Poniedziałek, 24 Czerwca 2024  Imieniny: Jana, Danuty WERSJA DLA SŁABOWIDZĄCYCHKONTRAST
 • Zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kalety  

  W niedzielę, 2 sierpnia, nad zbiornikiem sekcyjnym- łowiskiem specjalnym Ichtiopark, rozegrane zostały tradycyjne zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta Kalety. Zawody zorganizowało Koło PZW Kalety. Startowało 26 zawodników reprezentujących koło PZW Kalety.Wędkarze rywalizowali w dwóch sektorach.

  więcej
  Zawody spławikowe o Puchar Burmistrza Miasta Kalety
 • Sztandar NSZZ Solidarność Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych dziedzictwem mieszkańców Kalet  

  W dniu 9 sierpnia 2020 r. nastąpi przekazanie historycznego sztandaru NSZZ Solidarność Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych w Kaletach z 1981 roku. Ponieważ KZCP w Kaletach nie istnieją, naturalną rzeczą jest, że pamiątki z tego przedsiębiorstwa, które mają wartość historyczną, naukową i społeczną powinny być własnością mieszkańców Kalet.

  więcej
  Sztandar NSZZ Solidarność Kaletańskich Zakładów Celulozowo-Papierniczych dziedzictwem mieszkańców Kalet
 • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych  

  Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, istnieje możliwość uzyskania przez podmioty, które spełniają przesłanki określone w art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego tj. m.in. stowarzyszenia, kluby sportowe, koła łowieckie – jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów. Maksymalna wysokość pożyczki to 5.000 zł., jednak nie więcej niż 10% przychodów uzyskanych w 2019 r. W celu uzyskania pożyczki należy złożyć wniosek wraz z załącznikami do Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach. 

  więcej
  Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych
 • Podziękowanie dla właścicieli Restauracji „Słono i Słodko”  

  Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia, składa serdeczne podziękowania właścicielom Restauracji „Słono i Słodko” Państwu Katarzynie i Czesławowi Myrcik, za ufundowanie darmowych posiłków dla służb mundurowych patrolujących w czasie wakacji tereny wokół zbiorników wodnych w Zielonej.

  więcej
   Podziękowanie dla właścicieli Restauracji „Słono i Słodko”
 • Polski Bon Turystyczny  

  Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności . Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie kraju. Bon będzie można otrzymać po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), podobnie jak 500+.

  więcej
  Polski Bon Turystyczny
 • Nabór do XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP  

  Kancelaria Prezydenta RP rozpoczęła nabór do XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który potrwa do 8 września 2020 roku. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczy wyróżnienia w siedmiu kategoriach tj. Lider MŚP, Narodowy Sukces, Międzynarodowy Sukces, Odpowiedzialny Biznes, Firma Rodzinna, Startup_PL oraz Badania+Rozwój. Prezydent RP może przyznać również Nagrodę Indywidualną.
  Związek Powiatów Polskich, będąc jedną z wyróżnionych instytucji, które mogą zgłaszać kandydatów do Nagrody, zachęca do przedstawiania kandydatur podmiotów gospodarczych.

  więcej
  Nabór do XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
 • Kalety w rankingu „Bogactwo Samorządów 2020”  

  Portal internetowy pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” opublikował ranking dochodów jednostek samorządowych per capita w 2019 r. Kalety uzyskały w rankingu bardzo dobrą 280 pozycję ze wskaźnikiem zamożności na jednego mieszkańca w 2019 r. równym 3.282,54 zł. W zestawieniu ujętych zostało 1537 gmin. Metoda obliczania wskaźnika użytego w rankingu jest identyczna jak w ubiegłych latach. Pełny ranking zamożności samorządów do pobrania poniżej.

  więcej
   Kalety w rankingu „Bogactwo Samorządów 2020”
 • Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kaletach  

  Burmistrz Miasta Kalety ogłasza przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej, ul. Twardowskiego w Kaletach. Termin składania ofert upływa 17 sierpnia 2020 r., o godzinie 9:50. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 10.00. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach.

  więcej
  Ogłoszenie o zamówieniu na przebudowę drogi gminnej ul. Twardowskiego w Kaletach
 • Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach  

  Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach 30 lipca 2020 r. w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach odbyła się XIX sesja (absolutoryjna) Rady Miejskiej w Kaletach, której przewodniczyła Janina Perz – przewodnicząca Rady Miejskiej. W obradach udział wzięło 14 radnych, co przy 15 osobowym składzie Rady Miejskiej upoważnia Radę do podejmowania prawomocnych uchwał. Po przekazaniu sprawozdań przewodniczącej Rady Miejskiej oraz burmistrza z okresu międzysesyjnego przystąpiono do procedury związanej z rozpatrzeniem Raportu o stanie gminy za 2019 rok, udzielenia wotum zaufania burmistrzowi a w następnej kolejności, przyjęciem sprawozdania z wykonania budżetu za ubiegły rok i udzieleniem absolutorium.

  więcej
  Sprawozdanie z XIX sesji Rady Miejskiej w Kaletach
 • W Ichtioparku pojawiły się raki  

  Po zadomowieniu się w Ichtioparku ryb oraz pszczół przyszedł czas na...raki. Te małe, słodkowodne skorupiaki, często określane są mianem bioindykatorów jakości wód, ponieważ wybierają do życia tylko czyste i wyjątkowo dobrze natlenione zbiorniki wodne. Pierwsze raki zauważone zostały w naszym parku tematycznym w ubiegłym tygodniu. Mamy nadzieję, że szybko zaklimatyzują się w ekosystemie Ichtioparku i zostaną w nim na dobre.

  więcej
  W Ichtioparku pojawiły się raki
 • Uwaga PSZOK nieczynny  

  Informujemy, że w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mieszczący się przy ul. Ks. Drozdka 30 w Kaletach, będzie nieczynny z przyczyn technicznych.

  Uwaga PSZOK nieczynny
 • Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kalety  

  Znowelizowana w ubiegłym roku ustawa o samorządzie gminnym wprowadziła obowiązek uzyskania przez burmistrza wotum zaufania. Jest to instrument, który umożliwia Radzie Miasta dodatkową funkcję kontrolną nad działalnością organu wykonawczego. Wotum zaufania to ustosunkowanie się Rady Miasta do informacji przedstawionych przez burmistrza w raporcie o stanie gminy za rok poprzedni, w szczególności realizację polityki gminy, strategii oraz podjętych uchwał rady.

  więcej
  Wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Kalety
 • Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia z kolejnym jednogłośnym absolutorium  

  Dzisiaj, 30 lipca 2020 r. w sali sesyjnej kaletańskiego magistratu odbyło się jedno z najważniejszych w tym roku posiedzeń Rady Miejskiej w Kaletach, podczas którego radni uchwałą Nr 158/XIX/2020 jednogłośnie udzielili absolutorium burmistrzowi miasta Klaudiuszowi Kandzi za wykonanie budżetu za 2019 rok. To najważniejsze dla organu wykonawczego uznanie Rady Miejskiej, poprzedzone było podjęciem uchwały, w której radni udzielili także burmistrzowi wotum zaufania.

  więcej
  Burmistrz Miasta Kalety Klaudiusz Kandzia z kolejnym jednogłośnym absolutorium
 • Tablice informacyjne z opisami najciekawszych przyrodniczo miejsc w Kaletach  

  W ramach V edycji Budżetu partycypacyjnego Powiatu Tarnogórskiego, mieszkaniec naszego miasta, a zarazem radny powiatowy p. Eugeniusz Ptak, zgłosił projekt – poparty przez naszych mieszkańców - polegający na usytuowaniu na terenie naszego miasta sześciu tablic informacyjnych z opisami najciekawszych miejsc przyrodniczych, które warto zobaczyć w Kaletach.

  więcej
  Tablice informacyjne z opisami najciekawszych przyrodniczo miejsc w Kaletach
 • Środki Funduszu Inwestycji Samorządowych na remont ulicy Twardowskiego w Jędrysku  

  Miasto Kalety otrzymało promesę na kwotę 637.127,00 zł z rządowego Funduszu Inwestycji Samorządowych w ramach Tarczy dla Samorządów. Środki te gminy mogą wykorzystać na lokalne inwestycje takie jak np. remonty dróg. Po otrzymaniu dotacji, o którą Miasto będzie wnioskować, planowane jest aby przeznaczyć ją na remont ulicy Twardowskiego w Jędrysku. Na jutrzejszej sesji Rady Miejskiej zabezpieczone zostaną już środki na ten cel. Źródłem finansowania projektu jest Fundusz COVID-19. Wsparcie jest bezzwrotne.

  więcej
  Środki Funduszu Inwestycji Samorządowych na remont ulicy Twardowskiego w Jędrysku

Najbliższe wydarzenia

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd

Biuletyn październik 2021

Pobierz biuletyn ZOBACZ ARCHIWUM