Niedziela, 03 Marca 2024  Imieniny: Maryny, Kunegundy, Tycjana WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Gospodarka odpadami

 • Informacja w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych  

  Drodzy mieszkańcy Z dniem 31 grudnia 2018 r. dobiega końca 3-letni okres obowiązywania umowy zawartej z PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Państwa posesji. Wartość tej umowy pozwoliła na utrzymanie stawek opłat za wywóz odpadów w wysokościach: 8,50 zł za odpady segregowane i 17,00 zł za odpady zmieszane.

  Miasto Kalety obecnie uczestniczy w procedurze przetargowej na wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na kolejne lata. Jednakże do czasu wyłonienia w trybie przetargu nowego podmiotu, który świadczyłby ww. usługę od dnia 1 stycznia 2019 r. zaistniała konieczność udzielenia zamówienia z wolnej ręki na czas niezbędny do zakończenia postępowania przetargowego. Umowa taka została podpisana z Wykonawcą, który obecnie świadczy usługę wywozu odpadów, co nie powoduje reorganizacji harmonogramu usług oraz usprawni świadczenie usługi. Jednak wynegocjowane stawki są drastycznie wyższe od tych, które obecnie obowiązywały.

  Cena za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów zmieszanych wzrosła o 100%. Cena za odbiór i zagospodarowanie 1 tony odpadów segregowanych wzrosła o prawie 700%.

  Ponadto obserwując rozstrzygnięcia przetargów na świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych sąsiednich gmin na rok 2019 i lata następne można zauważyć bardzo duży wzrost kwot stawek w formularzach ofertowych. Ceny są nawet o 900% wyższe. Taka sytuacja ma zasięg ogólnopolski i jest ona związana z bardzo dużym wzrostem cen na instalacjach, do których przekazywane są odpady. Konsekwencją tego jest wzrost opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów jakie ponoszą mieszkańcy.

  System gospodarowania odpadami komunalnymi musi się bilansować tzn. że miasto nie może do niego dokładać ani też na nim zarabiać.

  Przy tak drastycznych podwyżkach obecne stawki opłat (8,50 zł i 17,00 zł) za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokryją wydatków związanych z wykonywaną usługą odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

  Wobec powyższego od dnia 1 stycznia 2019 roku obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. 14,00 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 25,00 zł za osobę, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

  Informacja w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM