedzielę 29 września gracze Małejpanwi Kuczów. Tym razem bez punktów na własnym stadionie został zespół Zielonych Zborowskie. Gospodarze ulegli 1:2, choć jeszcze tydzień wcześniej nie pozostawili złudzeń drużynie LKS Droniowice gromiąc ją 1:11… Małapanew, z 10 zdobytymi punktami, zajmuje 5-te miejsce w tabeli lublinieckiej B- klasy i 6 października zagra u siebie z teamem LKS Hadra.

 

581.405,00 zł wsparcia z Unii Europejskiej na dodatkowe zajęcia dla młodzieży z Publicznego Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego w Kaletach

Od października w Publicznym Gimnazjum im. ks. P. Rogowskiego w Kaletach ruszyły nowe zajęcia dla uczniów, finansowane w całości ze środków unijnych, na które szkoła pozyskała 591405,84 zł. Z ponad 200 złożonych wniosków w woj. śląskim gmina znalazła się na 17 miejscu na liście rankingowej projektów wybranych do dofinansowania. Celem projektu o nazwie „Edukacja kluczem do sukcesu” jest poprawa jakości kształcenia oraz oferty edukacyjnej, nastawionej na rozwój indywidualnych zainteresowań uczniów gimnazjum. Rozwój ten następował będzie poprzez udział uczniów w pozalekcyjnych zajęciach rozwijających, w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, humanistycznych, informatycznych oraz języka angielskiego. Projekt ten wpłynie również na wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów, którzy wykazują trudności w nauce, bądź którzy zagrożeni są przedwczesnym wypadnięciem z systemu edukacyjnego

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów i ich jednostek organizacyjnych

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów gmin: Boronów, Ciasna, Dobrodzień, Herby, Kalety, Kochanowice, Kolonowskie, Konopiska, Krupski Młyn, Pawonków, Tworóg, Woźniki, Zbrosławice i Zębowice i icj jednostek organizacyjnych.

  zobacz więcej ->

Najlepsza impreza lata 2013 w powiecie tarnogórskim - ZAGŁOSUJ NA MIASTO KALETY! Możesz oddać codziennie aż 5 głosów!

Portal internetowy nasze miasto.pl ogłosił konkurs na najlepszą imprezę lata 2013 w powiecie tarnogórskim. Zachęcamy do codziennego oddawania swoich głosów na miasto Kalety. Dziennie możecie ich oddać aż 5. Plebiscyt trwa do 13 października. Liczymy na Wasze głosy!

  zobacz więcej ->

Powiat w obiektywie - KONKURS

Do 31 października można jeszcze nadsyłać prace na konkurs „Powiat tarnogórski w obiektywie” organizowany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach. Celem konkursu jest pokazanie atrakcji turystycznych i propagowanie walorów przyrodniczych w powiecie tarnogórskim. Przedmiotem zdjęć powinny być zabytki i walory turystyczne powiatu tarnogórskiego.

  zobacz więcej ->

Odbiór techniczny chodnika przy ul. Ks. Drozdka w Kaletach

1 października 2013 r. został dokonany odbiór techniczny prac związanych z remontem zniszczonego odcinka chodnika przy ul. Ks. Drozdka w Kaletach. Prace zostały wykonane przez Zarząd Dróg Powiatowych w Tarnowskich Górach na wniosek burmistrza miasta Kalety Klaudiusza Kandzi. Nowy chodnik z całą pewnością poprawi bezpieczeństwo i wizerunek naszego miasta.

  zobacz więcej ->

Nowe zasilania energetyczne dla terenów po byłych KZCP

Informujemy, że Tauron Dystrybucja z Lublińca rozpoczęła elektryfikowanie terenów przemysłowych po byłym zakładzie KZCP Kalety. Postawiono nowy transformator przy ul. Powstańców Śląskich, który zabezpiecza okoliczne działki w energię elektryczną, a tym samym przedsiębiorcy posiadający działki w tym rejonie mogą rozwinąć działalność gospodarczą. W drugim etapie planuje się zelektryfikować dalsze działki na terenie byłej fabryki papieru w rejonie byłej bazy transportowej oraz aktualnie istniejącego składu węglowego.

  zobacz więcej ->

Jubileusz 90-lecia OSP Kalety

W bieżącym roku Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach obchodzi jubileusz 90-lecia powstania straży. Nasza jednostka OSP na przestrzeni tych lat zajmowała się głównie walką z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami występującymi na terenie miasta i gmin sąsiednich. Podejmowane działania miały na celu szczególnie ochronę życia, zdrowia i mienia mieszkańców miasta. Oprócz wymienionych działań, członkowie OSP Kalety aktywnie uczestniczą podczas organizacji świąt i uroczystości na terenie miasta, świąt kościelnych, imprez i zawodów sportowych. W dniu 5 października 2013 r. odbędą się główne uroczystości związane z jubileuszem 90-lecia OSP Kalety. Uroczystość rozpocznie się mszą św., która zostanie odprawiona o godz. 15.00 w kosciele p.w. św. Józefa w Kaletach Jędrysku. Dalsze uroczystości związane z jubileuszem odbędą się w Miejskim Domu Kultury w Kaletach, gdzie wręczone zostaną odznaczenia i dyplomy dla zasłużonych strażaków.

 
Pokazano 991 - 1005 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl