Wtorek, 16 Lipca 2024  Imieniny: Mariki, Benity, Eustachego WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach za 2018 rok  

  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2018 r. odbyła 4 posiedzenia. Komisja wezwała 11 osób, z których 5 osoby zgłosiły się na posiedzenia komisji.

  Z ww. osobami przeprowadzono rozmowy motywacyjne do podjęcia leczenia odwykowego. Osoby były wzywane na posiedzenie komisji na wniosek rodziny, pracowników socjalnych MOPS w Kaletach, Policji oraz pedagogów szkolnych.

  Wezwane osoby otrzymały skierowanie do uczęszczania w zajęciach terapeutycznych Kaletańskiego Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich „Twoja Szansa”, a także na zajęcia z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień.

  W 2018 roku terapią z Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień było objętych 14 osób – mieszkańców Kalet, zajęcia odbywały się w budynku Urzędu Miasta w Kaletach.

  W 2018 Komisja wydała 1 pozytywne postanowienie dotyczące pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

  Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyłączyła się również do Programu „Bezpiecznie – chce się żyć”, realizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Komendą Powiatową Policji w Katowicach.

  Ponadto m.in. w roku ubiegłym, została przeprowadzona Diagnoza Problemów Społecznych na terenie Kalet, a także szkolenie pt. „Kampania informacyjna dla sprzedawców napojów alkoholowych na terenie Miasta Kalety”.

  Dodatkowo członkowie Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach, w 2018 roku uczestniczyli w spotkaniach Zespołu Interdyscyplinarnego, który zajmuje się sprawami dot. przemocy w rodzinie.

  Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaletach za 2018 rok

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM