Czwartek, 18 Lipca 2024  Imieniny: Erwina, Kamila, Szymona WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST

Gospodarka odpadami

 • Informacja w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych  

  Drodzy mieszkańcy Z dniem 31 grudnia 2018 r. dobiega końca 3-letni okres obowiązywania umowy zawartej z PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k. na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Państwa posesji. Wartość tej umowy pozwoliła na utrzymanie stawek opłat za wywóz odpadów w wysokościach: 8,50 zł za odpady segregowane i 17,00 zł za odpady zmieszane.

  więcej
  Informacja w sprawie podwyżki opłat za odbiór odpadów komunalnych
 • Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej styczeń - marzec 2019  

  Poniżej zamieszczamy harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej z terenu Miasta Kalety w miesiącach styczeń 2019 – marzec 2019.

  - harmonogram zabudowa jednorodzinna – pobierz

  - harmonogram zabudowa wielorodzinna – pobierz

  Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej styczeń - marzec 2019
 • Opłaty za śmieci  

  W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi druków wpłat na „śmieci” informujemy, że przy wpłatach dokonywanych w oddziale banku PKO BP w Kaletach (gdzie nie ponoszą Państwo dodatkowej opłaty za wpłatę) wystarczy okazać Indywidualny numer konta, który został Państwu doręczony wraz z podaniem kwoty do wpłaty. Podobna sytuacja jest przy wpłatach dokonywanych przez internetowe systemy płatności. W przypadku zagubienia indywidualnego numeru konta do wpłat, można dzwonić do Urzędu Miejskiego w Kaletach pod numer telefonu 34 3527 660. Jeśli jednak, opłata za „śmieci” jest dokonywana w innym miejscu (tzw. punktach opłat czy na poczcie) można posłużyć się drukiem do wpłat, który można odebrać w Urzędzie Miejskim w Kaletach, I piętro, pokój nr 9.

  Opłaty za śmieci
 • Aktualizujmy deklaracje  

  Obowiązująca od 2013 roku tzw. Ustawa śmieciowa narzuciła na właścicieli nieruchomości obowiązek składania i aktualizowania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niejednokrotnie jednak zapomina się o aktualizacjach mających związek np. z wyjazdem członka rodziny na dłuższy okres czasu poza miejsce zamieszkania (studenci, pracownicy sezonowi) czy też śmiercią współdomownika. Nagminnie nie aktualizuje się również niestety deklaracji w przypadku narodzin dziecka albo zamieszkania w budynku (mieszkaniu) nowej osoby. Przypominamy, iż właściciel nieruchomości ma obowiązek aktualizacji deklaracji w wyżej opisanych bądź podobnych przypadkach w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Nie zastosowanie się do powyższych unormowań, w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych wykazanych na deklaracji, może skutkować odgórną decyzją Burmistrza Miasta Kalety co do wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Aktualizacji deklaracji można dokonywać w Urzędzie Miejskim w Kaletach, I piętro, biuro nr 9.

 • Uwaga na gorący popiół!  

  Przypominamy, że popiół wrzucamy do kosza na odpady komunalne zmieszane. W związku z trwającym właśnie sezonem grzewczym ostrzegamy, iż popiół wrzucany do pojemnika nie może być gorący, ponieważ może spowodować pożar i uszkodzenie pojemnika na odpady. Przypominamy, iż właściciel nieruchomości jest zobowiązany do eksploatacji pojemnika zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kalety i utrzymywania pojemnika w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

 • Rewolucja śmieciowa krok po kroku  

  Szanowni Mieszkańcy Kalet

  W związku z wdrażaniem z dniem 1 lipca 2013 r. na terenie Miasta Kalety zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w stosunku do nieruchomości zamieszkałych, przekazuję Państwu formularz DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI.

  Każdy właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, ma obowiązek złożenia wypełnionej DEKLARACJI w Urzędzie Miejskim w Kaletach pokój nr 11, do dnia 31.03.2013 r. Do deklaracji dołączono BROSZURĘ zawierającą szczegółowe informacje o nowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w naszym mieście.

  Proszę o terminowe złożenie deklaracji, gdyż niewypełnienie tego obowiązku do 31.03.br., będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego, co spowoduje, że właściciel będzie obciążony wyższą stawką podstawową za odbiór i zagospodarowanie odpadami. Niezależnie od tego spowoduje to również wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, co w konsekwencji może wpłynąć na podniesienie stawek opłaty za odbiór odpadów.

  Burmistrz Miasta Kalety mgr Klaudiusz Kandzia

  • Zasady selektywnej zbiórki odpadów pobierz
  • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   pobierz doc pobierz pdf
  • Ulotka “Rewolucja śmieciowa”pobierz

   

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM