Piątek, 21 Czerwca 2024  Imieniny: Alicji, Alojzego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z II sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  II sesja Rady Miejskiej w Kaletach 11 grudnia 2014 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się II sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczył Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 13 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. W drugim punkcie porządku obrad burmistrz wraz z przewodniczącym wręczyli nagrody dla laureatów konkursu na najpiękniejszy balkon i przydomowy ogród ,w tym roku nagrodzeni zostali: - w kategorii najpiękniejszy ogród: I miejsce Pan Łukasz Joszko z Kuczowa, II miejsce Pan Rafał Penkaty z Jędryska, III miejsce Pan Norbert Hadelka z Kuczowa - wywróżenia za najpiękniejszy balkon: Pani Jolanty Mazur - Kawarskiej Pani Stefanii Marciniak - Mocek  W kolejnych punktach porządku obrad radni podjęli następujące uchwały:

  Nr 3/II/2014 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach. Po zgłoszeniu kandydatury (radnej Janiny Perz) komisja skrutacyjna w składzie Irena Nowak – przewodnicząca, Mirosława Potempa oraz Krzysztof Rogocz, przeprowadziła głosowanie tajne nad wyborem wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Kaletach. W wyniku głosowania tajnego wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Kaletach została radna Janina Perz (13 głosów za). Nr 4/II/2014 w sprawie składu osobowego stałych komisji Rady Miejskiej w Kaletach (składy komisji stałych rady podobnie jak w poprzedniej kadencji będą liczyły po 5 członków).

  Nr 5/II/2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej. W wyniku głosowania jawnego ustalony został skład Komisji Rewizyjnej. Członkami komisji zostali: Ryszard Sendel, Michał Brol, Grzegorz Krupa, Mirosława Potempa i Edward Drabik.

  Nr 6/II/2014 w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach. W wyniku głosowania jawnego przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został radny Ryszard Sendel.

  Nr 7/II/2014 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. W wyniku głosowania jawnego ustalony został skład Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Członkami komisji zostali: Irena Nowak, Mirosława Potempa, Antoni Jeż, Piotr Kuder, Krzysztof Rogocz. W wyniku ukonstytuowania się komisji przewodniczącą została radna Irena Nowak, wiceprzewodniczącą została radna Mirosława Potempa.

  Nr 8/II/2014 w sprawie powołania Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska. W wyniku głosowania jawnego ustalony został skład Komisji Gospodarczej, Rynku Pracy, Bezpieczeństwa, Praworządności i Ochrony Środowiska. Członkami komisji zostali: Kazimierz Złotosz, Alojzy Rupik, Ryszard Sendel, Adam Gabryś, Krzysztof Rogocz. Po ukonstytuowaniu się komisji przewodniczącym został radny Kazimierz Złotosz.

  Nr 9/II/2014 w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów. W wyniku głosowania jawnego ustalony został skład Komisji Budżetu i Finansów. Członkami komisji zostali: Teresa Mryka, Irena Nowak, Kazimierz Złotosz, Edward Drabik i Grzegorz Krupa. Po ukonstytuowaniu się komisji przewodniczącym został radny Edward Drabik, wiceprzewodniczącą - radna Teresa Mryka.

  Nr 10/II/2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia burmistrza Miasta Kalety.

  Nr 11/II/2014 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2014 rok.

  W trakcie obrad burmistrz przedstawił sprawozdanie poprzedniej kadencji o stanie gminy, jak również prezentację multimedialną na temat realizacji zadań oświatowych Miasta Kalety oraz prezentację dotyczącą możliwości aplikowania przez Miasto Kalety o środki zewnętrzne w nowej perspektywie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z II sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM