Poniedziałek, 24 Czerwca 2024  Imieniny: Jana, Danuty WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Regiony startują z konkursami dla MSP  

  Regiony powoli startują z konkursami dla MSP. Coraz więcej województw przedstawia harmonogramy naborów wniosków o unijne dotacje w ramach nowej perspektywy finansowanej 2014-2020. W niektórych z nich pierwsze konkursy adresowane do małych i średnich firm mają zostać ogłoszone już w II kwartale. Takie plany mają województwa: kujawsko-pomorskie, podlaskie, pomorskie i śląskie. Nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego ma ponad 505 mln euro na wzmocnienie badań naukowych, rozwój technologiczny i innowacje oraz podniesienie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Ponadto, prawie 96 mln euro przeznaczono na podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników i niemal 35 mln euro na stworzenie dogodnych warunków dla samozatrudnienia. Cały program jest podzielony na kilka priorytetów, z których każdy w inny sposób ma zwiększać zatrudnienie w regionie. Celem planowanych przedsięwzięć będzie m.in. wsparcie młodych pozostających bez pracy, poprawa kompetencji i kwalifikacji kadr pracowniczych sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zdobywanie i podnoszenie kwalifikacji zgodnie z potrzebami regionalnego rynku pracy - np. poprzez wsparcie osób, które chcą rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Osoba zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy, która przedstawi biznesplan, będzie mogła otrzymać wsparcie w wysokości około 21 tys. zł. Najpierw jednak będzie musiała złożyć wniosek o dofinansowanie do konkretnego operatora, którym będzie urząd pracy bądź inna instytucja. Osoba starająca się o dofinansowanie będzie musiała udowodnić (poprzez biznesplan), że działalność gospodarcza "będzie miała rację bytu przez co najmniej rok".
  - Pomoc w przygotowaniu biznesplanu jest obowiązkiem powiatowego urzędu pracy - doradców z zakresu przedsiębiorczości. Oceniać go będą eksperci zewnętrzni. W ramach Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia będą również organizowane staże, szkolenia, doradztwo zawodowe. Osoby bezrobotne będą mogły uzyskać tzw. bony na zasiedlenie, które umożliwią im pobyt w miejscu, gdzie zdecydują się podjąć pracę. Część tych pieniędzy zostanie przeznaczona również na doposażenie miejsc pracy u pracodawcy oraz na zorganizowanie stanowisk dla praktykantów.

  Według informacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dodatkowo w ramach środków przewidzianych na poprawę efektywności energetycznej aż 33 mln euro oferuje się wyłącznie dla przedsiębiorców, m.in. na modernizację i rozbudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie, na modernizację elektryczną budynków, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii.

  Środki unijne zostały podzielone według tzw. osi priorytetowych. Dla przedsiębiorców dedykowana oś pierwsza- „Nowoczesna gospodarka” –oraz trzecia- „Konkurencyjność MŚP”.  Wsparcie koncentrować się będzie na wzmocnieniu tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji. Obejmuje ono inwestycję w infrastrukturę badawczą służącą tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w najbardziej przyszłościowych sektorach gospodarki regionu.

  Głównym celem nowej perspektywy w regionach będzie wsparcie wdrożenia innowacji w przedsiębiorstwach. Największe szanse na środki unijne mają więc te mikro, małe i średnie firmy, które zamierzają rozwijać się technologicznie. Spora pula pomocy w regionach przeznaczona jest na wsparcie cyfrowe, świadczenia e–usług, wdrażanie technologii informacyjno- komunikacyjnych w przedsiębiorstwach. Firmy mogą również liczyć na dotacje z regionalnych programów operacyjnych, wspierające ich kapitał ludzki.
  Duże kwoty zostały przewidziane na podnoszenie kompetencji pracowników przedsiębiorstwa. Największą popularność nadal maja dotacje na szkolenia. Niektóre szkolenia dostępne będą bezpośrednio dla przedsiębiorstw, z niektórych pracownicy będą mogli skorzystać zgłaszając się do projektu indywidualnie jako osoba pracująca, a nie jako pracownik konkretnego przedsiębiorstwa. Większe firmy również znajdą środki przeznaczone na działalność badawczo-rozwojową, współpracę z jednostkami naukowymi.

  W poprzedniej perspektywie do przedsiębiorców trafiało około miliarda złotych. Pieniądze te wykorzystano na wiele inwestycji w różnych obszarach, dlatego konkursy przeznaczone dla małych i średnich firm były jednymi z bardziej obleganych przez wnioskodawców. Z pewnością nie mniejszy apetyt obserwować będziemy także teraz. Dlatego warto zainteresować się nową pulą środków.

  Bezpłatne informacje o możliwość dofinansowania można uzyskać w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w Katowicach, Bielsku- Białej, Rybniku, Sosnowcu i Częstochowie.

  Źródło: „Dziennik Zachodni” i www.onet.pl

  Regiony startują z konkursami dla MSP

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM