Sobota, 02 Marca 2024  Imieniny: Heleny, Halszki, Pawla WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z X sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  W poniedziałek, 2 września 2019 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się X sesja Rady Miejskiej w Kaletach, obradom przewodniczyła Janina Perz - przewodnicząca Rady Miejskiej. W pierwszych punktach porządku obrad Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia wraz z przewodniczącą Janiną Perz wręczyli nagrody laureatom konkursu miejskiego na najpiękniejszy balkon oraz przydomowy ogród.  Po sprawozdaniach przewodniczącej Rady Miejskiej i burmistrza z okresu międzysesyjnego, radni podjęli następujące uchwały.
  Nr 77/X/2019 w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę nauczycieli oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Kalety, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych.
  Nr 78/X/2019 w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Placówek Oświatowych w Kaletach i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Kaletach i nadania mu statutu.
  Nr 79/X/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia czteroletniego Technikum w Kaletach w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach w pięcioletnie Technikum w Kaletach w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach.
  Nr 80/X/2019 w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach w czteroletnie Liceum Ogólnokształcącego w Kaletach w Zespole Szkół Publicznych w Kaletach.
  Nr 81/X/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum im ks. Pawła Rogowskiego w Kaletach w Zespole Szkół w Kaletach.
  Nr 82/X/2019 w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Publicznego Gimnazjum w Kaletach Miotku w Zespole Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku.
  Nr 83/X/2019 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.
  Nr 84/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego.
  Nr 85/X/2019 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
  Nr 86/X/2029 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody.
  Nr 87/X/2019 w sprawie zmian budżetu Miasta Kalety na 2019 rok.
  Nr 88/X/2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029.

  Po podjęciu przez radnych uchwał, przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół kontroli przebudowy odcinka drogi gminnej - ul. Księżycowa w Kaletach II etap. W punkcie interpelacje i zapytania radnych zgłaszano bieżące sprawy.

  Sprawozdanie z X sesji Rady Miejskiej w Kaletach

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM