Poniedziałek, 22 Kwietnia 2024  Imieniny: Kai, Leonii, Sotera WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Aktualności

 • Znów rośnie zadłużenie KZCP wobec Miasta  

  Proces likwidacji Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych trwa od 1994 roku. Od tego czasu zadłużenie KZCP wobec Miasta Kalety stale rosło i na koniec 2010 roku wynosiło 1.069.567,00 zł. W wyniku działań likwidatora i władz miasta zadłużenie to na koniec 2014 roku zmalało do kwoty 119.478,08 zł. Obecnie zadłużenie wobec miasta ponownie wrosło i wynosi 782.211,60.

  W związku z powyższym, w miesiącu lutym br. w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach, na prośbę Burmistrza Miasta Kalety Klaudiusza Kandzi, miało miejsce spotkanie z I Wicewojewodą Śląskim Janem Chrząszczem.

  Głównym tematem prowadzonych rozmów była nieuregulowana kwestia przejęcia lokali mieszkalnych przy ul. Fabrycznej oraz ul. Lublinieckiej w Kaletach. Burmistrz wyjaśnił, że mając na względzie oczekiwania społeczne i dobro lokatorów tych mieszkań, Rada Miejska w Kaletach w 2018 r. podjęła uchwałę, w sprawie przejęcia przez Gminę Kalety lokali mieszkalnych, wraz z prawem użytkowania gruntu. Natomiast do chwili obecnej temat ten nie został uregulowany prawnie przez likwidatora KZCP. Na spotkaniu kierownik oddziału Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach - Pani Beata Dyduch pełniąca obowiązki likwidatora, przedstawiła stan postępowania w sprawie regulacji zasiedlonych lokali mieszkalnych oraz przekazała informację dotyczącą planowanych sprzedaży nieruchomości gruntowych oraz niezasiedlonych lokali mieszkalnych.

  Ponadto istotną kwestią poruszaną na spotkaniu był zły stan techniczny nieruchomości pozostających w użytkowaniu KZCP, m.in. dawnego taśmociągu biegnącego nad drogą powiatową – ul. Fabryczną. Burmistrz poprosił o działania ze strony Województwa, zmierzające do rozwiązania zagrażającego bezpieczeństwu problemu.

  W spotkaniu uczestniczyła także Pani Daria Kolonko - dyrektor Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Pan Tomasz Galios - kierownik Referatu Gospodarki Mieniem Gminy Kalety.

  Znów rośnie zadłużenie KZCP wobec Miasta

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM