NOWA USTAWA ŚMIECIOWA

Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych Czerwiec - Listopad 2014

Poniżej prezentujemy harmonogram wywozu odpadów zmieszanych oraz segregowanych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Kalety - w miesiącach czerwiec - listopad 2014 r.

Pobierz harmonogram


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 9.04.2014

URZĄD MIASTA KALETY

informuje, że w dniu 9 kwietnia br. tj. ŚRODA

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych bezpośrednio sprzed posesji w zabudowie jednorodzinnej zaś w zabudowie wielorodzinnej zbiórka nastąpi sprzed boksów śmietnikowych.

Zbiórkę przeprowadzi firma PZOM Waldemar Strach z siedzibą w Konopiskach.

W ramach zbiórki będą zbierane z gospodarstw domowych odpady wielkogabarytowe z umeblowania mieszkań typu:

- stare meble, dywany, wykładziny, materace, pierzyny, stolarka budowlana bez szyb (okna, drzwi), armatura sanitarna.

Zbiórka ww. odpadów następuje nieodpłatnie w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 7.04.2014

URZĄD MIASTA KALETY

informuje, że w dniu 7 kwietnia br. tj. poniedziałek od godziny 7.00

odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio sprzed posesji w zabudowie jednorodzinnej zaś w zabudowie wielorodzinnej zbiórka nastąpi sprzed boksów śmietnikowych.

Zbiórkę przeprowadzi firma TERRA Recykling S.A. , ul. Traugutta 42, 05-825 Grodzisk Mazowiecki posiadająca wpis w rejestrze Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

W ramach zbiórki będzie zbierany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny typu:

- komputery, monitory, drukarki, kserokopiarki, skanery, odbiorniki radiowe i telewizyjne,

- pralki, wirówki, lodówki, klimatyzatory, zmywarki, grzejniki elektryczne, odkurzacze, suszarki, lokówki, żelazka,

- elektronarzędzia, telefony, wagi elektroniczne, zabawki elektryczne, itp.

Zbiórka ww. sprzętu następuje nieodpłatnie.


Nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych LUTY - CZERWIEC 2014

Poniżej prezentujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Kalety oraz harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - zabudowa wielorodzinna w miesiącach LUTY - CZERWIEC 2014 r.

POBIERZ harmonogram zabudowa jednorodzinna

POBIERZ harmonogram zabudowa wielorodzinnaPrzypomnienie o konieczności złożenia DEKLARACJI o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, iż z końcem marca 2013 r. upłynął termin składania deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Do złożenia deklaracji obowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych, niestety znaczna część mieszkańców nie wywiązała się jeszcze z tego obowiązku, w związku z czym prosimy o jak najszybsze dokonanie formalności. Niezłożenie deklaracji nie skutkuje uniknięciem opłaty śmieciowej, spowoduje natomiast dodatkowe koszty i utrudnienia przy wprowadzaniu nowego systemu, gdyż konieczne będzie naliczenie opłaty poprzez wydanie decyzji administracyjnej. Każdy właściciel nieruchomości poprzez deklarację informuje Gminę o ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, a także o sposobie zbierania odpadów, tj. gromadzeniu odpadów z segregacją na poszczególne rodzaje lub gromadzeniu bez segregacji. Ze względu na fakt, iż opłata naliczana jest na podstawie osób zamieszkujących nieruchomość, a nie osób w niej zameldowanych, deklaracje są istotnym elementem stworzenia prawidłowej bazy danych systemu. Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona, wówczas każdorazowo konieczne będzie przeprowadzenie procedury wydania decyzji administracyjnej w sprawie naliczenia opłaty, co wiąże się z kosztami wysyłki wspomnianej decyzji. Przypominamy, iż wszelkie koszty związane z procesem gospodarki odpadami pokrywane są z wnoszonych przez Państwa opłat, gdyż Gmina nie może dopłacać do systemu. W związku z powyższym przeprowadzenie procedur wydawania decyzji rzutować będzie na koszty gospodarki odpadami na terenie naszej Gminy. Przypomina się także, że od 1 lipca 2013 r. każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany uiszczać bez wezwania opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości zaznaczonej w deklaracji bądź nałożonej decyzją administracyjną. Formularze deklaracji są do pobrania na stronie internetowej Miasta Kalety, a także do odbioru w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim. Prosimy o dokładne i rzetelne wypełnianie formularzy, by uniknąć konieczności ich korygowania. Jeżeli dane zawarte w deklaracji ulegną zmianie, wówczas właściciel nieruchomości obowiązany jest do złożenia w Urzędzie Miejskim nowej deklaracji w terminie 14 dni od momentu nastąpienia zmiany.

Nowy Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych – do końca roku 2013 ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Poniżej prezentujemy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Kalety w miesiącach: październik, listopad, grudzień 2013.

pobierz harmonogram

Nowe terminy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych do końca roku 2013 ZABUDOWA WIELORODZINNA

 

Informujemy, że w zabudowie wielorodzinnej (osiedla) wywóz odpadów komunalnych:

1) zmieszanych nastąpi w dniach :

- 4,18 oraz 31 październik (za 1 listopad)

- 8, 22 listopad

- 6,20 grudzień

2) ekologii:

- plastik - 1,15,29 październik

- 5,19 listopad

- 3,17 grudzień

- papier + szkło - 3,17,31 październik

- 7,21 listopad

- 5,19 grudzień

3) BIO:

- 2,16,30 październik

- 13,27 listopad

- 11,24 grudzień

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nowy Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - miesiąc wrzesień 2013 ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Poniżej prezentujemy harmonogram na miesiąc wrzesień 2013 wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Kalety.

pobierz harmonogram


Nowe Terminy wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - miesiąc wrzesień 2013 ZABUDOWA WIELORODZINNA

Informujemy, że w zabudowie wielorodzinnej (osiedla) wywóz odpadów komunalnych: zmieszanych nastąpi w dniach 6 oraz 20 wrzesień br., ekologii: - plastik – 3 oraz 17 wrzesień, - papier – 11 oraz 25 wrzesień, - szkło – 5 oraz 19 wrzesień, BIO – 4 oraz 18 wrzesień.

Nowy Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych - miesiąc sierpień 2013 ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Poniżej prezentujemy harmonogram na miesiąc sierpień 2013 wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej na terenie Miasta Kalety.

pobierz harmonogram

NOWE TERMINY WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH MIESIĄC SIERPIEŃ 2013 R.

Informujemy, że w zabudowie wielorodzinnej (osiedla) wywóz odpadów komunalnych:

1) zmieszanych nastąpi w dniach 9 oraz 23 sierpień br.

2) ekologii:

- plastik – 6 oraz 20 sierpień,

- papier – 7 oraz 21 sierpień,

- szkło – 8 oraz 22 sierpień,

3) BIO – 7 oraz 14 sierpień.

WAŻNA INFORMACJA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku z faktem, iż z dniem 13 sierpnia br. rozpoczyna się odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Kalety, przypominamy o wystawieniu w dniach odbioru, wskazanych w harmonogramie, pojemników i worków przed posesje do godziny 6:00 rano lub dnia poprzedniego w widocznym miejscu przy drodze. W przeciwnym wypadku odpady pozostaną na nieruchomości, a ich wywóz będzie miał miejsce dopiero w następnym miesiącu.

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z posesji przez Firmę Zakład Oczyszczania Miast Waldemar Strach

Przedstawiamy do publicznej wiadomości HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z POSESJI, PRZEZ FIRMĘ –PRYWATNY ZAKŁAD OCZYSZCZANIA MIASTA WALDEMAR STRACH (tj. worki oraz zawartość kubłów z ww. firmy). Uwaga! informacja powyższa nie dotyczy tych mieszkańców, którzy mają nadal na swojej posesji kubeł Firmy Remondis. Równocześnie w związku z pojawiającymi się kontrowersjami wśród mieszkańców Miasta Kalety, w sprawie ponoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącu lipcu br. (tj. podczas trwania „trybu awaryjnego”) wyjaśniamy, iż opłatę trzeba uiszczać do Urzędu Miejskiego w wysokości zgodnej ze złożoną deklaracją na nadany indywidualny rachunek bankowy widniejący na dowodzie wpłaty, w terminie do 15 lipca br. Z wpłat dokonanych przez mieszkańców, Urząd Miejski pokryje wszystkie koszty związane z wywozem odpadów gromadzonych zarówno w pozostawionych pojemnikach jak i gromadzonych w workach.

ZOBACZ  HARMONOGRAM

Prezentacja multimedialna o tematyce ekologicznej

Szanowni Mieszkańcy Kalet w związku z wdrażaniem w naszym mieście tzw. "Rewolucji śmieciowej" zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną, która zawiera cenne informacje z kluczowych, najbardziej aktualnych problemów ekologicznych, zwłaszcza odpadów komunalnych, co umożliwia kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w środowisku i stylu życia ludzi.

Zobacz prezentację

„REWOLUCJA ŚMIECIOWA” c.d. – pytania i odpowiedzi

 

„Co z popiołem?”

W związku z licznymi zapytaniami na temat nowego systemu gospodarowania odpadami , wyjaśniamy, iż każda nieruchomość jednorodzinna zostanie wyposażona w pojemnik na odpady zmieszane.

Jednakże to co do niego wrzucamy jest uzależnione od zadeklarowanego sposobu gromadzenia odpadów.

Przy zadeklarowaniu segregacji, do pojemnika na odpady zmieszane –

 wrzucamy m.in.:

- popiół,

- odpady higieniczne (np. pampersy),

- odchody zwierząt domowych,

- zużyte tekstylia,

- drobna ceramika,

- zwierzęce odpady kuchenne (np. odpadki z mięsa, ryb, kości)

nie wrzucamy m.in.:

- odpadów wskazanych do segregacji w workach,

- odpadów niebezpiecznych,

- przeterminowanych leków,

- odpadów z remontów (np. gruz, tapety, styropian).

„Co z nieruchomością obecnie niezamieszkałą?”

Każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia DEKLARACJI. W przypadku gdy nieruchomość jest obecnie niezamieszkała np. właściciel przebywa za granicą, wykazuje się w DEKLARACJI zerową ilość osób.

Z chwilą zmiany tzn. zamieszkania (nawet czasowego) należy złożyć nową DEKLARACJĘ.

„ Co oznacza naliczenie opłaty od osoby?”

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana będzie od wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość (również niemowląt) nie zaś od liczby osób zameldowanych.

„Czy nie wystawienie do odbioru worka z makulaturą pociąga za sobą jakieś konsekwencje?”

Nie, jednakże papier bądź makulatura nie mogą znaleźć się w pojemniku na odpady zmieszane jeżeli deklarujemy selektywną zbiórkę odpadów.

 

 

 

Rewolucja śmieciowa krok po kroku

Szanowni Mieszkańcy Kalet

W związku z wdrażaniem z dniem 1 lipca 2013 r. na terenie Miasta Kalety zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości zamieszkałych, przekazuję Państwu formularz DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ma obowiązek złożenia wypełnionej DEKLARACJI w Urzędzie Miejskim w Kaletach pokój nr 11, do dnia 31.03.2013 r. Do deklaracji dołączono BROSZURĘ zawierającą szczegółowe informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście.

Proszę o terminowe złożenie deklaracji, gdyż niewypełnienie tego obowiązku do 31.03.br., będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego, co spowoduje, że właściciel będzie obciążony wyższą stawką podstawową za odbiór i zagospodarowanie odpadami. Niezależnie od tego spowoduje to również wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co w konsekwencji może wpłynąć na podniesienie stawek opłaty za odbiór odpadów.

Burmistrz Miasta Kalety mgr Klaudiusz Kandzia

DEKLARACJA

ULOTKA INFORMACYJNA

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW

Pamiętaj o wypowiedzeniu umowy na wywóz śmieci

Szanowni Mieszkańcy Kalet! W związku z wdrażaniem na terenie Miasta Kalety zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości zamieszkałych, informujemy że należy pamiętać o wypowiedzeniu dotychczasowej umowy na odbiór odpadów komunalnych. Umowa ta powinna obowiązywać tylko do 30 czerwca 2013 r. W załączeniu WZÓR wypowiedzenia. Więcej informacji na temat wypowiedzenia umowy z dotychczasowym odbiorcą odpadów udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Kaletach inspektor Xymena Sudakowska tel. 34 352 76 60 oraz podinspektor Monika Gambuś tel. 34 352 76 60.

 WZOR Wypowiedzenie wywoz smieci.doc

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi

Uwaga przedsiębiorcy trudniący się wywozem odpadów

Zasady wpisu do gminnego rejestru działalności regulowanej, polegającej na świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, znajdujących się na terenie Gminy Kalety.

Przedsiębiorca, który zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Wpisu do rejestru dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy. 

Uwaga: Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie Burmistrza Miasta Kalety na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r.

Wymagane dokumenty:

Wniosek przedsiębiorcy o wpisanie do rejestru działalności regulowanej:

1. imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie;

2. NIP i REGON przedsiębiorcy; określenie rodzajów odpadów komunalnych przewidzianych do odbierania od właścicieli nieruchomości. 

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Dowód wniesienia opłaty skarbowej (opłata nie dotyczy podmiotu posiadającego w dniu 1 stycznia 2012 r. zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych, wydane przez Burmistrza Miasta Kalety).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miejski w Kaletach, ul. Żwirki i Wigury 2, 42-660 Kalety, sekretariat pok. 22.

Opłaty:

Opłata za dokonanie wpisu: 50,00 zł (przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych, są zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru działalności regulowanej)

Termin i sposób załatwienia:

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej dokonuje wpisu przedsiębiorcy do tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności gospodarczej, dla której rejestr jest prowadzony. Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze. Burmistrz Miasta Kalety dokonując wpisu do rejestru nadaje przedsiębiorcy numer rejestrowy, wydając stosowne zaświadczenie.

Podstawa prawna:

Art. 9b-9d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz 2008, z późn. zm.), art. 64-67 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.)Oświadczenie do wniosku o wpis do rejestru

Wniosek o wpis do rejestru

Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 1

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl