Konkursy

Aplikuj o indeks Start2Start

Indeks Start2Star to program stypendialny finansowany w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, którego organizatorem jest Fundacja 2065 im. Lesława A. Pagi. Projekt kierowany jest do uzdolnionych maturzystów pochodzących z niezamożnych rodzin. Wsparcie finansowe ma umożliwić młodym ludziom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach w Polsce. Każdego roku dwudziestu laureatów otrzymuje stypendium w wysokości 1300 zł brutto miesięcznie przez cały regulaminowy okres studiów (zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia). Kwota ta pozawala pokryć koszty kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją i rozwojem zainteresowań. Źródło: www.paga.org.pl

Zobacz więcej

Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku

Mikroprzedsiębiorca Roku to konkurs organizowany przez Fundację Kronenberga przy merytorycznym wsparciu Microfinance Centre for Central and Eastern Europe oraz Koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. Patronat honorowy nad Konkursem objął Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński. Cele Misją Konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcanie do zakładania własnych firm oraz wyróżnianie i promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych. Celem jest nagradzanie mikroprzedsiębiorców zakorzenionych w lokalnych społecznościach, prowadzących z sukcesem tradycyjny lub nowoczesny biznes.   Źródło: www.citybank.pl 

Zobacz więcej

IV edycja konkursu obiektywnie śląskie

1 lipca 2013r. ruszyła IV edycja konkursu na najlepsze fotoreportaże i filmy o Śląsku „obiektywnie śląskie”. Tematem tegorocznej edycji jest hasło: „Śląsk, którego już nie ma - Śląsk, który będzie”, który uczestnicy mogą zaprezentować w formie: Fotoreportażu, składającego się z od 3-7 zdjęć lub Filmu: maks. 2 minutowego. Najlepsze prace tegorocznej edycji wybiorą: Lech Majewski, Adam Sikora, Jacek Joostberens oraz Marcin Meller. Ponadto internauci mogą głosować na swój ulubiony fotoreportaż i film. Prace można nadsyłać do 15 września. Więcej informacji w regulaminie. Na laureatów konkursu czekają atrakcyjne nagrody, m.in. autorzy najlepszego filmu i najlepszego fotoreportażu otrzymają po 1000 zł!

Źródło: www.obiektywnieslaskie.pl

więcej informacji

Konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach kampanii społecznej Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”, ogłaszają konkurs dla szkół podstawowych i gimnazjów. Celem konkursu jest podniesienie świadomości zagrożeń wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach kolejowo-drogowych oraz utrwalanie zasad właściwego zachowania wśród najmłodszych użytkowników dróg. Konkurs będzie trwał od 15 października do 15 grudnia bieżącego roku. Zadaniem uczestnika konkursu (szkoły podstawowej lub gimnazjum) jest organizacja happeningu poruszającego zagadnienia związane z bezpieczeństwem na przejazdach w myśl zasady: uczyć poprzez zabawę.

Więcej informacji

Wydawnictwo Astrum z Wrocławia serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim 2012 pt. "Moje miasto" na:

Powieść (do 100 stron) Nagrodą główną jest jednorazowa publikacja zwycięskiej pracy na podstawie umowy autorskiej, podpisanej z Organizatorem, w której autorowi będzie przysługiwać 8% prowizji od rzeczywistej ceny sprzedaży netto książki. Laureat otrzyma także pięć egzemplarzy wydrukowanej książki.

Opowiadanie (do 28 stron) Nagrodą główną jest jednorazowa publikacja zwycięskiej pracy na podstawie umowy autorskiej, podpisanej z Organizatorem, w której autorowi będzie przysługiwać 8% prowizji od rzeczywistej ceny sprzedaży netto książki. Laureat otrzyma także pięć egzemplarzy wydrukowanej książki. Źródło: http://mojemiasto-konkurs.pl/

Więcej informacji

Ruszamy z rekrutacją do V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Drugie Życie Elektrośmieci"!!!

15 października br. ruszyła rekrutacja dla szkół z całej Polski do udziału V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego "Drugie Życie Elektrośmieci". Na uczestników czekają ambitne zadania i pula nagród o łącznej wartości 150 000 zł. Tym razem nagrody otrzyma 10 Zespołów w ramach jednej kategorii.
Organizatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych do wypełniania formularzy rejestracyjnych do dnia 10 listopada 2012. Żródło: www.drugiezycieelektrosmieci.pl.

Więcej informacji

13. edycja prjektu edykacyjnego Droga i Ja

Trwa nabór na bezpłatne pakiety edukacyjne „Droga i Ja” Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe do udziału w 13. edycji programu Renault „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” i zgłaszania się po bezpłatne pakiety „Droga i Ja”. Zestawy „Droga i Ja” są kompleksowym narzędziem dydaktycznym dla całej klasy. Materiały zostały podzielone na dwie grupy wiekowe – 6-9 i 10-12 lat, a ich zawartość na dwie części tematyczne – „Bezpieczeństwo dla wszystkich” oraz „Mobilność dla wszystkich”. Jeden pakiet składa się z: - 24 bogato ilustrowanych ćwiczeń i testów dla uczniów - kart dydaktycznych dla nauczyciela - plakatu edukacyjnego. Źródł: www.bezpieczenstwo.renault.pl

Więcej informacji

Regionalny konkurs grantowy Równać szanse 2012

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza "Regionalny Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2013 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2013 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych  z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości, poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych. Termin składania wniosków upływa 10 października 2012 roku. Źródło: www.rownacszanse.pl

Więcej informacji

X edycja plebiscytku na przedsiębiorcę roku

Już od 10 lat niezależne Jury, dokonuje wyboru najlepszego przedsiębiorcy nie tylko na podstawie kryteriów ekonomicznych, ale także pozaekonomicznych takich jak: determinacja, pasja, wizja, etyka, zaangażowanie w przedsięwzięcia na rzecz społeczności lokalnych, dbałość o środowisko naturalne. Jeszcze tylko 7 dni pozostało na zgłaszanie przedsiębiorców do X jubileuszowej edycji konkursu Przedsiębiorca roku! Jury czeka na zgłoszenia do dnia 18 czerwca br. Źródło: www.przedsiebiorcaroku.pl

Więcej informacji

Wygraj wycieczkę dla swojej szkoły!

Ruszył projekt edukacyjnych wycieczek dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pt. Wycieczki Szlakiem Programu Infrastruktura i Środowisko, organizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Dla szkół z całej Polski przygotowano 40 bezpłatnych wycieczek do 4 Parków Narodowych. Szkoły z województwa śląskiego odwiedzą Karkonoski Park Narodowy.

Więcej informacji

Marszałek Województwa Śląskiego ogłasza konkurs „Król Maciuś I w moim świecie"

ZdjęcieKonkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych. To szansa dla najmłodszych mieszkańców województwa śląskiego na przedstawienie własnych wizji, marzeń i wyobrażeń o swoim miejscu i pozycji
w otaczającym świecie.

Ze względu na ustanowienie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2012 ROKIEM JANUSZA KORCZAKA - postacią, która wprowadzi dzieci w świat fantazji, jest Król Maciuś I. Król Maciuś I może stać się gościem, kolegą z podwórka albo postacią, dzięki której łatwiej jest dokonać rzeczy niemożliwych.

Więcej informacji

Konkurs fotograficzny EKO za EURO

Wojewódzki Fundusz ogłasza konkurs skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa śląskiego oraz nauczycieli – opiekunów młodzieży uczestniczącej w konkursie. Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii obrazującej realizację inwestycji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, lub jej efekty.  Czas nadsyłania prac: 1 maja do 31 maja 2012 roku.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w czerwcu 2012 roku. Dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody!

Więcej informacji

Konkurs "2012 – Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami"

Zachęcamy wszystkich nauczycieli i uczniów do udziału w nowym konkursie "2012 - Wszyscy Jesteśmy Gospodarzami". Mistrzostwa Europy w piłce nożnej to doskonała okazja, by obok promocji tego wydarzenia aktywizować i motywować młodzież oraz promować wśród niej zdrowy tryb życia. Konkurs dotyczy przygotowań Polski od finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 i jest realizowany w ramach pięciu kategorii tematycznych. Na autorów najciekawszych projektów czekają atrakcyjne nagrody! Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do 27 kwietnia 2012 roku.

Więcej informacji

Konkurs Google science fair 2012

Google poszukuje młodych umysłów ze wszystkich zakątków globu, osób, które zgłoszą ciekawe i twórcze projekty dla współczesnego świata. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie w wieku od 13 do 18 lat. Do kunkursu można zgłaszać się indywidualnie bądź w zespołach dwu lub trzy osobowych. Źródło: www.google.com

Więcej informacji

Konkurs " Młodzież w Lasach Europy"

Ogłoszona została druga edycja międzynarodowego konkursu wiedzy o lasach I leśnictwie w Europie "Young People in Eurpopean Forests – Młodzież w Lasach Europy" YPEF 2011/2012. Jest to konkurs wiedzy o lasach i leśnictwie w Polsce i w Europie. Konkurs składa się z dwóch etapów - Krajowego i Europejskiego. Swój udział w konkursie zadeklarowały już organizacje z jedenastu krajów: Austrii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii i Węgier. Źródło: www.szkola.firmowa.eu.

Więcej informacji

Konkurs ofert pn: Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – edycja 2012 r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Oferty można składać w dwóch terminach: do 26 marca 2012 r. – rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 25 kwietnia 2012 r. oraz do 30 maja 2012 r. - rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 29 czerwca 2012 r. Konkurs skierowany jest do:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy, pracowników.


Więcej informacji

Konkurs grantowy Komisji Europejskiej „Edukacja dla przedsiębiorczości"

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów edukacyjnych dotyczących przedsiębiorczości. Konkurs skierowany jest m.in. do szkół, uczelni, instytucji zajmujących się edukacją w zakresie przedsiębiorczości oraz organizacji pozarządowych.

Więcej informacji

Kolejna edycja konkursu grantowego Po stronie natury

W roku 2012 po raz kolejny będzie można uzyskać granty na projkety ekologiczne w konkursie organiozwnym przez Żywiec Zdrój. Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, publicznych i niepublicznych, a także do instytucji zajmujących się edukacją ekologiczną z terenu całej Polski (w tym samorządów oraz organizacji pozarządowych).Wnioski można składać do 15 marca. Celem konkursu grantowego jest: - szerzenie wiedzy o ochronie przyrody ze szczególnym uwzględnieniem ochrony drzew i wody, kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, propagowanie aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie, na świeżym powietrzu, wspieranie lokalnych inicjatyw służących ochronie środowiska.

Więcej informacji"

VIII edycja Konkursu Papieskiego

Uczniowie z całej Polski po raz kolejny będą mogli zmierzyć się z biografią i nauczaniem Jana Pawła II uczestnicząc w VIII edycji ogólnopolskiego Konkursu Papieskiego. Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, a zwłaszcza przesłaniem, jakie kierował do młodych.

Więcej informacji

Konkurs "Świetlica – Dzieci – Praca" 2012

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło II edycję konkursu ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015. o dotacje mogą starać się: gminy oraz podmioty uprawnione, wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego. Wnioski należy składać do dnia 30 marca 2012 roku.

Więcej informacji

X OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Państwowa Inspekcja Pracy, zapraszają do udziału w X OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych. Honorowy Patronat nad konkursem objął  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Źródło: www.krus.gov.pl.


Więcej informacji

Projekt: "Moja Firma"

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., zachęca do udziału w projekcie pn: „MOJA FIRMA” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich” Program Operacyjny Kapitał Ludzki w województwie śląskim.

Projekt skierowany jest do 43 osób powyżej 50 roku życia (w tym 20K i 23M) oraz 22 osób do 25 roku życia (w tym 14K i 8M) zamieszkałych i/lub pracujących w podregionie częstochowskim (obejmującym miasto Częstochowa, powiat częstochowski, powiat kłobucki, powiat myszkowski) zamierzających rozpocząć, działalność gospodarczą w tym założenie spółdzielni socjalnej. Źródło: www.arr.czestochowa.pl


Więcej informacji

Konkurs na uczniowski hymn fanów piłki

POWIEKSZPrzedmiotem konkursu jest pomysł na „Hymnkibica”, czyli opracowanie refrenu oraz 3 do 4 zwrotek tekstu (po 4-6 wersów każda). Treść hymnu powinna nawiązywać do hasła oraz idei przewodniej VI edycji Programu „Kibicuję Fair Play”. Zwycięski tekst zostanie oficjalnym „Hymnem Kibica” VI edycji programu „Szkoła bez przemocy”.

Więcej informacji

Konkurs dla Przedsiębiorczych "Pomysł na firmę"

Ruszyła IV edycja konkursu dla przedsiębiorczych "Pomysł na firmę" organizowanego przez Gazetę Wyborczą i Raiffeisen Bank Polska SA. W tym roku dla ludzi odważnych potrafiących przekuć dobry pomysł w biznesplan czeka 300 tys. zł. Nagrodami będą nagrody pieniężne: jedna główna w wysokości 100.000 zł netto oraz cztery nagrody pieniężne - wyróżnienia - w wysokości 50.000 zł netto.


Wiecej informacji

Konkurs na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku.

Polski Związek Przemysłu świetleniowego serdecznie zaprasza zarządy spółdzielni mieszkaniowych do nadsyłania zgłoszeń w XIV edycji Konkursu na Najlepiej Oświetloną Gminę, Miasto i Osiedle 2011 roku. Do udziału w Konkursie zapraszamy wszystkie spółdzielnie, które w ostatnich dwóch latach przeprowadziły na swoim terenie inwestycje związne z oświetleniem.


Więcej informacji

REGIONALNY KONKURS GRANTOWY 2011

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Regionalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Równać Szanse 2011” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. O dotacje do 7 000 zł na projekty minimum 6-miesięczne, rozpoczynające się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. i trwające nie dłużej niż do 31 lipca 2012 r. mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, gminne domy kultury i gminne biblioteki oraz nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową, z terenów wiejskich i miast do 20 000 mieszkańców. Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym (13-19 lat) z małych miejscowości. Termin składania wniosków upływa 11 października 2011 r.


Więcej informacji

II edycja otwartego konkursu ofert

II edycja otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2011 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2011 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego realizowanych w okresie od 1 października do dnia 15 listopada 2011 r.


Więcej informacji

Zapraszamy do udziału w nowym konkursie fotograficznym polskaniezwykla.pl - "Pozdrowienia z Polski". Wspólnie promujmy piękne polskie krajobrazy!

    

Widoki zapierające dech w piersiach? Wschody i zachody słońca niczym z płócien mistrzów? Tylko w Polsce! Zapraszamy do wspólnego promowania najpiękniejszych rodzimych zakątków. Ogłaszamy konkurs na pocztówkę z Polski, zdjęcie, które będzie zaproszeniem do naszego kraju! Kartkę, którą można podarować przyjacielowi zza granicy lub po prostu kupić i przechowywać jak najcenniejszą pamiątkę. Szukamy fotografa, którego praca mówi: tu spędzisz wakacje swoich marzeń! Może to właśnie w Waszej gminie lub regionie?

Więcej informacji

DOTACJE UNIJNE DLA POLSKICH FIRM do 200.000 PLN Aktualnie przyjmowane są zgłoszenia do II rundy aplikacyjnej na rok 2011.

W czerwcu 2011 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne, min. udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.

Więcej informacji

Konkurs na internetowy film o środowisku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach działań promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza konkurs pn. „Eurofilmowanie” dla uczniów szkół średnich oraz studentów uczelni wyższych z terenu województwa śląskiego.
Celem konkursu jest wypromowanie w ten sposób inwestycji w zakresie ochrony środowiska zrealizowanych w województwie śląskim dzięki środkom POIiŚ.
Uczestnicy tej rywalizacji powinni w terminie do 31 maja nadesłać na adres pocztowy lub internetowy WFOŚiGW (eurofilmowanie@wfosigw.katowice.pl) spot promocyjny do 2 minut o maksymalnej rozdzielczości nie większej niż 480 p.

Więcej informacji

Ruch społeczny WSPÓLNA DROGA (United Way Polska) zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane współpracą do udziału w konkursie, który wyłoni organizacje partnerskie na lata 2011-2016. Elementem składanej oferty jest przedstawienie wniosku na realizację projektu w 2011 roku w wysokości do 12 000 zł. Ruch społeczny WSPÓLNA DROGA polega na dobrowolnym współdziałaniu ludzi różnych środowisk, zaangażowanych w działania profilaktyczne, edukacyjne i filantropijne na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją, które prowadzą do poprawy ich życia w wymiarze psychicznym, fizycznym, społecznym i duchowym. 

Więcej informacji

II edycja konkursu „Grupa EPL rozmawia ze studentami”!

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPL) w Parlamencie Europejskim zaprasza do udziału w II edycji konkursu „Grupa EPL rozmawia ze studentami”!
Jesteś maturzystą? Studiujesz? A może niedawno dostałeś dyplom? Jeżeli interesujesz się Unią Europejską i wiesz, na co przeznaczyć unijne pieniądze, powiedz nam o tym – chcemy poznać Twoje zdanie! Przedstaw swój pomysł w dowolnej formie: eseju, projektu, filmu, plakatu, zdjęcia. Wykaż się kreatywnością i daj się zauważyć!

Więcej informacji

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2011 roku

 

Zarząd Województwa Śląskiego ogłsza Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie edukacji publicznej w 2011 roku, których realizacja rozpoczyna się od 27 maja 2011 roku do 10 grudnia 2011 roku.  Wspomaganie rozwoju i uzdolnień dzieci i młodzieży oraz organizacja sesji i sympozjów naukowych.

Termin składania ofert: od 28-3-2011 do 9-9-2011

Więcej informacji

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Ogłasza konkurs:

Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie krajoznawstwa, w tym upowszechniania turystyki w 2011 r. Termin składania ofert: od 25-3-2011 do 15-4-2011.

Więcej informacji

Konkurs: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku do udziału w konkursie ofert na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Zadania mają być realizowane od 15 czerwca do 30 października 2011 r. Oferty przyjmowane są do 14 kwietnia 2011 r. Na realizację zadania przeznaczono 300 tys. zł.

Więcej informacji

4 kwietnia rusza Akademia Piłkarska Ruchu Chorzów SA i VfL Wolfsburg!

Jeżeli chcesz trenować w profesjonalnej szkółce i rozwijać swój talent zapraszamy na BEZPŁATNE treningi w każdy poniedziałek i środę do klubu piłkarskiego Ruch Chorzów SA! Startujemy już 4 kwietnia! Treningi będą prowadzone przez trenerów i zawodników Ruchu Chorzów SA!

Więcej informacji

Częściowe spłaty kapitału kredytów na kolektory słoneczne

Właściciele domów i wspólnoty mieszkaniowe będą mieli łatwiejszy dostęp do państwowych dopłat do kosztów montażu i zakupu kolektorów słonecznych. Program udzielania dotacji finansuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Budżet programu wynosi 300 mln zł do wykorzystania w latach 2010 – 2014. Z dotacji na zainstalowanie kolektorów będą mogli skorzystać właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, którzy wykażą się prawem do budynku, oraz wspólnoty mieszkaniowe, które będą chciały wykorzystać kolektory we własnych budynkach. Dotacje będą udzielane za pośrednictwem banków, które podpisały umowy o współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Natomiast realizacja kredytu nastąpi przez pokrycie udokumentowanych faktur zleceniami płatniczymi inwestora na konto dostawcy dóbr i usług. Dotacja na kolektory przewiduje, że dotacja wynosi 45 proc. kapitału kredytu, wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych. Chodzi tutaj zarówno o wydatki na zakup, jak i na montaż kolektorów słonecznych. Dotacje będą wypłacane tylko na kolektory spełniające normy PN EN-12975-2, lub posiadające certyfikat Solar Keymark. Maksymalny okres kredytowania wynosi 8 lat dla osób fizycznych, a 20 lat dla wspólnot mieszkaniowych. Natomiast karencja w spłacie może wynosić nawet do 6 miesięcy. W okresie spłaty bank skontroluje realizację inwestycji.

Więcej informacji

CZYSTA ENERGIA = ZDROWA ENERGIA

Konkurs dla uczniów szkół średnich województwa śląskiego "CZYSTA ENERGIA = ZDROWA ENERGIA". Wystarczy nakręcić telefonem komórkowym 2 minutowy film, aby wygrać atrakcyjne nagrody. Konkurs trwa do 8 kwietnia 2011 r. Organizatrzy oczekują na prace młodych ludzi promujące alternatywne, ekologiczne źródła energii, jako przyszłościowe rozwiązania dostępne dla każdego obywatela.
<a href='http://www.bogdanmarcinkiewicz.pl/konkursy,czysta-energia-zdrowa-energia,150.html'>Więcej informacji</a>

Kolejna edycja konkursu - Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011 Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu "Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2011".

Konkurs ma na celu nagrodzenie realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzenie publiczne w naszym regionie, a jego główną ideą jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej, a przez to - wzrost atrakcyjności i konkurencyjności województwa śląskiego.


Więcej informacji

Otwarty konkurs ofert ERW 2011Minister Pracy i Polityki Społecznej jako Krajowy Organ Koordynujący dla Europejskiego Roku Wolontariatu 2011 Propagującego Aktywność Obywatelską zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy;osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy; stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego; spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczeniu całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników, do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu 2011.

Konkurs "Świetlica – Dzieci – Praca"

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty podejmujące działania określone w Programie na rzecz tworzenia, odbudowywania lub podtrzymywania środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (świetlic, ognisk wychowawczych, klubów młodzieżowych organizujących zajęcia o charakterze socjoterapeutycznym), do których zalicza się :

- gminy;

- organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r.,

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (m.in. stowarzyszenia, fundacje,

towarzystwa);

- podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

do udziału w otwartym konkursie ofert w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie.

Więcej informacji

Konkursu grantowy Żywiec Zdrój „Po stronie natury”

 

Już po raz trzeci zostaną przyznane granty w konkursie ekologicznym organizowanym w ramach programu ekologicznego przez Żywiec Zdrój. Placówki oświatowo-wychowawcze z całej Polski mogą się ubiegać o przyznanie grantu o wysokości od 3 do 15 tysięcy złotych. Wnioski można składać do 15 marca. Tegoroczna edycja programu odbywa się pod hasłem „Po stronie natury”.

Więcej informacji

Konkurs dla organizacji pozarządowych - wygraj 5000 zł i poprowadź warsztaty edukacji finansowej dla społeczności lokalnych!

1 marca rusza konkurs „Edukacja finansowa dla społeczności lokalnych” skierowany do organizacji pozarządowych, które chcą przekazywać wiedzę z zakresu edukacji finansowej w społecznościach lokalnych. Pięć organizacji, które wykażą największe doświadczenie oraz inicjatywę w prowadzeniu projektów edukacyjnych, otrzyma nagrodę w wysokości 5000 zł oraz poprowadzi warsztaty Akademii Rodzinnych Finansów.


Więcej informacji

Od 2011 roku uczniowie szkół na terenie całej Polski mogą przyłączyć się do prowadzonych w ramach akcji Ekoszkoły zbiórek używanych telefonów komórkowych. Do tegorocznej edycji programu organizowanej przez firmę Greenfone – właściciela serwisu Stary Telefon.pl przyłącza się Fundacja Nasza Ziemia. Organizacja znana z ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata”.


Więcej informacji

Obserwatorium Kultury 2011

Obserwatorium Kultury 2011 

Uruchomiony został nabór do składania wniosków w programie dotacyjnym Obserwatorium Kultury 2011.

Ostateczny termin składania wniosków - 18 marca. Przewidywany budżet programu wynosi 1 mln zł.

Program adresowany jest wyłącznie do stowarzyszeń, fundacji i samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem samorządowych instytucji kultury współprowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Więcej informacji

„Seniorzy w akcji"

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłaszają ogólnopolski konkurs dotacyjny „Seniorzy w akcji” skierowany do osób 55 + i do par międzypokoleniowych, które chcą zrealizować projekt społeczny w oparciu o osobiste pasje.

Ze środków konkursu przyznane zostaną dotacje na realizację przedsięwzięć, które angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia, promują współpracę międzypokoleniową, a także sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych.

Więcej informacji

Przeżyj sportową przygodę! Zgłoś się do Piłkarskiego Pucharu Dzieci Danone 2011!

Już po raz 12. ruszyły zapisy do kolejnej edycji Piłkarskiego Pucharu Dzieci Danone 2011 - jednego

z największych turniejów piłkarskich dla dzieci w Polsce. W Pucharze biorą udział chłopcy i dziewczynki w wieku od 11 do 12 lat urodzeni pomiędzy 1. stycznia 1999 a 31. grudnia 2000 roku. Turniej ma już swoją 12-letnią tradycję na świecie, będąc integralną częścią Piłkarskiego Pucharu Dzieci Danone Nations Cup, międzynarodowych rozgrywek organizowanych przez Danone w 40 państwach. Co roku 2,5 mln dzieci z klubów sportowych i szkół na całym świecie uczestniczy w tym wydarzeniu. Ambasadorem i przyjacielem Danone Nations Cup jest jeden z najlepszych piłkarzy świata - Zinedine Zidane. Rozgrywki odbywają się zgodnie z regułami światowej federacji piłkarskiej - FIFA.

Więcej informacji

"Mikroprzedsiębiorca Roku" - konkurs dla aktywnych

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy od 7 lat organizuje Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorczości, zachęcenie do zakładania własnych firm oraz promowanie najlepszych z nich jako przykładów efektywnych działań gospodarczych.

Siódma edycja konkursu organizowana jest przy współpracy partnerów w ramach koalicji na rzecz mikroprzedsiębiorczości. W jej skład wchodzą: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Rzemiosła Polskiego oraz Inicjatywa Firm Rodzinnych.


Więcej informacji

XI edycja konkursu "Kruszec Biznesu"

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach pragnie serdecznie zaprosić do udziału w jedenastej edycji konkursu - Kruszec Biznesu. Celem projektu jest nagradzanie najlepszych firm z naszego regionu.

Do rywalizacji o statuetkę „Kruszec Biznesu” może przystąpić każde przedsiębiorstwo, funkcjonujące na rynku, od co najmniej pięciu lat.

Statuetka Kruszec Biznesu przyznawana jest w sześciu kategoriach:

·         Kategoria I – do 10 pracowników

·         Kategoria II – od 11 do 20 pracowników

·         Kategoria III – od 21 do 50 pracowników

·         Kategoria IV – od 51 do 100 pracowników

·         Kategoria V – od 101 do 250 pracowników

·         Kategoria VI – powyżej 250 pracowników

oraz

·         usługa roku

·         Wyrób roku

Więcej informacji

Program "Świetlica – Dzieci – Praca"

Sekretarz Stanu Jarosław Duda zatwierdził harmonogram działań na rok 2011 w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie w latach 2011-2015. Łączna kwota przeznaczona przez MPiPS na ten cel wynosi 800 tys. zł.

O dofinansowanie będą  mogły się ubiegać ogniska wychowawcze i koła zainteresowań dla dzieci
i młodzieży, świetlice środowiskowe i kluby młodzieżowe, organizujące zajęcia terapeutyczne.
20 najlepszych ofert otrzyma wsparcie w wysokości 40 tys. zł.

Konkurs zostanie ogłoszony na stronach internetowych MPiPS w marcu.

Źródło: www.mpips.gov.pl

DOTACJE UNIJNE DLA FIRM do 200 tys. PLN

Aktualnie przyjmujemy zgłoszenia do I rundy aplikacyjnej na rok 2011. 
Na początku 2011 roku polscy przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o dofinansowanie działań związanych z rozpoczęciem lub zwiększeniem eksportu. Polskie firmy mają możliwość pozyskania bardzo dużej dotacji na udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy oraz udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą.

Wsparcie działań związanych z wejściem na rynki zagraniczne. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 200 tys. PLN! Nasza firma w ramach wyżej wymienionego działania świadczy usługi doradcze (przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu), jak również przygotuje i rozliczy Państwa wnioski o dofinansowanie (Etap I oraz Etap II).

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 wspierane będą: 
  • wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym 
  • uzyskanie niezbędnych dokumentów do wprowadzenia produktów/usług na wybrany rynek zagraniczny 
  • udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy 
  • udział w zorganizowanych misjach gospodarczych za granicą 
  • doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranym rynku zagranicznym.
W I etapie powyższego działania możecie Państwo aplikować o pieniądze na usługę sporządzenia "Planu Rozwoju Eksportu". Kwota dotacji, jaką można uzyskać to 10 tys. zł. Maksymalny % dofinansowania to 80% kosztów kwalifikowanych projektu co oznacza, że ponosicie Państwo tylko 20% kosztów przygotowania Planu Rozwoju Eksportu.  
W II etapie aplikujecie Państwo o pieniądze na działania eksportowe, które zdefiniowane zostały we wcześniej sporządzonym Planie Rozwoju Eksportu. W etapie tym możecie Państwo uzyskać do 200 tys. zł (co stanowi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych projektu.) 
Centrum Informacji Gospodarczej oferuje Państwu kompleksową usługę. Nasza firma przeprowadzi Państwa przez cały proces pozyskiwania dotacji i przygotuje komplet dokumentów (wnioski, rozliczenia, Plan Rozwoju Eksportu).
 
Jednocześnie podkreślamy, że nie pobieramy prowizji od uzyskanego dofinansowania.

Szczegółowe informacje
tel./faks:+48 22 875 09 00
+48 22 875 09 01
e-mail:
zanetaslowik@cig-promocja.pl  

Centrum Informacji Gospodarczej 
03-984 Warszawa, ul. Szkoły Orląt 4 m.3 
e-mail:
cig@cig-promocja.pl  
tel. +48 22-875 09 00 
www.cig-promocja.pl

Spotkanie informacyjne dla osób zainteresowanych założeniem spółdzielni socjalnej.

W związku z naborem pomysłów na spółdzielnię socjalną w ramach projektu „Spółdzielnie socjalne drugiej generacji"  Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej zaprasza wszystkich zainteresowanych udziałem w projekcie na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 28 lutego o godzinie 13.00 w siedzibie Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej (Aleja Harcerska 3c, 41-500 Chorzów).

Organizatorzy proszą o telefoniczne potwierdzenie obecności do 25 lutego 2011r. do godziny 12.00 (nr tel. 32 273 26 62 - osoby do kontaktu: Grzegorz Olejniczak, Waldemar Żbik).

Źródło: www.ssdg.pl

 Więcej informacji

Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Więcej informacji

Chroń przyrodę dla przygody

Fundacja Nasze Środowisko informuje, że w 2011 roku planuje zorganizować ogólnopolski konkurs o tematyce selektywnej zbiórki dla szkół „Chroń przyrodę dla przygody”.

Nasza akcja obejmie cały kraj- minimum 1000 szkół i trwać będzie przez cały 2011 rok.

W ramach konkursu fundacja przeprowadzi szeroko rozumianą edukację ekologiczną dzieci i młodzieży w zakresie ochrony środowiska, recyklingu, segregowania odpadów. Planowana jest dystrybucja wśród uczniów materiałów edukacyjnych, gadżetów od sponsorów oraz gry edukacyjnej o tematyce ochrony środowiska, a sam konkurs polegać będzie na zbiórce jak największej ilości elektrośmieci ze swojego otoczenia.
Partnerem logistycznym akcji będzie firma Serwisownia Sp.z o.o., która będzie odbierać elektrośmieci z każdej szkoły w Polsce. Dzięki temu Fundacja będzie miała możliwość dotrzeć do każdego ucznia osobiście.


Więcej informacji

Drugie życie elektrycznych śmieci

W marcu 2011r. rusza trzecia ogólnopolska edycja konkursu edukacyjnego Europejskiej Platformy Recyclingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A oraz ERP Batteries Poland Sp. z o.o. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Celem konkursu „Drugie życie elektrośmieci” jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym i zużytymi bateriami oraz zwiększenie zbiórki tego sprzętu.

Więcej informacji

XI Turnieju Piłki Nożnej Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku

Startują zapisy drużyn do piłkarskich Mistrzostw Polski w kategorii U-10

czyli XI Turnieju Piłki Nożnej

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

- każdy może spełnić swoje piłkarskie marzenia

Rozpoczęły się zapisy do XI edycji Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”, czyli oficjalnych Mistrzostw Polski dziewcząt i chłopców w kategorii U-10. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca. Na zdobywców Pucharu Tymbarku i tytułu Mistrzów Polski,  obok wielkich emocji, czekają wspaniałe nagrody – wyjazd na imponujący stadion klubu Ajax Amsterdam oraz możliwość treningu w jednej z najlepszych, piłkarskich młodzieżowych szkółek świata.

Więcej informacji

Konkurs fotograficzny EISA MAESTRO

„Mój Kraj" to kolejny temat konkursu fotograficznego EISA MAESTRO, który odbywa się na etapie krajowym, a następnie międzynarodowym. Na zwycięzcę czeka prestiżowy tytuł EISA Maestro 2011 oraz publikacja w 17 europejskich magazynach fotograficznych. Termin zgłaszania prac konkursowych upływa 15 maja 2011 roku.

Więcej informacji

KONKURS PLASTYCZNY

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym na stworzenie KOMIKSU pt. „JAK WALCZĄ ZE ŚMIECIAMI EKO-WOJOWNICY?” Prace należy nadsyłać na adres:
Polski Klub Ekologiczny Koło Miejskie w Gliwicach ul. Ziemowita 1, 44-100 Gliwice, skr. poczt. 489 od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.Do wygrania cenne nagrody: aparaty cyfrowe, odtwarzacze mp4 i mp3, książki!
Stwórz ciekawą historię z pięcioma bohaterami: Mrówkulaturką, Szkłokodylem, Butelmisiem, Leoplastusiem oraz Gryzłomkiem.

Więcej informacji

IX edycja ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego o Laur Zawodziański

Miejski Dom Kultury „Bogucice - Zawodzie” w Katowicach zaprasza do wzięcia udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Turnieju Poetyckiego o Laur Zawodziański

Regulamin IX edycji Turnieju Poetyckiego o Laur Zawodziański

Konkurs o Europejską Nagrodę Młodzieżową im. Karola Wielkiego

"Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego" ma na celu wspieranie rozwoju świadomości na tematy europejskie wśród młodych ludzi, jak również ich zaangażowania w integrację europejską. Nagrodę przyznaje się za projekty realizowane przez młodych ludzi, które zwiększają zrozumienie, promują rozwój wspólnej tożsamości europejskiej i dają praktyczny przykład Europejczyków żyjących razem we wspólnocie.

"Europejska Nagroda dla Młodzieży im. Karola Wielkiego" przyznawana jest co roku przez Parlament Europejski oraz Fundację Międzynarodowej Nagrody im. Karola Wielkiego z Akwizgranu.

Więcej informacji

Międzynarodowy konkurs Banku Światowego

Bank Światowy zaprasza młodych ludzi do wzięcia udziału w Międzynarodowym konkursie pt. "Migracja młodzieży."

W 2011 roku organizator konkursu zachęca młodzież do podzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi migracji: korzyści, jakie niesie migracja, wyzwań z nią związanych oraz jej następstw.

Więcej informacji

Konkurs grantowy 2011

Program „Przemiany w Regionie” - RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Poprzez konkursy grantowe Program wspiera projekty służące dzieleniu się ze społeczeństwami krajów Europy Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Środkowej polskimi prodemokratycznymi doświadczeniami we wprowadzaniu zmian systemowych, gospodarki wolnorynkowej, nowoczesnego państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego.

Więcej informacji

Konkurs "Ekologiczny Pierwszy Dzień Wiosny"

Konkurs dla każdego na wydarzenie promujące rozwój zrównoważony oraz poszanowanie lasu i prawidłowe w nim zachowania

Celem konkursu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez szkoły, Kluby, przedszkola, organizacje lokalnych aktywności (np. happeningów, przemarszów, lekcji otwartych itp.) adresowanych do własnych uczniów i lokalnych społeczności.

Z okazji Międzynarodowego Roku Lasów, w 2011 roku zajęcia mają promować zrównoważony rozwój oraz poszanowanie lasu i prawidłowe w nim zachowania.

Więcej informacji

XXI KONKURS NA OPOWIADANIE O TEMATYCE OLIMPIJSKIEJ

Ogólnopolskie konkursy o tematyce olimpijskiej im. Jana Parandowskiego organizowane są od 1989 roku przez Polski Komitet Olimpijski przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratoriów Oświaty. Początkowo odbywały się one w cyklach dwuletnich a od 1993 roku organizowane są corocznie. Uczestniczą w nich dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjów.
W konkursie udział corocznie bierze średnio ok. 800 uczniów z całej Polski. Do roku 2009 do konkursów zgłoszono ok. 13.000 opowiadań.
Od 2001 roku patronem medialnym konkursu jest najstarsze polskie wydawnictwo dla młodzieży "Płomyczek", które drukuje regulamin konkursu, zamieszcza informacje o wynikach i w każdym numerze pisma prezentuje opowiadania laureatów kolejnych edycji konkursu. Wyniki konkursu podaje również "Magazyn Olimpijski".

Więcej informacji

Projekt dla sportu

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do udziału w projekcie „Sport i Środowisko - najlepsze praktyki". Prace projektowe polegające na opisie najciekawszych inicjatyw mogą być zgłaszane do końca czerwca.

Projekt dedykowany jest głównie dla Szkół Mistrzostwa Sportowego, placówek oświatowo-dydaktycznych o profilu sportowym oraz klubów i sekcji sportowych, które łączą rozwój fizyczny z działaniami edukacyjnymi.

Więciej informacji

Dofinansowanie z Funduszu Batorego

Dofinansowanie można otrzymać na przedsięwzięcia, które przeciwdziałają negatywnym konsekwencjom kryzysu lub starają się odpowiadać na nowe zagrożenia, jakie niesie on ze sobą, szczególnie dla wartości społeczeństwa otwartego.

Dzień Bezpiecznego Internetu

DBI czyli Dzień Bezpiecznego Internetu to święto bezpieczeństwa w sieci. Każdego roku w setkach szkół w całej Polsce z okazji DBI odbywają się apele, imprezy, konkursy, zajęcia komputerowe, happeningi i inne atrakcje! Konkurs "DBI Reporter" polega na zorganizowaniu w szkole oryginalnego przedsięwzięcia z okazji DBI.

Uczestnicy powinni przesłać reportaż (sprawozdanie i zdjęcia) z obchodów DBI we własnej szkole. Prace należy zgłaszać drogą elektroniczną, poprzez formularz konkursu w serwisie Sieciaki.

Przewidziano nagrody dla autora zwycięskiego reportażu, całej klasy, szkoły oraz nauczyciela. Sponsorami nagród w konkursie są firmy: Allegro, CD Projekt, Arcabit, Wydawnictwo Jaguar, Astra.

Prace na konkurs można zgłaszać do 30 marca 2011 r.


Więcej informacji

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl