Środa, 24 Kwietnia 2024  Imieniny: Horacego, Feliksa, Grzegorza WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

  • Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kalety  

    W dniu 21 marca 2015 r. w Miejskim Domu Kultury w Kaletach odbyło się zebranie sprawozdawcze miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej. Gośćmi tego spotkania byli: Pani Janina Perz – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach, Pan Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, kpt. Gerard Nickiel – zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Tarnowskich Górach, podkom. Tomasz Olczyk - Komendant Komisariatu Policji w Kaletach. Otwarcie zebrania dokonał druh Adrian Galios – prezes OSP, który przewodniczył również zebraniu. Członkowie Zarządu OSP złożyli sprawozdania: z działalności OSP za 2014 rok - Dh Kazimierz Złotosz, sprawozdanie finansowe za 2014 rok – Dh Jerzy Molenda, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP za 2014 rok – Dh Zdzisław Kozak. W przedstawionych sprawozdaniach z działalności OSP za 2014 rok szczególną uwagę zwrócono na zakup dla jednostki średniego samochodu pożarniczego MERCEDES – BENZ oraz sprzętu strażackiego: drabiny pożarniczej, wentylatora oddymiającego, sani lodowych oraz zestawu uzupełniającego PSP. Podkreślono również duże zaangażowanie się strażaków w organizowane szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego i udzielania pierwszej pomocy. Po dyskusji nad sprawozdaniami, na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie walnego zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP. Prezes OSP druh Adrian Galios podziękował za udzielenie absolutorium oraz za zaufanie jakim obdarzyli zarząd strażacy w roku sprawozdawczym. Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia w swoim wystąpieniu podziękował zarządowi OSP Kalety za dotychczasową bardzo dobrą współpracę, a strażakom OSP za duże zaangażowanie się w pracach społecznych na rzecz ochrony przeciwpożarowej miasta oraz czynny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych. Szczególne podziękowanie skierował do Naczelnika OSP Dh Kazimierza Złotosza za wykonane prace w dostosowaniu boksu garażowego do nowo zakupionego samochodu pożarniczego oraz duże zaangażowanie się w pozyskaniu dotacji na zakup tego samochodu. Podziękował również strażakom za czynny udział w uroczystościach państwowych i kościelnych odbywających się na terenie miasta oraz w zabezpieczeniu miejscowych festynów i imprez. Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz miasta zapewnił strażaków o dalszej, dobrej współpracy ze strony władz miasta na rzecz rozwoju jednostki OSP. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Kaletach Pani Janina Perz gratulowała naszym strażakom mobilności jednostki, dobrego wyposażenia w sprzęt bojowy. W swoim wystąpieniu dużą uwagę zwróciła na wyszkolenie strażaków do udziału w różnych akcjach ratowniczych. Życzyła strażakom bezpiecznego udziału i powrotu z akcji ratowniczo – gaśniczych. Kpt. Gerard Nickiel – zastępca dowódcy JRG w Tarnowskich Górach podziękował strażakom za duże zaangażowanie się w prowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta i powiatu tarnogórskiego. W swoim wystąpieniu podkreślił, że nasza OSP Kalety wyposażona jest w najlepszy sprzęt pożarniczy. Duże podziękowania skierował na ręce Burmistrza Miasta – Klaudiusza Kandzi oraz Rady Miejskiej w Kaletach za duży wkład finansowy na utrzymanie porządku publicznego oraz za bardzo dobrą współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej miasta i powiatu tarnogórskiego. W swojej wypowiedzi zapewnił, że dalej będzie kontynuowana bardzo dobra współpraca Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach z władzami miasta Kalety. Podkom. Tomasz Olczyk - Komendant Komisariatu Policji w Kaletach podziękował strażakom za dotychczasową dobrą współpracę w zakresie ochrony przeciwpożarowej naszego miasta. W swoim wystąpieniu podkreślił również dobrą współpracę w zabezpieczeniu miejscowych imprez. Życzył strażakom bezpiecznego udziału w prowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych. Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, była okazja wymienić poglądy i uwagi oraz zgłosić postulaty do realizacji na przyszłość.    Walne zebranie sprawozdawcze OSP Kalety

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM