Oswoić@


Projekt Oswoić @ – wsparcie dla mieszkańców gminy Kalety

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Beneficjent (projektodawca) Miasto Kalety

Okres realizacji projektu: od 01.08.2012 r. do 30.11.2012 r.

Cel ogólny:

Wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 15 mieszkańców gminy Kalety, pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym – do 30.11.2012 r.

Cele szczegółowe:

1. do 30.11.2012 r. poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz podniesienie poziomu samooceny, świadomości o własnym potencjale uczestników projektu.

2. do 30.11.2012 r. wzrost umiejętności i wiedzy uczestników projektu, potrzebnej do aktywnego poszukiwania pracy

3. do 30.11.2012 r. nabycie umiejętności wykorzystania technologii ICT w poszukiwaniu pracy i życiu codziennym przez uczestników projektu

4. do 30.11.2012 r. poszerzenie wiedzy uczestników projektu na temat udzielania pierwszej pomocy oraz reagowania w przypadku powodzi, huraganów itp.

W ramach projektu pracownicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu:

-  szkoleniu komputerowym

-  szkoleniu  z zakresu  pierwszej pomocy przedmedycznej

-  doradztwie zawodowym indywidualnym

-  doradztwie zawodowym grupowym

-  warsztatach umiejętności interpersonalnych

Wartość projektu oraz dofinansowanie Unii Europejskiej: 43.915,00 PLN 

SPOTKANIE REKRUTACYJNE

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 3

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl