Sobota, 02 Marca 2024  Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z VI sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  16 kwietnia 2015 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się VI sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczył przewodniczący Rady Miejskiej Eugeniusz Ptak.

  W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.

  W pierwszych punktach porządku obrad burmistrz Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Eugeniuszem Ptakiem wręczyli nagrody laureatom Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim, a następnie przedstawili sprawozdania z okresu międzysesyjnego.

  W kolejnych punktach radni podjęli następujące uchwały:

  Nr 45/VI/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2015-2017.

  Nr 46/VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

  Nr 47/VI/2015 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.

  Nr 48/VI/2015 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.

  Nr 49/VI/2015 w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Kalety do przyjęcia dotacji i zawarcia umowy.

  Nr 50/VI/2015 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Tarnogórskiemu w 2015 r.

  Nr 51/VI/2015 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2015 rok.

  Nr 52/VI/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

  Nr 53/VI/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.

  Nr 54/VI/2015 w sprawie uchylenia uchwały Nr 33/V/2015  z dnia 5 marca 2015 r.

  Nr 55/VI/2015 w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kalety z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

  W następnej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kaletach Ryszard Sendel przedstawił wyniki kontroli dot. funkcjonowania ustawy śmieciowej w 2014 r. i gospodarki odpadami na terenie Miasta.

  W punkcie wolne wnioski i informacje radni zgłaszali bieżące sprawy.

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z VI sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM