Środa, 29 Listopada 2023  Imieniny: Blazeja, Saturnina WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W czwartek, 10 maja 2018 r., w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyli Eugeniusz Ptak – Przewodniczący Rady Miejskiej oraz wiceprzewodnicząca Janina Perz. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał.
  Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej Eugeniuszem Ptakiem, złożyli najserdeczniejsze życzenia Panu Kazimierzowi Złotoszowi – zastępcy naczelnika OSP Kalety z okazji obchodzonego niedawno Dnia Strażaka oraz wręczyli okolicznościowy dyplom.  Po sprawozdaniach przewodniczącego Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego oraz przyjęciu oceny zasobów pomocy społecznej i demograficznej gminy Kalety za 2017 rok radni podjęli następujące uchwały:
  Nr 280/XXXVII/2018 w sprawie przejęcia przez gminę Kalety udziałów w prawach własności budynków wielomieszkaniowych wraz z udziałami w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych.
  Nr 281/XXXVII/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  Nr 282/XXXVII/2018 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  Nr 283/XXXVII/2018 w sprawie wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego w sprawie podziału Powiatu Tarnogórskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów, granic oraz liczby radnych.
  Nr 284/XXXVII/2018 w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kalety w 2018 roku.
  Nr 285/XXXVII/2018 w sprawie terminu sezonu kąpielowego oraz ewidencji miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie gminy Kalety w 2018 roku.
  Nr 286/XXXVII/2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Kalety dotyczących wejścia Gminy Kalety w skład związku metropolitalnego w województwie śląskim – Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii.
  Nr 287/XXXV/2018 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2018 rok.
  Nr 288/XXXV/2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029.
  W punkcie interpelacje i zapytania radnych zgłaszano bieżące sprawy.

  Sprawozdanie z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM