Wtorek, 27 Lutego 2024  Imieniny: Gabriela, Anastazji WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W dniu 26 lipca 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się zwołana w trybie nadzwyczajnym, XXIX sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczył Eugeniusz Ptak - przewodniczący Rady Miejskiej. W związku z udziałem w sesji 14 radnych, obrady były prawomocne.
  Na wstępie przewodniczący udzielił głosu mieszkańcom ulicy Wolności, którzy poruszyli problem nawierzchni tej drogi oraz ograniczenia na niej prędkości.
  W trakcie sesji radni podjęli uchwały:
  Nr 213/XXIX/2017 zmieniająca uchwałę Nr 180/XXIV/2017 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i stacji podciśnieniowej w Kaletach Miotku, Zielonej, Mokrusie i Truszczycy. Etap I – Kalety Miotek wraz z przyłączeniami.
  Nr 214/XXIX/2017 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2017 rok.
  Nr 215/XXIX/2017 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029.
  Nr 216/XXIX/2017 zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Kalety-Zachód”.
  Nr 217/XXIX/2017 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
  Nr 218/XXIX/2017 w sprawie najmu lokalu użytkowego.
  Nr 219/XXIX/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
  Nr 220/XXIX/2017 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy a realizujących zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Kalety.

  Małgorzata Mazur

  Sprawozdanie z XXIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM