Sobota, 24 Lutego 2024  Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Rekrutacja do szkoły podstawowej  

  Procedury przyjęcia dziecka do klasy pierwszej i klas pozostałych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalety

  Rekrutacja dzieci do szkół podstawowych dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

  KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Rok szkolny 2015/2016

  1. Dzieci sześcioletnie i  siedmioletnie :

  a) przyjmowane z urzędu –  zameldowane  w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności ( rodzice wypisują KARTĘ ZAPISU DZIECKA – załącznik nr 1 )

  b)dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

  2. Dzieci sześcioletnie zameldowane w obwodzie szkoły w Kaletach urodzone w roku 2009 mają obowiązek realizacji obowiązku szkolnego.

  Rok szkolny 2015/2016

  1. Nowi uczniowie do pozostałych klas:

  a)przyjmowane z urzędu – zameldowane  w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła  dysponuje wolnymi miejscami na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

  Wymagane dokumenty i terminy rekrutacji

  Zapisy dzieci do klasy pierwszej trwają od  1-30 marca br.

  1. Rodzic (prawny opiekun) osobiście zgłasza dziecko w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.00 od poniedziałku do piątku, składając kartę zgłoszenia dziecka do szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka spoza obwodu szkoły oprócz karty zgłoszenia dziecka składają wniosek do dyrektora szkoły.

  Wzór wniosku o przyjęcie dziecka – załącznik nr 2

  2. Warunki i tryb przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.

  3.W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole poza obwodem, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są  do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez ich dziecko obowiązku szkolnego/ rocznego przygotowania przedszkolnego.

  4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I następuje w ostatnim dniu maja,  rodzice mogą zapoznać  się z nią w sekretariacie szkoły. Lista uczniów przyjętych spoza obwodu ogłoszona zostaje po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.

  5. Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci i przydzielenie wychowawców odpowiada dyrektor szkoły.

  6. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem podejmuje dyrektor szkoły  w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski rodziców (prawnych opiekunów) dzieci, których rodzeństwo jest już uczniami szkoły oraz dzieci pracowników szkoły. Pozostałe dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.

  Rekrutacja do szkoły podstawowej

  Procedury przyjęcia dziecka do klasy pierwszej i klas pozostałych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Kalety

  Rekrutacja dzieci do szkół podstawowych dokonuje się z zachowaniem następujących zasad:

  KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  Rok szkolny 2015/2016

  1. Dzieci sześcioletnie i  siedmioletnie :

  a) przyjmowane z urzędu –  zameldowane  w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności ( rodzice wypisują KARTĘ ZAPISU DZIECKA – załącznik nr 1 )

  b)dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

  2. Dzieci sześcioletnie zameldowane w obwodzie szkoły w Kaletach urodzone w roku 2009 mają obowiązek realizacji obowiązku szkolnego.

  Rok szkolny 2015/2016

  1. Nowi uczniowie do pozostałych klas:

  a)przyjmowane z urzędu – zameldowane  w obwodzie szkoły, w oparciu o dane z ewidencji ludności, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli szkoła  dysponuje wolnymi miejscami na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) skierowany do dyrektora szkoły.

  Wymagane dokumenty i terminy rekrutacji

  Zapisy dzieci do klasy pierwszej trwają od  1-30 marca br.

  1. Rodzic (prawny opiekun) osobiście zgłasza dziecko w sekretariacie szkoły w godzinach 7.30 – 15.00 od poniedziałku do piątku, składając kartę zgłoszenia dziecka do szkoły. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka spoza obwodu szkoły oprócz karty zgłoszenia dziecka składają wniosek do dyrektora szkoły.

  Wzór wniosku o przyjęcie dziecka – załącznik nr 2

  2. Warunki i tryb przyjmowania uczniów niebędących obywatelami polskimi określają odrębne przepisy.

  3.W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole poza obwodem, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są  do powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu realizacji przez ich dziecko obowiązku szkolnego/ rocznego przygotowania przedszkolnego.

  4. Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klasy I następuje w ostatnim dniu maja,  rodzice mogą zapoznać  się z nią w sekretariacie szkoły. Lista uczniów przyjętych spoza obwodu ogłoszona zostaje po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych.

  5. Za tworzenie oddziałów, dobór dzieci i przydzielenie wychowawców odpowiada dyrektor szkoły.

  6. Decyzję o przyjęciu dzieci zamieszkałych poza obwodem podejmuje dyrektor szkoły  w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W pierwszej kolejności rozpatruje się wnioski rodziców (prawnych opiekunów) dzieci, których rodzeństwo jest już uczniami szkoły oraz dzieci pracowników szkoły. Pozostałe dzieci przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.

   

  Karta zapisu dziecka do klasy I

  Załącznik nr 2

  Rekrutacja do szkoły podstawowej

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM