Środa, 29 Listopada 2023  Imieniny: Blazeja, Saturnina WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Zebranie Sprawozdawcze OSP Kalety  

  W dniu 18 marca 2017 r. w restauracji „GOŚCINNA” w Kaletach odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Kaletach. Gośćmi tego spotkania byli: Pan Eugeniusz Ptak – przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach, Pan Klaudiusz Kandzia – Burmistrz Miasta Kalety, Pan Krzysztof Rogocz – radny Rady Miejskiej w Kaletach, druh Jan Ozga – prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tarnowskich Górach, mł. bryg. Ryszard Koszowski – zastępca dowódcy JRG Radzionków.

  Otwarcie zebrania dokonał druh Henryk Złotosz – prezes OSP, który powitał zaproszonych gości i strażaków przybyłych na zebranie sprawozdawcze OSP. Na przewodniczącego zebrania wybrano druha Kazimierza Złotosza. Członkowie Zarządu OSP złożyli sprawozdania: z działalności OSP za 2016 rok - Dh Łukasz Kłosek, sprawozdanie finansowe za 2016 rok – Dh Michał Maruszczyk, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OSP za 2016 rok – Dh Zdzisław Kozak.

  W przedstawionych sprawozdaniach z działalności OSP za 2016 rok szczególną uwagę zwrócono na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla miejscowej jednostki oraz szkolenie strażaków w zakresie ratownictwa technicznego, kierowania ruchem drogowym, udzielania pierwszej pomocy.

  Po dyskusji nad sprawozdaniami, na wniosek Komisji Rewizyjnej członkowie walnego zebrania jednogłośnie udzielili absolutorium Zarządowi OSP.

  Następnie głos zabierali zaproszeni goście. Burmistrz Miasta Klaudiusz Kandzia w swoim wystąpieniu podziękował strażakom OSP za duże zaangażowanie się w służbie społecznej na rzecz miasta, za czynny udział w akcjach ratowniczo gaśniczych na terenie miasta i powiatu tarnogórskiego oraz udział w pracach społecznych na rzecz ochrony przeciwpożarowej miasta. Szczególne podziękowanie skierował do Dh Kazimierza Złotosza który w Radzie Miejskiej przewodniczy komisji gospodarczej, za zgłaszanie potrzeb dla miejscowej jednostki OSP oraz pomoc w uzyskaniu dotacji na zakup nowego sprzętu pożarniczego. Na zakończenie swojego wystąpienia burmistrz miasta zapewnił strażaków o dalszej, dobrej współpracy ze strony władz miasta na rzecz rozwoju jednostki OSP. Życzył strażakom bezpiecznego udziału i powrotu z akcji ratowniczo – gaśniczych.

  Druh Jan Ozga – prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Tarnowskich Górach podziękował strażakom z naszej jednostki OSP za gotowość bojową strażaków, która jest bardzo wysoka. W swojej wypowiedzi stwierdził, że brać strażacka niesie dobro dla naszego społeczeństwa, dla miasta, dla ludzi. Dziękował również ludziom którzy są członkami wspierającymi OSP oraz rodzinom strażackim za ich wyrozumiałość i cierpliwość.

  Mł. bryg. Ryszard Koszowski – zastępca dowódcy JRG Radzionków w swojej wypowiedzi stwierdził, że współpraca między OSP Kalety, a PSP w Tarnowskich Górach układa się bardzo dobrze. Podziękował strażakom za duże zaangażowanie się w prowadzonych akcjach ratowniczo – gaśniczych na terenie miasta i powiatu tarnogórskiego oraz dużą mobilność jednostki.

  Przewodniczący Rady Miejskiej w Kaletach Pan Eugeniusz Ptak podziękował strażakom za dotychczasową dobrą współpracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej miasta. Zapewnił strażaków, że środki finansowe na ochronę przeciwpożarową miasta zawsze będą. Jednocześnie przypomniał, że Rada Miejska w 2014 roku jednogłośnie zabezpieczyła kwotę 389.360,00 złotych na zakup nowego samochodu pożarniczego MERCEDES.

  Życzył strażakom bezpiecznych akcji ratowniczo – gaśniczych. Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, była okazja wymienić poglądy i uwagi oraz zgłosić postulaty do realizacji na przyszłość.

  Marian Marmajewski

   

   

  Zebranie Sprawozdawcze OSP Kalety

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM