orlik on-line

okort on-line

orlik on-line

Bezpłatne porady prawne

Najbliższy dyżur prawnika w Filii Biura Poselskiego Tomasza Głogowskiego w Kaletach (ul. Lubliniecka 2, MDK) odbędzie się 29 stycznia (wtorek). Porad udziela adwokat Mariusz Jakubowski. Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu telefonicznie (699 237 471, 32 768 86 11) oraz przygotowanie wszystkich materiałów pomocnych w rozpoznaniu istoty sprawy.

 

Informacja

Burmistrz Miasta Kalety informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaletach przy ul. Żwirki i Wigury 2, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz nieruchomości położonej przy ul. ks. Drozdka 31, stanowiącej własność Gminy Kalety, przeznaczonej do wydzierżawienia. Wykaz został wywieszony na okres 21 dni tj. od dnia 8 stycznia 2013 r. do dnia 29 stycznia 2013 r.

  zobacz więcej ->

Nabór do komisji konkursowych

Burmistrz Miasta Kalety ogłasza nabór do komisji konkursowych oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w 2013 roku w pracach komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.

ZOBACZ OGŁOSZENIE

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

„Twoje lepsze jutro”

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach informuje, iż od dnia 02.01.2013 r. rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu „Twoje lepsze jutro”. Wnioski należy składać w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach. Wnioski i regulamin można pobrać osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach w pok. nr 1 oraz na stronie internetowej www.pup-tg.pl.

  zobacz więcej ->

Zielona Linia

Zielona Linia to instytucja wspierająca działalność urzędów pracy w całej Polsce. Istotą jej działania jest infolinia urzędu pracy, gdzie pod numerem telefonu 19524 można uzyskać szereg bezpłatnych porad dotyczących różnych form pomocy z urzędu pracy. Osoby bezrobotne uzyskują tu informacje m.in. dotyczące aktualnych ofert pracy, szkoleń, dofinansowań z urzędu pracy na kontynuację nauki, studia podyplomowe, opiekę nad dzieckiem czy rozpoczęcie prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Pracodawcy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób uzyskać dofinansowanie, jeśli zechcą zatrudnić osobę bezrobotną, a także uzyskać pomoc w rekrutacji pracowników. Zielona Linia informuje także o warunkach uzyskania zasiłku, także przez osoby, które pracowały za granicą. Wsparcie infolinii stanowi portal, gdzie można znaleźć szereg poradników dla osób poszukujących pracy oraz przedsiębiorców, najświeższe informacje z urzędów pracy w całej Polsce oraz wiele innych przydatnych informacji. Zapraszamy do kontaktu!

  zobacz więcej ->

Aktywizacja bezrobotnych w 2013 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach w związku z otrzymaną decyzją o wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na aktywizację osób bezrobotnych w roku 2013 zaprasza zainteresowane osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych i jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, a pracodawców do składania wniosków o organizację stażu, prac interwencyjnych i refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

  zobacz więcej ->

Ogłoszenie o naborze kandydatów do odbycia praktyki absolwenckiej w Urzędzie Skarbowym w Lublińcu

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie stworzenia możliwości pozyskania doświadczenia oraz nabycia umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonania w przyszłości pracy zawodowej, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lublińcu organizuje praktyki absolwenckie.

  zobacz więcej ->

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Poniżej prezentujemy zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia projektu rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni rzeki Mała Panew

  zobacz więcej ->

Stypendia Burmistrza rozdane

Burmistrz Miasta przyznał stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów – mieszkańców Kalet. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym za szczególne osiągnięcia uczniów w roku szkolnym 2011/2012 i zdobycie tytułów laureata bądź finalisty w konkursach (olimpiadach) szczebla ogólnopolskiego lub międzynarodowego. W tym roku za swe szczególne osiągnięcia wyróżnieni zostali: Natalia Klyta za zdobycie tytułu Wicemistrza Polski w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży; Marta Jeż – laureatka Międzynarodowego Pikniku Malarskiego „Sielskie Klimaty”, Paweł Brysch finalista Olimpiady Matematycznej, a także międzynarodowego konkursu Kangur Matematyczny oraz Jarosław Przybyła laureat ogólnopolskiego konkursu dla studentów „Grasz o staż”. Gratulujemy!

 

Spotkanie opłatkowe szachistów

Dnia 21 grudnia 2012r. na terenie Miejskiego Domu Kultury w Kaletach miało miejsce spotkanie opłatkowe szachistów połączone z wręczeniem nagród dla zwycięzców tegorocznych rozgrywek szachowych Grand-Prix dla dzieci i młodzieży do lat 25-ciu. Na spotkanie przybył Burmistrz Kalet Klaudiusz Kandzia.

  zobacz więcej ->

„BECIKOWE” od 1 stycznia 2013 r. nie dla wszystkich

Informujemy, iż od 1 stycznia 2013 r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. W przypadku urodzenia się żywego dziecka przed dniem 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest przyznawana na zasadach dotychczasowych, tj. bez kryterium dochodowego. Powyższe zmiany wynikają z ustawy z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która w dniu 15 listopada 2012 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw (poz. 1255).

 

Minął rok...

Wraz z końcem roku 2012 przedstawiamy Państwu garść statystyk dotyczących miasta Kalety.

  zobacz więcej ->

Zmiana ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2013 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych. I tak do najważniejszych zmian zaliczyć można to, że wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać jednocześnie podczas zameldowania w nowym miejscu pobytu, wskazując adres dotychczasowego miejsca pobytu, z którego ma nastąpić wymeldowanie. Na dokonacie czynności zameldowania się w nowym miejscu pobytu stałego bądź czasowego mamy aż 30 dni.

 

OSTRZEŻENIE

W związku z przypadkami zatruć metanolem, które wystąpiły w ostatnim czasie w województwie śląskim, Wojewoda Śląski oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach ostrzegają przed spożywaniem wyrobów alkoholowych niewiadomego pochodzenia, jak również wszelkiego rodzaju płynów zawierających alkohol, gdyż mogą one zawierać metanol w ilościach zagrażających życiu lub zdrowiu. Informujemy ponadto, że zgodnie z informacją Głównego Inspektora Sanitarnego wyroby o zawartości alkoholu powyżej 20% obj. wyprodukowane w Republice Czeskiej, mogą być wprowadzone do obiegu wyłącznie pod warunkiem posiadania „Deklaracji pochodzenia”. Więcej informacji na stronie www.gis.gov.pl , oraz www.wsse.katowice.pl

 

Wały na rzece Mała Panew wykoszone

Miasto Kalety od maja br. interweniowało w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w kwestii wykoszenia wałów ochronnych na rzece Mała Panew. W związku z brakiem pozytywnej odpowiedzi na nasze interwencje, Burmistrz Miasta osobiście spotkał się z dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Panem Witoldem Sumisławskim, który zapewnił, że do września br. zostaną wykoszone wały na newralgicznych odcinkach rzeki na terenie naszego miasta - co nie zostało uczynione. Dopiero po interwencji w instancji wyższej tj. Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, zostały podjęte działania mające na celu realizację w/w zadania. W ostatnich tygodniach zostały zakończone prace związane z koszeniem przedmiotowych wałów, co znacznie poprawi przepustowość rzeki w okresie wiosennych roztopów.

  zobacz więcej ->
Pokazano 1741 - 1755 z 3784
<< Poprzednie   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  Następne >>
Pytania do Burmistrza Odpowiedzi Burmistrza
Pytania do Radcy prawnego Odpowiedzi Radcy prawnego
Biuletyn sierpień 2014 + Biuletyny Archiwalne + Kartki internetowe + Galeria zdjęć + Kalendarium System Informacji Przerstrzennej http://epuap.gov.pl/wps/portal/epuap Konkursy Sprzedaż nieruchomości Ustroń Kontakt z redakcją Biuletynu
Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego Dziennik Ustaw Monitor Polski WEEKEND z KAJAKIEM Ścieżki przyrodniczo - dydaktyczne w Kaletach Jubileusz 90 lecia KS UNIA Kalety Tereny Inwestycyjne + FILMY Pomoc osobom niesłyszącym

 

SONDA
zobacz wyniki

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

+ MAPA SERWISU + STATYSTYKA

Osoby on-line: 3

Urząd Miejski w Kaletach

tel. +48 34 352-76-30
sekretariat@kalety.pl

code:  Szulc-Efekt Sp. z o.o. & www.gmina.pl | gfx & php: www.itwords.pl